Головна

Документація з кадрово-контрактних питань: трудова угода, контракт.

  1. Визначення понять «трудовий процес», «трудова операція», «працездатність», «Функціональний стан», «профорієнтація», «професійний відбір».
  2. Внешняя трудовая миграция
  3. Ділова документація. Вимоги до тексту документа.
  4. Документація з кадрово-контрактних питань: автобіографія, резюме.
  5. Документація з кадрово-контрактних питань: заява та її різновиди, вимоги до оформлення.
  6. Документація з кадрово-контрактних питань: характеристика, рекомендаційний лист.

Документи з кадрово-контрактових питань - це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації), зафіксовану в заявах про прийняття (звільнення, переведення) на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах (трудових угодах) з найму працівників тощо.

Трудові угоди - це документи, що укладаються між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.

Трудова угода повинна мати такі реквізити:

- Назва документа (трудова угода).

- Дата і місце складання.

- Перелік сторін, що уклали угоду.

- Зміст угоди із зазначенням обовў язків виконавця і замовника.

- Юридичні адреси сторін.

- Печатка підприємства або організації.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються у справі організації-замовника.

Контракт - це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами (підприємством чи установою й працівником) про засади спільної виробничої і творчої діяльності.

Через контракт громадяни реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці згідно із Законами України «Про підприємство», «Про власність», які свідчать: «Громадянинові належить виняткове право розпоряджатися своїми здібностями до виробничої і творчої праці, він здійснює це право незалежно або на основі договору». Розрізняють контракти на управління підприємством, контракти на організацію ведення бухгалтерського обліку у товаристві та контракти на виконання обов'язків (трудові договори).

Контракти повинні мати такі реквізити:

- Загальні положення .

- Функції та обов'язки .

- Компенсація та права .

- Формування й умови діяльності .

- Оплата праці й соціально-побутове забезпечення .

- Відповідальність сторін, розв'язання суперечок .

- Умови праці та відпочинку .

- Зміна та розірвання контракту .

- Термін дії та інші умови контракту .

- Адреси сторін та інші відомості .

При укладанні, зміні, виконанні та припиненні контрактів застосовуються такі документи:

- Наказ про прийняття на роботу за контрактом .

- Додаткова угода до контракту .

- Угода про дострокове розірвання контракту .

- Наказ про розірвання контракту .

- Заява про дострокове розірвання контракту .

- Ухвала підприємства про дострокове розірвання котракту.

Контракт складається у двох примірниках - по одному для кожної сторони. Про це зазначається у тексті контракту.Оформлювання результатів наукової діяльності: наукова стаття. | Суть і види перекладу. Переклад термінів.

Родо-жанрова диференціація сучасної монологічної публічної мови. | Класифікація документів, Національний стандарт України. | Презентація як різновид публічного мовлення. Сучасні типи презентації | Загальномовна і наукова лексикографія. Типи словників | Типологія словників | Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Прийоми впливу на слухачів. | Основні жанри наукового стилю, їх мовні особливості. | Дискусія як форма колективного обговорення професійних проблем. Види дискусії. | Українська термінологія у професійному спілкуванні. Проблеми сучасного термінознавства. | Документація з кадрово-контрактних питань: автобіографія, резюме. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати