Головна

Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські)

  1.  I. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
  2.  II. ЗАГАЛЬНА МЕТА ЗАНЯТТЯ.
  3.  III. підсумок заняття
  4.  III. підсумок заняття
  5.  III. підсумок заняття
  6.  III. підсумок заняття
  7.  III. підсумок заняття
 тиждень  Кол. година  Вид заняття, тема і короткий зміст  методи
 1-2  4; 1;  Тема 1. Економічні основи розвитку комерційних підприємств. Лекція: Підприємство в систем ринкових відносин. Ринкова економіка. Поняття, сутність, елементи ринку. Соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток ринкової економіки. Види і організаційно-правові форми комерційних підприємств. Зовнішнє середовище комерційного підприємства. Механізм взаємовідносин товаровиробників, комерційних посередників і споживачів на ринку споживчих товарів та засобів виробництва. Роль, місце і значення комерційного підприємства в сфері товарного обігу. Техніко-економічне обґрунтування вибору форми комерційного посередництва.  М, П
 2-3  4; 1; -  Семінар: Економічні основи розвитку комерційних предпріятій.Предпріятіе в систем ринкових відносин. Ринкова економіка. Поняття, сутність, елементи ринку. Соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток ринкової економіки. Види і організаційно-правові форми комерційних підприємств. Зовнішнє середовище комерційного підприємства. Механізм взаємовідносин товаровиробників, комерційних посередників і споживачів на ринку споживчих товарів та засобів виробництва. Роль, місце і значення комерційного підприємства в сфері товарного обігу. Техніко-економічне обґрунтування вибору форми комерційного посередництва.  Е, Д
 3-4  4; 1;  Тема 2. Ресурси підприємства: Основні фонди комерційного предпріятія.Лекція: Джерела формування майна комерційного підприємства. Поняття основних фондів, їх склад, структура та призначення. Відтворення і оцінка основних фондів. Ефективність використання основних фондів. Капітальні вкладення і інвестиційна політика комерційного підприємства.  М, П
 4-5  6; 2; 0,5  Семінар: Ресурси підприємства: Основні фонди комерційного предпріятія.Істочнікі формування майна комерційного підприємства. Поняття основних фондів, їх склад, структура та призначення. Відтворення і оцінка основних фондів. Ефективність використання основних фондів. Капітальні вкладення і інвестиційна політика комерційного підприємства. Э
 6-7  4; 2;  Тема 3. Ресурси підприємства: Праця і заробітна платаЛекція: Основні форми і системи оплати праці в сфері комерційного посередництва. Трудові відносини в комерції. Організація оплати праці на комерційному підприємстві. Фонд оплати праці, порядок його формування та склад. Аналіз і планування фонду оплати праці.  М, П, ПБ
 Семінар: Ресурси підприємства: Праця і заробітна платаОсновние форми і системи оплати праці в сфері комерційного посередництва. Трудові відносини в комерції. Організація оплати праці на комерційному підприємстві. Фонд оплати праці, порядок його формування та склад. Аналіз і планування фонду оплати праці.  Е, ПБ, І
 2; - -  Тема 4. Ресурси підприємства: оборотні средства.Лекція: Склад і структура оборотних коштів. Планування потреби в оборотних коштах. Показники ефективності використання оборотних коштів.  М, П
 9-10  4; 1; -  Семінар: Ресурси підприємства: оборотні средства.Состав і структура оборотних коштів. Планування потреби в оборотних коштах. Показники ефективності використання оборотних коштів.  Е, І
 2; -;  Тема 5. Державне регулювання діяльності комерційних предпріятій.Лекція: Адміністративно-правове регулювання діяльності комерційних підприємств. Економічне регулювання діяльності комерційних підприємств. Державний протекціонізм в сфері комерційної діяльності. Антимонопольна політика держави та її вплив на комерційні підприємства. Державна підтримка малого бізнесу в комерції.  М, П, ПБ
 11-12  4; 1; -  Практичне заняття: Державне регулювання діяльності комерційних предпріятій.Адміністратівно-правове регулювання діяльності комерційних підприємств. Економічне регулювання діяльності комерційних підприємств. Державний протекціонізм в сфері комерційної діяльності. Антимонопольна політика держави та її вплив на комерційні підприємства. Державна підтримка малого бізнесу в комерції.  Е, І
 13-14  6; 4;  Тема 6. Роздрібний і оптовий товарооборот.Лекція: Сутність, поняття, структура та характеристика роздрібного товарообігу. Аналіз роздрібного товарообігу комерційного підприємства. Планування роздрібного товарообігу (обсягу продажів) комерційного підприємства. Особливості аналізу і планування товарообігу підприємств громадського харчування. Аналіз і планування оптового товарообігу.  М, П
 15-16  10; 2;  Семінар: Роздрібний і оптовий товарооборот.Сущность, поняття, структура та характеристика роздрібного товарообігу. Аналіз роздрібного товарообігу комерційного підприємства. Планування роздрібного товарообігу (обсягу продажів) комерційного підприємства. Особливості аналізу і планування товарообігу підприємств громадського харчування. Аналіз і планування оптового товарообігу.  Е, І
 17-18  6; 2;  Тема 7. Товарні запаси.Лекція: Сутність, поняття і класифікація товарних запасів комерційного підприємства. Фактори, що впливають на величину товарних запасів. Сутність і поняття товарооборачиваемости. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости. Нормування товарних запасів.  М, П
 19-20  8; 2;  Семінар: Товарні запаси.Сущность, поняття і класифікація товарних запасів комерційного підприємства. Фактори, що впливають на величину товарних запасів. Сутність і поняття товарооборачиваемости. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости. Нормування товарних запасів.  Е, І
 2; 2;  Тема 8. Товарна забезпечення товарооборота.Лекція: Визначення загального обсягу попиту споживачів Джерела товарних ресурсів. Аналіз надходження товарів. Планування надходження товарів. Балансова ув'язка показників плану роздрібного товарообігу.  М, П, ПБ
 21-22  4; 1; 0,5  Семінар: Товарне забезпечення товарооборота.Определеніе загального обсягу попиту споживачів Джерела товарних ресурсів. Аналіз надходження товарів. Планування надходження товарів. Балансова ув'язка показників плану роздрібного товарообігу.  Е, І
 22-23  4; 2;  Тема 9. Доходи комерційного предпріятія.Лекція: Доходи комерційного підприємства, їх склад, структура та джерела отримання. Доходи від реалізації товарів споживачам. Позареалізаційні доходи комерційного підприємства. Облік, оцінка та аналіз доходів комерційного підприємства. Планування доходів від усіх форм і видів діяльності комерційного підприємства. Ціноутворення на послуги комерційних посередників. Механізм формування торговельних надбавок.  М, П, ПБ
 24-25  8; 2;  Семінар: Доходи комерційного предпріятія.Доходи комерційного підприємства, їх склад, структура та джерела отримання. Доходи від реалізації товарів споживачам. Позареалізаційні доходи комерційного підприємства. Облік, оцінка та аналіз доходів комерційного підприємства. Планування доходів від усіх форм і видів діяльності комерційного підприємства. Ціноутворення на послуги комерційних посередників. Механізм формування торговельних надбавок.  Е, І
 8; 4;  Тема 10. Витрати комерційного предпріятіяЛекція: Поняття, сутність, структура і склад витрат комерційного підприємства. Витрати обігу, їх класифікація. Порядок обліку та оцінки витрат обігу. Аналіз і планування витрат обігу. Основні шляхи оптимізації витрат комерційного підприємства.  М, П, ПБ
 27-28  10; 2;  Семінар: Витрати комерційного предпріятіяПонятіе, сутність, структура і склад витрат комерційного підприємства. Витрати обігу, їх класифікація. Порядок обліку та оцінки витрат обігу. Аналіз і планування витрат обігу. Основні шляхи оптимізації витрат комерційного підприємства.  Е, І
 29-30  6; 4;  Тема 11. Прибуток і рентабельність комерційного предпріятіяЛекція: Сутність прибутку комерційного підприємства принципи її формування. Показники рентабельності комерційного підприємства. Аналіз прибутку комерційного підприємства. Фактори, що впливають на величину прибутку і рівень рентабельності. Планування прибутку комерційного підприємства і основні способи підвищення рентабельності. Розподіл і використання прибутку комерційного підприємства. Комерційний ризик. Економічна оцінка комерційного ризику.  М, П, ПБ
 30-31  8; 2;  Семінар: Прибуток і рентабельність комерційного предпріятіяСущность прибутку комерційного підприємства принципи її формування. Показники рентабельності комерційного підприємства. Аналіз прибутку комерційного підприємства. Фактори, що впливають на величину прибутку і рівень рентабельності. Планування прибутку комерційного підприємства і основні способи підвищення рентабельності. Розподіл і використання прибутку комерційного підприємства. Комерційний ризик. Економічна оцінка комерційного ризику.  Е, І
 4; 4;  Тема 12. Фінанси комерційного предпріятія.Лекція: Сутність і функції фінансів комерційного підприємства. Облік, оцінка та аналіз фінансового стану комерційного підприємства. Кредитування комерційних підприємств. Зміст і порядок розробки фінансового плану комерційного підприємства.  М, Д
 6; 1;  Семінар: Фінанси комерційного предпріятія.Сущность і функції фінансів комерційного підприємства. Облік, оцінка та аналіз фінансового стану комерційного підприємства. Кредитування комерційних підприємств. Зміст і порядок розробки фінансового плану комерційного підприємства.  Е, Д
 2; 2; -  Тема 13. Оподаткування комерційних предпріятійЛекція: Система оподаткування комерційних підприємств. Об'єкти оподаткування, податкові ставки і порядок їх справляння. Федеральні податки, податки суб'єктів федерації, місцеві податки. Оподаткування доходів працівників комерційного підприємства. Пільги з оподаткування і можливості їх використання.  М, П, ПБ
 34-35  4; 1; -  Семінар: Оподаткування комерційних предпріятійСістема оподаткування комерційних підприємств. Об'єкти оподаткування, податкові ставки і порядок їх справляння. Федеральні податки, податки суб'єктів федерації, місцеві податки. Оподаткування доходів працівників комерційного предпріятія.Льготи з оподаткування та можливості їх використання.  Е, І, Д
 - -  Тема 14. Економічний аналіз комерційної діяльності предпріятія.Лекція: Системний підхід до аналізу господарської діяльності. Методика комплексного економічного аналізу ефективності діяльності підприємства.  М, П
 - -  Семінар: Економічний аналіз комерційної діяльності предпріятія.Сістемний підхід до аналізу господарської діяльності. Методика комплексного економічного аналізу ефективності діяльності підприємства.  Е, І

  Мета і завдання дисципліни |  Самостійна робота студента

 Укладач С. А. Согомонян |  Проректор Н. П. Маслова |  Поняття основних фондів комерційного підприємства, показники ефективності їх використання |  Відтворення і оцінка основних фондів комерційного підприємства |  Сутність, значення і структура роздрібного товарообігу. Система показників роздрібного товарообігу |  Поняття і економічна сутність товарних запасів комерційного підприємства. Класифікація товарних запасів |  Сутність і показники товарооборачиваемости. Фактори, що впливають на оборотність і величину товарних запасів комерційного підприємства |  Роль і функції оптової торгівлі |  Завдання і порядок аналізу оптового товарообігу |  Сутність процесу товаропостачання. Аналіз надходження та закупівель товарів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати