На головну

Алгоритм роботи

  1. A. Жадный алгоритм
  2. Amp;&&412. Алгоритмы подразделяются на следующие типы
  3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  5. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Дописати до умови (у стовпцях G і H) значення параметрів xmax, xmіn, а, х-координат фокусів x (F1) і x (F2) майбутнього еліпса.

2. Додати до таблиці три нові стовпці I, J, K; у них розмістити результати розрахунків значень змінних r1, r2, і r1+ r2. Довжини відрізків r1 і r2 обчислювати за координатами їх початків і кінців.

3. Вміст елементів таблиці має бути таким:

комірка формули / числа коментарі
H10 =МАКС(E2:E250) х- координата точки G
H11 =МИН(E2:E250) х- координата точки H
H12 =0,5*ABS(H10-H11) х- координата точки О
H13 0,00 х- координата точки F1
H14 =H11+H10 х- координата точки F2
I3 =((E2)^2+(F2)^2)^0,5/1000000 довжина відрізку r1
J3 =(($H$14-E2)^2+(F2)^2)^0,5/1000000 довжина відрізку r2
K3 =І3+J3  

4. Формули комірок I3, J3 і K3 копіювати до самого низу таблиці (кожну у своєму стовпці), так щоб врахувати усі точки траєкторії.

На рис. 8.12 приведені результати дослідження.

  ... E F G H I J K
... x y Дано: ШСЗ Перший закон Кеплера
... 6,70E+06 0,00E+00 G= 6,672E-11 r1 r2 r1+r2
... 6,68E+06 5,55E+05 Dt= 6,70 17,27 23,97
... 6,64E+06 1,11E+06 М= 5,976E+24 6,71 17,26 23,97
... 6,56E+06 1,66E+06 r= 6,700E+06 6,73 17,24 23,97
... 6,45E+06 2,20E+06 vx(0)= 6,76 17,20 23,97
... 6,31E+06 2,73E+06 vy(0)= 9,26E+03 6,81 17,15 23,97
... 6,14E+06 3,24E+06 x(0)= 6,700E+06 6,87 17,09 23,97
... 5,95E+06 3,75E+06 y(0)= 6,95 17,02 23,97
... 5,73E+06 4,24E+06 xmax= 6,70E+06 7,03 16,94 23,97
... 5,49E+06 4,71E+06 xmіn= -1,73E+07 7,13 16,84 23,97
... 5,23E+06 5,16E+06 a= 1,20E+07 7,23 16,73 23,97
... 4,95E+06 5,60E+06 x(F1)= 0,00 7,35 16,62 23,97
... 4,65E+06 6,01E+06 x(F2)= -1,06E+07 7,47 16,49 23,97
... ... ... ...   ... ... ...

Рис. 8.12

Такі гарні результати повинні викликати сумніви, проте в даному випадку точність результату (r1+r2) не може бути помітно гіршою за точність обчислення координат х, у точок орбіти, а розрахунки значень r1 і r2 ведуться саме за цими точками.

Отже, при русі тіла під дією сили тяжіння траєкторія, якщо вона обмежена в просторі й замкнута, виявляється еліпсом, в одному з
фокусів якого знаходиться центральне тіло.Математична й комп'ютерна моделі | Другий закон Кеплера

Колова орбіта | Еліптична орбіта | Параболічна й гіперболічна орбіти | Постановка задачі | Обговорення алгоритму | Алгоритм роботи | Обчислювальний експеримент | Одиниці вимірювання в астрофізиці | Висновки | Закони Кеплера як наслідки закону всесвітнього тяжіння |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати