Головна

GAP-аналіз

GAP-аналіз являє собою аналіз стратегічного розриву, що дозволяє визначити розбіжність між бажаним і реальним в діяльності підприємства.

Мета GAP-аналізу - визначити, чи існує розрив між цілями фірми і її можливостями і, якщо так, встановити, як «заповнити» його [6].

Конкретне застосування аналізу розриву означає наступне:

- Визначення основного інтересу фірми, вираженого в термінах стратегічного планування (наприклад, в збільшенні числа продажів);

- З'ясування реальних можливостей фірми з точки зору поточного стану середовища і передбачуваного майбутнього стану (через 3,5 років);

- Визначення конкретних показників стратегічного плану, відповідають основному інтересу фірми;

- Встановлення різниці між показниками стратегічного і можливостями, що їх диктують реальним станом фірми;

- Розробка спеціальних програм і способів дій, необхідних для заповнення розриву.

Аналіз розривів включає в себе наступні етапи.

1. Визначення поточного значення. Аналіз розривів починається з прогнозу стану компанії на планований період за допомогою методу експертних оцінок або із застосуванням математичних прогнозних методів. Даний етап дозволяє оцінити, яке положення могла б займати ваша компанія, прорахувати всі можливі переваги, які вона отримали внаслідок прийняття тих чи інших рішень.

2. Визначення максимально доступного значення. У процесі оцінки існуючого розриву необхідно з'ясувати, переборна він взагалі? Якщо розрив дуже великий для подолання його за допомогою власних ресурсів, доцільно або переглянути бажане майбутнє, або розбити його досягнення на кілька перехідних етапів, або розтягти процес на більш тривалий період часу.

3. Вибір критерію, за яким буде відбуватися розгляд. В рамках даного етапу необхідно розбити загальний розрив на складові, що відповідають кожному значимому функціональному, галузевому, територіальному та іншим на правлінням діяльності, за якими згодом буде вестися планування. В ході такого розбиття сукупності потреб виявляються й групуються в основні категорії. Таким чином, кожен розділ планування являє собою групу потреб, що робить вплив на подолання розриву між сьогоденням і майбутнім. У числі груп можливих потреб можуть бути такі, як інформаційні, комунікаційні, фінансові маркетингові, адміністративні, технічні та ін.

4. Набір планів (ініціатив) по досягненню. Джерелами можуть бути співробітники різних служб, канали збуту, конкуренти, урядові служби. Джерела, орієнтовані на ринок, виявляють можливості, засновані на бажаннях і потребах споживачів. Джерела, орієнтовані на наукові розробки, виявляють можливості створення нових товарів на основі фундаментальних досліджень. При цьому методи генерації ідей можуть включати в себе «мозковий штурм», опитування, анкетування та ін.

Інший спосіб застосування GAP-аналізу - це визначення різниці між найбільш високими очікуваннями і найскромнішими прогнозами. Наприклад: «Якщо вище керівництво розраховує на реальну ставку обороту на вкладений капітал в 20%, але аналіз показує, що найбільш реалістичною величиною буде 15%, потрібно обговорення і прийняття заходів щодо заповнення розриву в 5%.

Заповнення можна зробити декількома способами, наприклад:

- За рахунок зростання продуктивності і досягнення бажаних 20%;

- За рахунок відмови від більш амбіційних планів на користь 15% ». SWOT-аналіз |  визначення цілей

 ВСТУП |  реферат |  Вступ |  Місія компанії |  ситуаційний аналіз |  конкуренція |  STEP-аналіз |  Обсяг і структура продажу товарів |  Методи визначення частки ринку |  Методи визначення цілей по позиціонуванню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати