На головну

Інформаційна й математична моделі

  1. Векторно-матричні моделі дискретних систем керування.
  2. Векторно-матричні моделі систем керування
  3. Вибір моделі розвитку України
  4. Вихідні дані для побудови робочої моделі
  5. Глава 1. Моделі й моделювання
  6. Детерміновані й стохастичні моделі
  7. Загальні моделі демократизації

При переході до проекцій сила пружності в довільний момент часу визначатиметься виразом

Fпр x = - kx,

де х - координата кулі в цей момент.

Для сили опору маємо

Fonору x= - rvx.

Рівнодійна сил пружності й опору надає тілу прискорення. За другим законом Ньютона

або

. (1)

З плином часу при русі тіла відбувається зміна його координати х і проекції швидкості vx. Це приводить до зміни прискорення, що видно з останнього виразу (1).

Рівняння (1) встановлює зв'язок між параметрами руху тіла та є його інформаційною моделлю.

Оскільки цей зв'язок представлений математичним виразом, то (1) одночасно є й математичною моделлю руху тіла на пружині з урахуванням сили опору середовища у вигляді в'язкого тертя.Постановка задачі. Концептуальна (змістова) модель | Комп'ютерна модель Дискретизація моделі

Обчислювальний експеримент (тестування) | Покращення моделі Леслі: врахування народжуваності й виживання | Формалізована постановка задачі | Обчислювальний експеримент | Аналіз результатів | Модель Леслі з природними обмеженнями | Обчислювальний експеримент | Висновки | Розділ ІV Комп'ютерне моделювання з фізики: механіка | Аналіз процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати