На головну

Короткі висновки по розділу 10

  1.  I. Короткі підсумки дискусії
  2.  II. висновки
  3.  III. висновки
  4.  III. Висновки.
  5.  IV. висновки
  6.  IV. деякі висновки
  7.  IX. ВИСНОВКИ З I ГЛАВИ

1. Ціна в теорії і практиці конкуренції розглядається як вирішальний інструмент маркетингу. Ціна в широкому сенсі слова включає всі об'єктивні і суб'єктивні витрати, пов'язані з придбанням продукту - носія якості.

2. У прийнятті рішення про ціни при постановці завдань ціноутворення визначальними є витрати, поведінка споживачів, вплив конкурентів, тому стратегії ціноутворення можуть бути орієнтовані на одну з цих величин:

· Встановлення низьких цін (витрати плюс нормальний прибуток);

· Стратегія вичерпання ( "зняття вершків");

· Стратегія пристосування до ринкової ціни (проходження за лідером).

3. При використанні всіх стратегій для різних товарів фірма може використовувати метод калькуляційного вирівнювання;

4. Процес формування ринкових цін включає етапи:

· Постановка завдань ціноутворення;

· Визначення попиту;

· Оцінка витрат виробництва;

· Проведення аналізу цін і товарів конкурентів;

· Вибір методу встановлення цін;

· Визначення остаточної ціни.

5. Фірма УСТАНАВЛЕВАЕМ вихідну ціну, а потім коригує її з урахуванням факторів навколишнього середовища. Основні підходи до проблеми ціноутворення:

· Встановлення цін на новий товар;

· Ціноутворення в рамках товарної номенклатури;

· Встановлення цін зі знижками і заліками;

· Встановлення цін для стимулювання збуту;

· Встановлення дискримінаційних цін. Завдання і політика ціноутворення |  завдання розподілу

 Рішення щодо послуг для клієнтів |  Товарний асортимент і номенклатура |  Стратегія розробки нових товарів |  Процес вироблення нових ідей для розробки нових товарів |  Методи вироблення нових ідей і творчого вирішення проблем |  психологічні моделі |  Життєвий цикл товару |  Роль ціни в теорії і практиці конкуренції |  Ціноутворення, орієнтоване на витрати |  Основна проблема калькуляційного вирівнювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати