Головна

Аналіз маркетингової стратегії підприємства

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

На даному етапі вибираються кількісні та якісні показники, що характеризують фірму «Айва Тур» за спрощеним варіантом і по фірмам-конкурентам і будується таблиця.

Таблиця 2.4

Порівняльна характеристика конкурентів фірми «Айва Тур»

 № п / п  показники  «Айва Тур»  конкуренти
 «Капітан»  «Веселка»  Далі  Експрес Турне  GoTur
 репутація  хороша  відома фірма  задовольни кові  хороша  відома фірма  задовольни кові
 Кваліфікація менеджерів  середня  середня  середня  середня  середня  середня
 Якість обслуговування  високе  високе  удовл.  гарне  високе  Удовлетв.
 Широта асортименту послуг і турпродуктів (кількість напрямків)
 Середні витрати часу на обслуговування одного клієнта, хв.
 активність реклами  середня  висока  низька  низька  висока  низька
 Використання Інтернету як комплексного засобу: канал збуту + засіб реклами  не використовується  використовується активно  використовується  використовується  використовується активно  не використовується

Дані табл.2.4 вже дозволяють зробити висновок про те, що компанія «Айва Тур» займає третє місце серед конкурентів, так як практично всі показники конкурентоспроможності аналізованої компанії розташовані на середині шкали оцінки практично всіх показників.

Було виявлено, що найбільш слабкими сторонами в діяльності фірми «Айва Тур» у порівнянні з її найближчим конкурентом - фірмою «Капітан» є наступні аспекти діяльності:

· Показники першої групи пріоритетності: широта асортименту послуг і турпродуктів;

· Показники другої групи пріоритетності: активність реклами та ігнорування реклами як Інтернет;

· Показники третьої групи пріоритетності: тривалість обслуговування клієнтів;

· Показники четвертої групи пріоритетності: недостатньо кваліфіковані штат співробітників і якість обслуговування клієнтів.

Незважаючи на динамічний і сталий розвиток ТОВ «Айва Тур», її стан і перспективи знаходяться під впливом багатьох факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

1. Внутрішні особливості:

1.1 сильні:

· Хороша управлінська команда

· Наявність торгових представників

· Висока кваліфікація торгових представників

· Хороша розподільна мережа

· Добре обладнані офіси

1.2 слабкі:

· Велика кількість нових співробітників

· Необхідність навчання персоналу

· Необхідність заповнення вакансій менеджера з продажу

· Обмежена ступінь охоплення зовнішнього ринку

2. Зовнішні особливості:

2.2 можливості:

· Проникнення на зовнішні ринки

· Розширення частки ринку

· Розробка нових послуг

3.2 загрози:

· Присутність конкуренції

· Високі процентні ставки

· Відсутність гідних кадрів

Таблиця 2.5

 SWOT - аналіз  можливості  загрози
 Проникнення на зовнішні ринки  Розширення частки ринку  Розробка нових послуг  присутність конкурентів  Високі процентні ставки  Зміна потреб клієнтів
 Сильні сторони  Хороша управлінська команда  +5  +4  +5  +3  +21  +86  +3
 Наявність торгових представників  +5  +5  +3  +1  +4  +19
 Висока кваліфікація торгових представників  +4  +5  +3  +1  +4  +17
 Хороша розподільна мережа  +3  +4  +4  +5  +1  +5  +22
 Добре обладнані офіси  +1  +2  +2  +2  +7
 Слабкі сторони  Велике число нових співробітників  -4  -5  -5  -4  -2  -20  -83
 Необхідність навчання персоналу  -4  -5  -5  -2  -4  -3  -25
 Залежність від постачальників  -4  -4  -3  -3  -14
 Обмежена ступінь охватавнешнего ринку  -5  -4  -5  -4  -1  -2  -24
 +1  +2  -7  +1  -4  +10  +6
 -4  +7  
 +3
                         

SWOT-аналіз фірми «Айва Тур»
 Таблиця 2.6

SWOT-аналіз фірми «Айва Тур»

   можливості  загрози
 -Пронікновеніе На зовнішні ринки-Розширення частки ринку-Розробка нових послуг  -Присутність Конкуренції-Високі процентні ставки-Відсутність гідних кадрів
 Сильні сторони  «Сила і можливості»  «Сила і загрози»
 -Гарна Управлінська команда-Наявність торгових представників-Висока кваліфікація торгових представників-Хороша розподільна мережа- Добре обладнані офіси  - Можливість виходу на нові ринки; - можливість зростання філій; - можливість розробки нового товарного асортименту і створення нових робочих місць в зв'язку з цим  - Переманювання управлінської команди конкурентами; - загроза нестачі кваліфікованого персоналу в зв'язку з ростом масштабів діяльності
 Слабкі сторони  «Слабкість і можливості»  «Слабкість і загрози»
 -Велике Число нових співробітників-Необхідність навчання персоналу-Залежність від постачальників-Обмежена ступінь охоплення зовнішнього ринку  - Можливість залучення великого числа співробітників внаслідок розширення масштабів діяльності-можливість збільшення масштабів діяльності-підвищення зацікавленості працівників шляхом нової кадрової політики  - Можливість розробки нового товарного асортименту і створення нових робочих місць в цій зв'язку-підвищення зацікавленості працівників шляхом гнучкості в управлінні і нововведень кадрової політики-збільшення масштабів виробництва шляхом виходу на нові ринки збуту

З SWOT-аналізу (таб.14, 15) можна зробити наступні висновки:

· Фірма «Айва Тур» є конкурентоспроможним підприємством, так як сума оцінок сильних сторін компанії більше суми її слабкостей на 3 бали.

· Спостерігається не дуже сприятлива тенденція розвитку ринку, на якому працює дана фірма, так як сума оцінок можливостей компанії менше суми її загроз на 3 бали.

· Сума всіх оцінок позитивна, з чого випливає, що в компанії можна використовувати стратегії зростання.

Менеджмент ТОВ «Айва Тур» на підставі побудованої матриці обрав наступну стратегію: розширення сфери послуг.

Стратегічна мета ТОВ «Айва Тур» - досягнення позицій фінансово стійкою і конкурентоспроможної туристичної компанії, сфокусованої на надання туристичних послуг високого рівня якості і технологічності цільовим групам клієнтів.

Опитування проводилося серед жителів міста і потенційних клієнтів. Оброблені дані представлені нижче у вигляді аналітичних діаграм і графіків.

Фактори вибору турагентства за значимістю розподілилися наступним чином: широта асортименту пропонованих послуг - 34%, низькі ціни - 30%, імідж продавця - 24%, зручне місце розташування - 12% (рис. 2.4). Таким чином, широта асортименту і низькі ціни є найбільш «вагомими» факторами при виборі турагентства.

Мал. 2.4. Фактори вибору турагентств

З аналізу анкет жителів слід, що 63% опитаних хотіли б найближчим часом відправитися за кордон, 26% - в інші міста Росії, в Омську область - всього лише 11% (рис. 2.5).

Мал. 2.5. Напрямки відпочинку, бажані туристами

Істотне місце в анкеті займали питання щодо споживчих властивостей туристичного продукту. В ході соціологічного обстеження з'ясувалося, що для туристів краще тури тривалістю 7-14 днів, з авіа перельотом і проживання в стандартному готельному номері (рис. 2.6-2.7). Також з даних анкет відомо, що турист виїжджає на відпочинок в середньому 2 рази на рік.

Мал. 2.6. Оптимальна тривалість відпочинку

Мал. 2.7. Привабливість послуг з готельного розміщення

Стало відомо, що можливості і бажання туристів при виборі туру не зовсім збігаються, так, наприклад, переваги та можливості по цілям поїздки розподілилися наступним чином: 30,8% опитаних вважають за краще розважальний туризм, 32,1 хочуть освоїти екзотичний туризм; однакова частка переваг - 24,6% - припадає на пізнавальні тури і пляжні; лікувально-оздоровчий туризм воліють 12,3% опитаних, а хочуть випробувати на 4% більше; збільшилася частка спортивного туризму на 0.8%; на 1,9% -зменшилось бажання їздити в ділові поїздки (рис. 2.8).

Мал. 2.8 яким надається перевага види туризму серед потенційних клієнтів

Мал. 2.9 Кількість грошей, яку готові віддати туристи за одну путівку.

На думку більшості експертів, першочерговими напрямами підвищення якості туристичних послуг:

1. підвищення якості послуг з розміщення в Росії (85% експертів);

2. поліпшення якості доріг (85%);

3. розширення асортименту пропонованих послуг в країнах далекого зарубіжжя і Росії (71% експертів);

4. підвищення кваліфікації персоналу (76% експертів).

Проведене дослідження є цінним джерелом не тільки для визначення цільової аудиторії «Айва Тур», а й основою для розробки стратегії зростання обсягу реалізації послуг компанії в цілому.

В результаті конкурентного аналізу ринку туристичних послуг, виявлено наявність суттєвої конкуренції за всіма традиційними напрямами відпочинку, при цьому ключові позиції на ринку і його велика частка належать його основним гравцям, а не фірмі «Айва Тур».

Нам здається доцільним фундаментальний перегляд тактичних цілей ТОВ «Айва Тур», а саме з метою збільшення продажів компанії пропонується освоєння нових нетрадиційних, однак, як показують дослідження, все більше і більше затребуваних напрямів діяльності.


Глава 3. Пропозиції щодо поліпшення маркетингової діяльності турагентства «Айва Тур»

В результаті конкурентного аналізу ринку туристичних послуг виявлено наявність суттєвої конкуренції за всіма традиційними напрямами відпочинку, при цьому ключові позиції на ринку і його велика частка належать його основним гравцям.

У ситуації, що створилася використання інструментів реклами для просування тих же послуг, які пропонують великі омські туристичні компанії, видається недоцільним - рекламний бюджет гігантів туризму в багато разів перевершує можливості молодої компанії «Айва Тур», а головним їх перевагою є наявність усталеного іміджу і кредиту довіри городян .

З огляду на все вищесказане, автор вважає за доцільне фундаментальний перегляд тактичних цілей ТОВ «Айва Тур», а саме з метою збільшення продажів компанії пропонується освоєння нових нетрадиційних, однак, як показують дослідження, все більше і більше затребуваних напрямів діяльності (рис.3.1):

· Освоєння оздоровчих турів

· Освоєння екологічних турів

· Освоєння бізнес турів

Мал. 3.1. Напрями діяльності «Айва Тур» в результаті реінжинірингу

1. Оздоровчі тури.

У більшості випадків люди знають про існування санаторних лікарень і курортів, як правило, це санаторії країн далекого зарубіжжя та Росії. Однак потенційні туристи не володіють інформацією про види послуг, що надаються в санаторіях, так розцінки, умови проживання і мінімальних строках путівки (в лікувальному туризмі ці терміни в 2-3 рази вище - від 2-3 тижнів і вище). Таку інформацію досить просто отримати в Інтернеті, однак, як уже було сказано, особливістю цільової аудиторії оздоровчого туризму є її вищий вік, найчастіше це люди 40-50 років, які як правило не вміють користуватися Інтернетом, не пов'язані з ним, або ж не розглядають такий варіант отримання інформації як досить надійний. Практика показує, що найбільш ефективною для такої категорії споживачів є реклама в друкованих ЗМІ та на телебаченні.

Грамотна побудова стратеги просування нового турпродукту, дозволить зайняти ТОВ «Айва Тур» лідируючі позиції за даним напрямком та отримати додаткові прибутки.

2. Екологічний туризм.

Об'єктами власне екотуризму (ecotourism) можуть бути як природні, так і культурні пам'ятки, природні і природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура складає єдине ціле з навколишнім середовищем.

Освоєння нового напряму в роботі ТОВ «Айва Тур» - екологічного туризму - є перспективним з огляду на низку причин:

Диверсифікація пакета пропонованих продуктів - дозволить залучити додаткових клієнтів, тих, кому традиційний розважальний і морський відпочинок набрид, протипоказаний за медичними показаннями, любителям активного відпочинку та ін.

Крім того, ТОВ «Айва Тур» необхідна також інформація: про природоохоронну діяльність в регіоні, допустимої рекреаційної навантаженні на природні комплекси, політичної і соціальної стабільності, наявності проблем військового характеру і інших характеристиках цікавить регіону.

Особливу увагу ТОВ «Айва Тур» слід приділити підбору кваліфікованого, добре навченого персоналу, здатного познайомити туристів з проблемами захисту навколишнього середовища, забезпечити їх участь в природоохоронній діяльності (якщо це передбачено умовами туру). Рекомендується залучати для роботи місцевих гідів, користуватися місцевими послугами, закуповувати місцеві продукти і розселяти туристів в місцевих готелях, які не є власністю іноземних компаній. Все це допомагає підтримати економіку регіону і переконує місцеве населення в доцільності захисту природи.

При розробці цінової стратегії турагентство «Айва Тур» використовує витратний метод ціноутворення. Даний метод заснований на калькуляції витрат виробництва, обслуговування, накладних витрат, бажаного прибутку. Цей метод часто використовується підприємствами, які прагнуть в першу чергу отримати прибуток від інвестицій, вказаний метод ціноутворення не бере до уваги ряд важливих важливих факторів:

· Рівень попиту на туристичний продукт;

· Чутливість клієнтів до рівня встановлених цін;

· Рівень цін конкурентів.

Все це, безсумнівно, негативно позначається на правильності вибору ціни.

Основним принципом цінової політики екологічного спрямування в ТОВ «Айва Тур» на етапі впровадження проекту має стати формування зацікавленості і залучення якомога більшої кількості потенційних клієнтів. Тому в основі формування ціни лежить розрахункова собівартість туру, при цьому закладається відсоток прибутку не повинен перевищувати в перший сезон 10%. Далі цей відсоток слід підвищувати на 5% щорічно, до досягнення рівня 50-55% прибутковості.

Дуже важливим моментом при організації сімейних турів слід приділяти формуванню знижок дітям:

· Діти до 3-х років подорожують безкоштовно (або 20% вартості в залежності від туру)

· Дітям від 3-5 років надається знижка 50-70%

· Дітям від 5 до 10 років знижка -10-20%

Доцільно також використовувати традиційні схеми знижок за бронювання по Інтернет, замовлення і оплата туру за 2 місяці до подорожі і ін., Успішно застосовуються в ТОВ «Айва Тур» і по інших напрямках діяльності.

Важливою проблемою підприємства є досить мала кількість знижок, що надаються приватним особам, як наслідок цього компанія «Айва Тур» втрачає клієнтів і недоотримує певний відсоток прибутку.

З огляду на еластичність попиту (необхідний розрахунок) на послуги туристичних підприємств, можна сказати, що зниження ціни на тури по засобам надання знижок різним групам споживачів призведе до збільшення попиту на ці тури. В першу чергу необхідно надання знижки постійним клієнтам, так само можлива знижка за повторне звернення до компанії.

Для стимулювання продажів турів приватним особам доцільно ввести знижку для постійних клієнтів, тобто для тих, які купують тури в компанії «Айва Тур» в третій і наступні рази. Початковий розмір знижки може скласти 7%, що, з огляду на еластичність попиту, дозволить збільшити його як мінімум на 14%. Надалі можлива розробка накопичувальної системи знижок.

Розрахуємо ціну турів зі знижкою 7% в низький, середній і високий сезони.

Таблиця 3.1

Ціни на тури компанії «Айва Тур» зі знижкою 7% за минулими сезонами в 2013 році

 показники  Єгипет, 7 н. / 8 дн., 5 *, Al.  Туреччина, 7 н. / 8 дн., 4 *, Al.  Греція, 7 н. / 8 дн., 3 *, BB.  ОАЕ, 7 н. / 8 дн., 4 *, HB.  Домінікани, 7 н. / 8 дн., 5 *, Al.
 Ціна туру в низький сезон, руб.  18762,75  14963,7  21314,67  30499,35  42359,64
 Ціна туру в середній сезон, руб.  23453,67  18106,17  26643,57  38124,42  52949,55
 Ціна туру в високий сезон, руб.  28378,95  21908,01  32238,45  46130,79  64068,63

Дана знижка дозволить утримати постійних клієнтів, так як її розмір складе от 1100 до 4800 руб. і залучити нових клієнтів, що буде сприяти збільшенню виручки компанії.

Як було сказано вище, попит при такій знижці збільшиться як мінімум на 14%. Таким чином, обсяг роздрібного обороту також збільшиться як мінімум на 14% за інших рівних умов і складе 3067909829 руб., Тобто загальний оборот підприємства збільшиться і складе 6409838427 руб. Розрахуємо показники рентабельності при даному зміні виручки і чистого прибутку компанії і порівняємо їх з 2012 роком.

Таблиця 3.2

Рентабельність компанії «Айва Тур» при введенні семивідсотковий знижки.

 показники  2012 рік  При збільшенні виручки на 14%  відхилення
 Рентабельність продажів, %  12,67  14,83  2,16
 Рентабельність продукції,%  15,21  18,44  3,23

Як видно з таблиці 3.2 рентабельність продажів і рентабельність продукції збільшаться і складуть 14,83% і 18,44% відповідно, що говорить про те, що кількість чистого прибутку на 1 карбованець виручки і собівартості збільшаться і складуть 0,1483 і 0,1844 копійок відповідно. Таким чином, введення знижки для постійних клієнтів дозволить збільшити основні показники фінансово-господарської діяльності компанії «Айва Тур».

Дуже важливо також розробити програми індивідуальних турів, для клієнтів з високим достатком. Закладається відсоток прибутку для таких турів може досягати 100-150%, тому організації таких турів має бути приділена особлива увага.

У процесі аналізу діяльності ТОВ «Айва Тур» була виявлена ??необхідність формування повноцінного самостійного підрозділу, відповідального за реалізацію функцій маркетингу, на підприємстві.

Даний захід слід реалізовувати в наступному порядку:

Визначення функцій і обов'язків співробітників відділу маркетингу. Згідно з розробленим Положенням про відділ маркетингу його структура матиме такий вигляд - рис.3.2.

 
 


Рис.3.2. Проектована структура відділу маркетингу ТОВ «Айва Тур»

При цьому, організаційна структура ТОВ «Айва Тур» в цілому прийме такий вигляд - рис.3.3.

 
 


Рис.3.3. Проектована організаційна структура ТОВ «Айва Тур»

Рекомендується наступний пакет функціональних обов'язків для кожного співробітника відділу маркетингу:

З урахуванням вищевикладеного була сформована і таблиця функціональних взаємозв'язків у сфері маркетингу - табл.3.3.

Таблиця 3.3

Таблиця функціональних взаємозв'язків в області маркетингу

 Функція відділу маркетингу  Начальник відділу маркетингу  Спеціаліст з маркетингових досліджень  Спеціаліст по комплексу маркетингу  Генеральний директор  Комерційна служба  фінансова служба
 1. Маркетингові дослідження У В        
 3. Сегментація ринків К В        
 3. Вивчення споживачів К В     П  
 4. Визначення позицій турпродуктів на ринку К В П      
 5. Аналіз конкурентів   В     П  
 6. Товарна політика  С, К П В У  П, С С
 7. Ціноутворення  С, К П В У  П, С С
 8. Просування турпродуктів  С, К П В У   С
 9. Розробка планів маркетингу  С, К В П У   С
 10. Розробка бюджету маркетингу  С, К В П У   С
 11. Аналіз сильних і слабких сторін К В П   П  

Примітка:

В - виконує безпосередньо;

У - стверджує;

З - погоджує;

П - надає допомогу, взаємодіє, бере участь;

К - контролює.

1. Після того, як Положення про функціонування відділу маркетингу в компанії «Айва Тур» буде розроблено, а потім узгоджено і затверджено, а функціональні обов'язки розподілені, наступним цеглинкою в будівництві маркетингу стане розробка піврічного, квартального, щомісячного плану робіт співробітників відділу. План робіт дозволяє чітко структурувати і організувати роботу, стежити за результативністю кожного співробітника і відділу в цілому. Даний документ містить інформацію: по реалізованим проектам, виконавцям, термінів виконання, особа з ким повинен бути узгоджений план і його віза.

2. Наступним етапом в організації функціонування відділу маркетингу є найм і навчання персоналу.


висновок

За конкурентного аналізу ринку туристичних послуг виявлено наявність суттєвої конкуренції за всіма традиційними напрямами відпочинку.

Економічний аналіз показав, що продажі зростають, однак темпи зростання продажів в натуральному вираженні значно нижче вартісних, що вказує на зростання цін на послуги ТОВ «Айва Тур». Необхідно відзначити, що в умовах жорсткої конкуренції в подальшому це може призвести до спаду в продажах і втрати свій невеликої частки ринку. За досліджуваний період погіршилися трудові показники - витрати на персонал збільшилися, а продуктивність впала. Знизився також і показник фондовіддачі, що обумовлює необхідність прийняття ряду заходів щодо підвищення ефективності економічної діяльності досліджуваної компанії.

Для туристської фірми ТОВ «Айва Тур», з огляду на високий рівень конкуренції і неухильно зростаючі потреби клієнтів, а також необхідність зведення фактора сезонності в роботі агентства, перспективним є проходження стратегії диверсифікації. Тому, в рамках даної роботи пропонуються до розробки нові напрямки в пакеті послуг ТОВ «Айва Тур» - екологічний туризм, оздоровчий туризм і бізнес туризм.

Оздоровчий туризм - це тури в відомі європейські лікарні і санаторії, включає в себе як оздоровчі тури так і програми схуднення, омолодження і ін. Даний напрямок набуває в даний час особливої ??популярності серед споживачів турпослуг.

Об'єктами власне екотуризму (ecotourism) можуть бути як природні, так і культурні пам'ятки, природні і природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура складає єдине ціле з навколишнім середовищем.

Розширення пакету пропонованих продуктів - дозволить залучити додаткових клієнтів, тих, кому традиційний розважальний і морський відпочинок набрид, протипоказаний за медичними показаннями, любителям активного відпочинку та ін.

В основі маркетингової програми по збільшенню продажів послуг ТОВ «Айва Тур» доцільно використовувати планування рекламної і PR-кампанії.


Список використаної літератури

1. Абрамова Т. В., Барзикін Ю. А., Шарафутдинов В. Н. «ХХ1 століття стане століттям туризму» // ЕКО. - №9. - 2012р.

2. Александрова А. Ю. «Географія туризму» - М .: «Аспект-Пресс», 2012р.

3. Біржанов М. Б. «Економічна безпека туристської галузі» - М .: Видавничий дім «Герда», С-Пб .: Невський фонд, 2011р.

4. Боголюбов В. С., Орловська В. П. «Економіка туризму: навчальний посібник» - М .: Academia, 2012р.

5. Воронова, Е. Ю. Практика управління ринком іноземного туризму / Є. Ю. Воронова // Міжнародний бізнес Росії. - 2011. - № 1. - С. 42 - 45.

6. Воронцова, М. Г. Сучасні технології менеджменту в турбізнесі / М. Г. Воронцова. // Туристські фірми. - 2011. - №28. - С. 52 - 54.

7. Воскресенський В. Ю. «Міжнародний туризм. Інноваційні стратегії розвитку »- М .: ЮНИТИ, 2011р.

8. Голубєва І. А. «Дама здавала багаж ... сучасний стан туристичної галузі та основні напрямки її розвитку» // «Російське підприємництво» .- №12.- 2012р.

9. Гуляєв В. Г., Селіванов І. А. Туризм. Економіка, управління, сталий розвиток. - М., Радянський спорт, 2012.

10. Гуляєв, В. Г. Організація туристської діяльності / В. Г. Гуляєв. - М .: Нолидж, 2004. - 312 с.

11. Демидова Л. «Глобалізація ринків послуг: динаміка і основні тенденції» // «Проблеми теорії та практики управління». - №5.- 2012р.

12. Долматов Г. М. «Міжнародний туристський бізнес: історія, реальність, перспективи» - Ростов н / Д: Фенікс, 2001 р.

13. Дороніна, О. В. Реклама в туристській сфері. Нові технології // книга: Соціально - культурні туристські ресурси Алтайського регіону. Проблеми і перспективи використання: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 15 червня 2005 г. / Ред. кол .: А. С. Кондик та ін. - Барнаул: Изд-во АГІІК, 2005. - С. 180 -185.

14. Дурович, А., Анастасова, Л. Маркетингові дослідження в туризмі / А. Дурович, Л. Анастасова. - М .: Нове знання, 2011. - 348 с.

15. Зорін, І. В. Енциклопедія туризму / І. В. Зорін. - М., 2012. - 212 с.

16. Елеева З. «У Росії є всі шанси стати новою туристичною Меккою» // Турізм.-№5.- 2012р.

17. Єджейчик І. «Сучасний туристський бізнес. Екостратегіі в управлінні фірмою »- М .: Фінанси і статистика, 2004р.

18. Ігнатьєв А. А. «Інноваційна концепція сучасного туризму: лекція» - М .: РЕА ім. Г. В. Плеханова, 2011р.

19. Ільїна, Є. М. Туроперейтинг: організація діяльності: Підручник / Е. Н. Ільїна. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 256с.

20. Иорданова-Батиреві В. Г. «Місце і роль послуг в умовах глобалізації» // «Зовнішньоекономічний бюлетень» .- №7.- 2012р.

21. Кабушкин, Н. І. Менеджмент туризму / Н. І. Кабушкин. - Мінськ, 2011. - 642 с.

22. Каніщев «Космічний туризм - бізнес майбутнього» // «Російський зовнішньоекономічний вісник» .- №10.- 2012р.

23. Квартальнов В. А., Зорін І. В. «Економіка туризму» - М .: «Фінанси і статистика», 2001 р.

24. Лизін «Міжкультурна комунікація в туризмі та її особливості» // «Туризм» .- №4.- 2012р.

25. Будь-яка, В. Пригодницькі тури: між виживанням і комфортом / В. Будь-яка, Г. Осипов // Турбізнес. - 2005. - №7. - С. 52 - 55.

26. Макаров А. А. «Соціально-економічне значення і ознаки класифікації туризму: лекція» - М .: Academia: АПК і ПРО, 2005 р.

27. Морозов М. «Хто не встиг, той запізнився: реінжиніринг і автоматизація турбізнесу» // «Туризм» .- №1.- 2005р.

28. Нестеренко М., Осадін Б. «Німецький туризм в новому тисячолітті» // «Туризм: практика, проблеми, перспективи» .- №6.- 2001р.

29. Новіков В. «Туристські системи Італії» // «Туризм» .- №8.- 2005р.

30. Ополченова «Проблеми розвитку національного туризму» //«Турізм».- №7.- 2012р.

31. Чуваткін П. П., Самарський Д. В. «Вибираємо краще ... вплив інновацій на розвиток туризму» // «Російське предпрінімаетельство» .- №10.- 2012р.

32. www.russiatourism.ru

  Ключові характеристики конкуруючих фірм |  Маркетинг в охороні здоров'я

 Вступ |  Поняття і сутність маркетингу |  Види маркетингових стратегій |  Характеристика напрямки діяльності підприємства |  Закріплення основних функцій управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати