На головну

Ринок в системі маркетингу

  1.  Crisco: товар, який підштовхнув розвиток маркетингу
  2.  Direct marketing або особисті продажу при просуванні на ринок.
  3.  I. Формування загальних уявлень про систему.
  4.  II. Формування поглиблених уявлень про систему.
  5.  III. Товар в системі продажів
  6.  V. ЗНАЧЕННЯ околиць. ВНУТРІШНІЙ АБО ЗОВНІШНІЙ РИНОК?
  7.  V. Партія і робітничий клас в системі диктатури пролетаріату

План заняття:

1. Ринок, його основні характеристики.

2. Класифікація ринків.

3. Сегментування ринку.

Мета заняття:розглянути особливості різних типів ринку; вивчити порядок сегментування і види сегментів.

Форма проведення заняття:усне опитування по лекційному матеріалу, розв'язування задач, захист рефератів, тестування.

Короткий зміст теми

- Ринок продавця (попит> пропозиції);

- Ринок покупця (пропозиція> попиту).

Сегмент ринку - Сукупність споживачів, що характеризуються однотипною реакцією на передбачуваний товар і на комплекс маркетингу.

сегментування ринку - Виділення в межах ринку чітко позначених груп споживачів, що відрізняються за своїми потребами, характеристиками або поведінкою.

ринкова ніша- Малий ділянку ринку, де невелика фірма завдяки своєму унікальному товару і формі обслуговування споживачів не має сильних конкурентів і може розраховувати на комерційний успіх.

Завдання для роботи на практичному занятті

Питання для обговорення:

1. Дайте визначення категорії «ринок».

2. Які види ринків ви знаєте?

3. В чому полягає сутність сегментації ринку?

4. Які критерії сегментації?

5. Яка сутність вибору цільових сегментів ринку?

6. Як відбувається позиціонування товару на ринку?

7. Як визначається ємність ринку? завдання 3 |  завдання 4

 Вступ |  Практичне заняття 1 |  завдання 2 |  Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації |  Практичне заняття 4 |  завдання 4 |  Ціноутворення в системі маркетингу |  завдання 3 |  Система маркетингових комунікацій |  завдання 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати