Головна

Заняття 1. КІНЕМАТИКА

  1.  I. Модуль 5. Заняття 9.
  2.  I. МОДУЛЬ 7. Заняття 14.
  3.  II класти? жази? важіль механізмдерді? графоаналітікали? кінематікаси.
  4.  II. Модуль 5. Заняття 10.
  5.  Вступне ЗАНЯТТЯ
  6.  Чи вправі орендодавець передати орендарю за договором оренди, підприємства права на зайняття відповідною діяльністю, отримані ним на підставі ліцензії?
  7.  друге заняття

МЕХАНІКА

Методичні вказівки

до самостійної роботи

і індивідуальними завданнями з фізики

Санкт-Петербург

Видавництво СПбГЕТУ «ЛЕТІ»


УДК 531 + 537 (079)

Механіка: Методичні вказівки до самостійної роботи і індивідуальних завдань з фізики / Упоряд .: Ю. Є. Зайцев, А. М. Альтмарк, І. А. Черьомухін, А. Г. Клименко; Під ред. А. І. Мамикіна. СПб .: Изд-во СПбГЕТУ «ЛЕТІ», 2004. 24 с.

Містять вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка». Крім індивідуальних завдань представлені завдання для перевірки теоретичної підготовки студентів та контрольні питання.

Призначено для студентів 1-го курсу всіх факультетів.

затверджено

редакційно-видавничим радою університету

в якості методичних вказівок

© СПбГЕТУ «ЛЕТІ», 2004


Передмова

Справжні методичні вказівки складені відповідно до програми курсу фізики для технічних університетів. Матеріал представлених завдань відповідає робочій програмі курсу.

Запитання і завдання до кожного заняття розбиті на чотири групи (завдання). Підготовчі завдання окреслюють мінімальний коло необхідних фізичних і математичних понять. Теоретичні завдання мають на меті підвищити ритмічність опрацювання і засвоєння теорії протягом семестру. Індивідуальні завдання побудовані за принципом варіювання об'єктів при єдності постановки завдання. Така структура, з одного боку, уможливлює використання фронтальної методики і колективне обговорення вузлових моментів рішення, з іншого - не дозволяє тривіально трансформувати варіанти рішень. Контрольні завдання призначені для контролю і самоконтролю засвоєння матеріалу.

Заняття 1. КІНЕМАТИКА

  Похідна за часом від кінетичного моменту системи вільних матеріальних точок дорівнює сумі моментів всіх зовнішніх сил (головному моменту всіх зовнішніх сил). |  підготовчі завдання

 теоретичні завдання |  індивідуальні завдання |  контрольні завдання |  підготовчі завдання |  теоретичні завдання |  індивідуальні завдання |  контрольні завдання |  підготовчі завдання |  теоретичні завдання |  Індивідуальне завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати