На головну

I метод штучного базису

  1.  A) Історичний метод є принцип відтворення об'єкта у всіх деталях його історичного розвитку.
  2.  A) Метод Квайна (оптимальний для функцій з великою кількістю змінних).
  3.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  4.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  5.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  6.  I. Два методу підходу до робітничих мас

До лівих частинах обмеження (4) додають невід'ємні штучні змінні wi.

В ЦФ штучні змінні вводяться з коефіцієнтом + М в разі знаходження min і з коефіцієнтом -М в разі знаходження max.

Отримана задача завжди має кращий вигляд. Таке завдання називається М-завданням.

Припустимо, в системі обмежень (2) усі обмеження мають непредпочтітельний вид. Складемо М-задачу при зазначеному положенні:

M - велике позитивне число.

ЗАСТУПНИК: Якщо є кращі обмеження, то додавати в нього wi не треба.

Теорема: якщо в оптимальному рішенні X* = (x1, ..., xn, w1, ..., wm) М-задачі всі штучні змінні wi = 0, то рішення X = (x1, ..., xn) Є оптимальним рішенням для вихідної завдання (2). Приведення завдань лінійного програмування до канонічного вигляду. Методи штучного базису. |  II метод штучного базису

 Похідна складної функції |  Визначений інтеграл та його геометричний сенс (завдання про площу криволінійної трапеції). Наближене обчислення визначених інтегралів, формули трапецій і Сімпсона. |  Верхня і нижня сума Дарбу. |  Питання 11. |  Закон великих чисел і центральна гранична теорема. |  Лемма Неймана-Пірсона. |  Треба знати, можна не писати |  Питання 16: Тренд, сезонна і циклічна компоненти часового ряду. |  Моделі тренда (властивості логістичної і лінійної кривої). |  Методи виділення сезонної компоненти часового ряду (метод ковзних середніх). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати