Головна

тестові завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

Під методами виховання слід розуміти ___ взаємодії педагога і учнів з метою вирішення виховних завдань.

2. Розташувати від більш широкого до більш вузького:

1) прийом виховання,

2) спосіб виховання,

3) метод виховання.

3. Установіть відповідність між групами методів і конкретними методами:

 1) методи формування свідомості  1) переконання; 2) заохочення; 3) вправа
 2) методи організації діяльності і досвіду поведінки
 3) методи стимулювання

Методи виховання розпадаються на складові його елементи, які називаються методичними ___.

5. Співвіднести метод виховання з його сутністю:

 1) вправи  1) пред'явлення норм, обов'язкових до виконання
 2) вимога  2) демонстрація зразка, норми, цінності
 3) приклад  3) формування досвіду відстоювання своєї точки зору прийняття інших
 4) диспут  4) формування навичок і звичок

6. Визначте послідовність дій по використанню будь-якого методу виховання в конкретних умовах:

1) вибір методу, адекватного ситуації і цілям виховання;

2) аналіз ситуації, що склалася;

3) реалізація методу;

4) аналіз результатів застосування методу;

5) прогнозування можливих результатів.

Зовнішній прояв змісту виховання є його ___.

література

Основна

1. Виховна діяльність педагога: Учеб. Посібник для студ. Вища. Учеб. Закладів / І. А. Колесникова, Н. М. Боритко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селіванова; За заг. Ред. В. А. Сластенина і І. А. Колесникової. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005.

2. Рожков М. І., Байбородова Л. В. Теорія і методика виховання. - М., 2004 /

3. Виховання дітей у школі. Нові підходи та нові технології / За ред. Н. Е. Щурковой. М., 1998..

4. Виховна діяльність педагога: Учеб. Посібник для студ. Вища. Учеб. Закладів / І. А. Колесникова, Н. М. Боритко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селіванова; За заг. Ред. В. А. Сластенина і І. А. Колесникової. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005.

Додаткова

5. Вульфов Б. З. Сім парадоксів виховання. М., 1994..

6. Іванов І. П. Методика Комунарського виховання. М., 1990.

7. Караковский В. А., Новікова Л. І., Селіванова Н. Л. Виховання? Виховання ... Виховання! М., 1996.

8. Класному керівнику / Под ред. М. І. Рожкова. М., 2001..

9. Купріянов Б. В., Рожков М. І., Фришман І. І. Організація і методика проведення ігор з підлітками: Дорослі ігри для дітей: Навчальний метод. допомога. М., 2001..

10. Маленкова Л. І. Виховання в сучасній школі. М., 1999..

11. Педагогіка. Учеб. Посібник / За ред. П. І. Пидкасистого. М., 1998.

12. Шмаков С. А. Ігри учнів - феномен культури. М., 1994..

 Лекція 5. Система методів і форм виховання. | Лекція 6. Технології виховання. Діагностика та педагогічне проектування в діяльності вихователя

Родиков Олександр Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, сот. 8 902-855033035 (короткий. 553-335), р. Т. 24-37-34 | За електронною адресою завдання не приймаються. | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА | ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ | З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ | Педагогіка як наука | Предмет педагогіки - це утворення як реальний, цілеспрямовано організований цілісний педагогічний ___. | Лекція 2. Освіта як суспільне явище і цілеспрямований педагогічний процес | Структурні компоненти педагогічного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати