Головна

I Товарна політика підприємства

  1.  I. Загальна характеристика підприємства
  2.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  3.  II.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  4.  III Зовнішня політика США на рубежі XX-XXI століття
  5.  IV Збутова діяльність підприємства
  6.  V. Політика партії в селі

Другий розділ. У табличній формі проаналізуйте показники виробництва, прибутковості, якості продукції за видами в динаміці за 3 роки. При наявності переробки продукції проведіть аналіз ефективності переробки. Виділіть види асортименту, його широту і глибину. Позначте цифрами та літерами найбільш а) поширені і б) ефективні категорії асортиментних груп товарів, що аналізується. Проаналізуйте і сформулюйте оптимальний асортимент продукції підприємства. За допомогою АВС - аналізу виявите товарні позиції з найбільшою значущістю для виробництва або реалізації в аналізованому підприємстві (використовуйте форму табл. 2).

Таблиця 2 Вихідні дані про асортимент (для АВС - аналізу)

 асортиментна група  обсяг збуту  Індекс блоку (А, В, С)  Частка блоку в асортименті,%
 Руб. %
         
         

Яким чином Ви рекомендуєте змінити пропорції між групами товарів (блоками А, В, С). Визначте точку беззбитковості виробництва конкретної продукції аналізованого підприємства. Визначте фази життєвого циклу для даної групи товарів c допомогою моделі Polli- Cook.

Третій розділ. Розробіть стратегії маркетингу, використовуючи основні результати АВС - аналізу, моделі Polli- Cook і методики моделювання товарної політики на основі матриці БКГ. Розробіть пропозиції по товарному знаку та логотипу підприємства. Які Ваші пропозиції щодо вдосконалення упаковки, маркування, сервісу в господарстві. практичні завдання |  II Конкурентоспроможність продукції

 Вступ |  Основні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи |  Визначення номера питань для виконання контрольної роботи |  Маркетингові дослідження і маркетинговий аналіз |  Товарна політика в маркетингу |  IV Збутова діяльність підприємства |  V Програма формування попиту і стимулювання збуту |  VI Управління маркетинговою діяльністю |  бібліографічний список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати