Головна

Забезпечення інформаційної безпеки Республіки Білорусь

  1. b. За межами США. Якщо ви придбали програмне забезпечення в будь-якій країні, застосовується законодавство такої країни.
  2. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  3. II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки
  4. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  5. II. Вимоги пожежної безпеки в парках і ангарах, на стоянках повітряних суден
  6. II. Навчально-методичне забезпечення вивчення курсу
  7. III. Геологічна і маркшейдерська забезпечення використання ділянки надр

Забезпечення інформаційної безпеки Республіки Білорусь здійснюється правовими, організаційно-технічними та економічними методами.

К правовим методам відноситься розробка нормативних правових актів, що регламентують відносини в інформаційній сфері, і нормативних методичних документів з питань забезпечення інформаційної безпеки.

Найбільш важливими напрямками цієї діяльності є:

- Внесення змін і доповнень до законодавства РБ, що регулює відносини в галузі забезпечення інформаційної безпеки, з метою створення і вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки і конкретизації правових норм, що встановлюють відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення інформаційної безпеки;

- Законодавче встановлення повноважень в галузі забезпечення інформаційної безпеки органів державної влади та визначення цілей, завдань і механізмів участі в цій діяльності громадських об'єднань, організацій і громадян;

- Розробка і прийняття нормативних правових актів встановлюють відповідальність юридичних і фізичних осіб за несанкціонований доступ до інформації, її протиправне копіювання, спотворення і протизаконне використання, навмисне поширення недостовірної інформації, протиправне розкриття конфіденційної інформації, використання в злочинних та корисливих цілях службової інформації або інформації, що містить комерційну таємницю;

Організаційно-технічними методами є:

- Створення і вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки РБ;

- Посилення правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади, включаючи попередження і припинення правопорушень в інформаційній сфері, а також виявлення, викриття та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини иінші правопорушення в цій сфері;

- Розробка, використання і вдосконалення засобів захисту інформації і методів контролю ефективності цих засобів, розвиток захищених телекомунікаційних систем, підвищення надійності спеціального програмного забезпечення;

- Контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах, підготовка кадрів в області забезпечення інформаційної безпеки.

економічні методи включають в себе:

- Розробку програм забезпечення інформаційної безпеки і розірвання дипломатичних відносин;

- Вдосконалення системи фінансування робіт, пов'язаних з реалізацією правових та організаційно-технічних методів захисту інформації, створення системи страхування інформаційних ризиків фізичних і юридичних осіб.

Інформаційне право як юридична наука повинна брати участь у вирішенні завдань щодо забезпечення інформаційної безпеки відповідно до таких принципів:

1) принципом законності, який вимагає при вирішенні виникаючих в інформаційній сфері конфліктів неухильно керуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері;

2) принципом балансу інтересів громадян, суспільства і держави, передбачає законодавче закріплення пріоритету цих інтересів в різних областях життєдіяльності суспільства, а також використання форм громадського контролю за діяльністю органів державної влади.

 Основні джерела, що створюють загрозу безпеці Республіки Білорусь в інформаційній сфері | Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері та її види

інформаційне право | ознаки інформація | види інформації | Поняття інформаційного права, його предмет та принципи | Джерела інформаційного права | Система інформаційного права | Поняття, структура і види інформаційно-правових норм | Класифікація інформаційних правовідносин | Конституційні основи права на пошук, отримання і поширення інформації | Суб'єкти правовідносин у сфері пошуку, отримання і використання інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати