На головну

Цілі і завдання дисципліни

  1.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  2.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  3.  I. Історична наука і її завдання
  4.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  5.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6.  I. Програма дисципліни
  7.  I. Програма дисципліни

Для напряму підготовки бакалаврів

Юриспруденція

Москва - 2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

З про з т а в і т е л ь - д-р юрид. наук, проф.В. В. Оксамитний

програманавчальної дисципліни «Теорія держави і права» для напряму підготовки бакалаврів 030900 Юриспруденція / уклад. В. В. Оксамитний. - М.: ІМПЕ ім. А. С. Грибоєдова, 2013. - 25 с.

Підготовлена ??на кафедрі теорії та історії держави і права
 юридичного факультету.

Програма відповідає вимогам
 Федерального державного освітнього стандарту

Вищої професійної освіти

За напрямом підготовки бакалаврів 030900 Юриспруденція

© Оксамитний В. В., 2013 роки


Цілі і завдання дисципліни

мета дисципліни:

ознайомлення студентів з основними закономірностями формування, розвитку і сучасного функціонування держави і права, необхідне для кращого усвідомлення ними суті і змісту сучасної юридичної науки, освоєння юридичної термінології, навичок використання основних правових положень і інститутів, орієнтування в чинному законодавстві, в правових системах сучасних держав.

Основні завдання дисципліни:

- Сприяти формуванню у студентів юридичного мислення, становленню їх як загального, так і професійного правосвідомості, підвищення рівня правової культури майбутніх юристів;

- Ввести студентів в понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, показати його значення для правової теорії і практики;

- Навчити студентів основам міжнародної юридичної термінології, що дозволяє їм сприймати і професійно оцінювати правотворческие рішення країн з різними правовими системами;

- Розкрити механізми здійснення держави і права в реальному житті, процеси і результати їх дії.

  Основні форми валютних розрахунків. |  Місце дисципліни в структурі ООП

 Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна |  Тема 5. Особистість, право і держава |  Тема 11. Основні концепції праворозуміння |  Тема 17. Правові відносини та реалізація права |  Тема 19. Правова поведінка і юридична відповідальність |  Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна |  Тема 7. Державна влада і форми її здійснення |  Тема 14. Система права |  Методичні вказівки до виконання курсових робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати