Головна

Сущ-ть збутової політики.

  1.  Аналіз витрат і розробка цінової політики.
  2.  Питання 2. маркетинг в виробничо-збутової діяльності. Ціна споживання. Критика тактики на більшість.
  3.  Індикатори регіональної екологічної політики.
  4.  ПІДСУМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ.
  5.  ПІДСУМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ.
  6.  Підсумки зовнішньої політики.
  7.  Комплекс маркетингу і хар-ка його елементів. Місце товару в комплексі маркетингу. Товарна політика підприємства торгівлі. Типи товарної політики.

збутова політика- це комплекс мероприя-тий, що забезпечує физич розподіл то-Варною маси в ринковому просторі, доведе ня тов-в до споживачів і організацію їх еф-ного споживання (експлуатація).

Роль збуту в маркетинговій діяль-ти обумовлена ??слід обставинами:

1.В сфері сбита- остаточно визначається ре-зультат всіх зусиль пред-ий, спрямованих на розвиток вироб-ва і отримання прибутку

2.пріспосаблівая збутову мережу запитами по-споживачів, створюючи їм max зручності до вчасно і після придбання тов-в, вироб-ль має зна-ве більше шансів перевершити своїх конку-ренти.

3.сбитовая мережу хіба що продовжує процес прио-ва, беручи на себе доопрацювання тов-в (маркування, упаковка, фасування, сортування)

4.іменно вчасно збуту найбільш повно відбувається із-дит виявлення смаків і переваг споживачам-лей.

При формуванні збутової стратегії пред-ие має враховувати слід чинники:

1.Особенності кінцевих споживачів (їх кількість, щільність, рівень доходу, закономірності пове-дення при купівлі товару)

2.Можливість самого пред-ия (його фінансове становище, основні напрямки ринкової стратегії, масштаби произова)

3.хар-ки тов-в (вид, середня ціна, сезонність вироби, і споживання, терміни зберігання)

4.степень конкуренції і збутова стратегія конкурентів

5.хар-ка і особливості ринку (потенційну і фактичну ємність ринку, звичаї і торгову політику, щільність розподілу покупців на ринку)

6.сравнітельная вартість різних збутових систем

Розробка і реалізація збутової політики передбачає вирішення слід питань:

1.Вибор каналів розподілу

2.Обоснованіе оптимального методу збуту

3.Вибор посередників і визначення прийнятної форми роботи з ними.

4. Організація сервісу Ценнообразующіе фактори-це чинники, які безпосередньо впливають на уро-вень, динаміку, склад ціни і її структуру. |  Позиціонування на ринку побутової хімії і косметики як якісного виконавця досягається ефективною роботою служби маркетингу підприємства.

 Маркетингова система вкл 4 підсистеми |  ЕР- ємність ринку |  Життєвий цикл товару. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати