Головна

Менеджер-керуючий.

Від нього, зокрема, потрібно:

- Наявність загальних знань в області управління підприємством;

- Компетентність у питанні технології виробництва в тій галузі виробництва, до якої належить фірма по виду і характеру своєї діяльності;

- Володіння не тільки навичками адміністрування, але і підприємництва, уміння володіти ситуацією на ринках, виявляти ініціативу й активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування;

- Прийняття обґрунтованих і компетентних рішень на основі узгодження з ніжесто-ящімі керівниками і працівниками і розподіл участі кожного в їх виконанні. Так як прийняття управлінського рішення - це складний процес, то доцільно зупинитися на основних стадіях підготовки і методах прийняття управлінських рішень, які здійснює менеджер-керуючий.

Управлінське рішення - це творчий акт суб'єкта управління, спрямований на устра-ня проблем, які виникли в суб'єкті управління. Будь-яке управлінське рішення проходить через три стадії:

1. З'ясування проблеми.

а) Збір інформації.

б) Аналіз отриманої інформації.

в) З'ясування актуальності.

г) З'ясування, визначення умов, при яких ця проблема буде вирішена.

2. Складання плану рішення.

а) Розробка альтернативних варіантів вирішення.

б) Зіставлення альтернативних варіантів рішення з наявними ресурсами.

в) Оцінка альтернативних варіантів по соціальних наслідках.

г) Оцінка альтернативних варіантів по економічній ефективності.

д) Складання програм рішення.

е) Розробка і складання подальшого плану рішення.

3. Виконання рішення.

а) Доведення рішення до конкретних виконавців.

б) Розробка заходів заохочень і покарань.

в) Контроль за виконанням рішення. I. Методологічні основи менеджменту. |  Менеджер-дипломат

 Вступ. |  II. Система функцій менеджменту. |  Організація в системі менеджменту. |  Многолинейная (функціональна) структура |  Контроль і регулювання в системі менеджменту. |  III. Технологія і методи менеджменту. |  IV. Соціально-психологічний аспект менеджменту. |  V. Розвиток неформальних організацій та їх характеристики. |  Тлумачний словник. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати