Головна

Контроль за виконанням бюджету.

  1.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  2.  IX. Контроль за здійсненням пасажирських перевезень
  3.  Measurements - вимірювальні і контрольні пристрої
  4.  V. Контрольна робота.
  5.  VIII. ПІДСУМКОВИЙ ТА ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ
  6.  VIII. Контроль знань студентів
  7.  А) Контроль знань на семінарськіх заняття.

Основні завдання бюджетного контролю:

· Отримання точних оцінок витрат;

· Розподіл витрат у часі;

· Підтвердження витрат;

· Своєчасна звітність за витратами;

· Виявлення помилкових витрат;

· Підготовка звіту про фінансовий стан проекту;

· Прогноз витрат.

Система бюджетного контролю наведена на малюнку.

  Складання бюджету  
 Виполненіебюджета  
 Порівняння фактіческіхрасходов з бюджетом  
Ухвалення Мерпен виполненіюбюджета    Пересмотрбюджета
 Определеніеотклоненій  
   
 бюджет реальний  

Крім оцінки поточного стану, для контролю витрат необхідно прогнозувати майбутній розвиток проекту. Прогнозна підсумкова вартість проекту може бути отримана на основі лінійної екстраполяції за такою формулою:

 , Де Сt - фактичні витрати на момент часу t; Vt - частка робіт, виконана за цей час.

ТЕМА 6.

  Порядок розробки кошторисів |  Юридичні аспекти підготовки та розробки інвестиційного проекту

 На сучасному етапі російської економіки |  Структура проекту. |  Тема 3. Методологія підготовки, узгодження та реалізації інвестиційного проекту. |  Дослідження інвестиційних можливостей. |  проектний аналіз |  Семінар № 1 |  Типи і завдання проектних фірм |  Організація проектного фінансування. |  Організація підрядних торгів. |  Регулювання матеріально-технічного забезпечення проекту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати