На головну

підготовчі завдання

  1.  II. Вивчіть наведені нижче репродукції і виконайте завдання.
  2.  IX. тестові завдання
  3.  N-мірні випадкові величини. Способи їх завдання
  4.  Workload management (Запуск грід-завдання)
  5.  Векторний спосіб завдання руху точки.
  6.  Векторний спосіб завдання руху точки.
  7.  Векторний спосіб завдання руху точки. Траєкторія точки. Вектори швидкості і прискорення точки.

1. Що таке похідна і первісна функції? Поясніть геометричний сенс цих понять. Які властивості похідної ви знаєте? Що можна сказати про функції, якщо її похідна дорівнює нулю? Яке властивість випливає з безперервності похідною? Чи можна судити про зростання або убування функції за графіком її похідної? Як обчислити похідну складної функції, суми функцій, твори функцій? Чому рівні похідні функцій  , sin x, m cos nx ,  ? Що таке певний і невизначений інтеграли?

Як висловити вектор через його проекції на координатні осі і орт  ? Як знайти суму, різниця, скалярний і векторний твори довільних векторів графічно? Як виконати те ж саме аналітично, якщо відомі проекції векторів?

2. Що таке система відліку, матеріальна точка, радіус-вектор  , Траєкторія, переміщення  , шлях S , середня  і миттєва  швидкості, прискорення  , Його нормальна  і тангенціальна  складові, кутові координата  , швидкість  , прискорення  , радіус R кривизни траєкторії? Вкажіть розмірності й одиниці виміру названих вище фізичних величин.

3. Дайте пояснення до формул:

 , (1.1)

 , (1.2)

 , (1.3)

 , (1.4)

 , (1.5)

 , (1.6)

 , (1.7)

 , (1.8)

 , (1.9)

 . (1.10)

  Заняття 1. КІНЕМАТИКА |  теоретичні завдання

 індивідуальні завдання |  контрольні завдання |  підготовчі завдання |  теоретичні завдання |  індивідуальні завдання |  контрольні завдання |  підготовчі завдання |  теоретичні завдання |  Індивідуальне завдання |  контрольні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати