Головна

тестові завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

1. Методологічна культура педагога - це:

4) комплекс властивостей, що забезпечує системне рішення педагогічних і дослідницьких завдань;

5) світогляд педагога;

6) практична готовність до побудови педагогічного процесу.

2. Встановіть відповідність:

 1) актуальність, новизна, теоретична і практична значущість  1) Параметри педагогічного дослідження
 2) проблема, об'єкт, предмет, гіпотеза, завдання  2) Методи дослідження
 3) теоретичне, емпіричне, статистичне  3) Критерії дослідження

3. Установіть послідовність рівнів педагогічної методології:

1) Технологічний,

2) Філософський,

3) Загально,

4) Конкретно-науковий.

4. Теоретичним методом науково-педагогічного дослідження є:

4. бесіда;

5. інтерв'ю;

6. рейтинг;

7. спостереження;

8. аналіз літератури.

9. До методів опитування відносяться:

10. спостереження;

11. бесіда;

12. анкетування;

13. інтерв'ю;

14. експертна оцінка;

15. вивчення продуктів діяльності.

16. Установити відповідність між видами дослідження і їх результатами:

 1) Фундаментальні  1) Вивчення окремих сторін педагогічного процесу.
 2) Прикладні  2) Обгрунтування конкретних педагогічних рекомендацій.
 3) Методичні  3). Узагальнюючі теорії, концепції і моделі.

Експеримент, який встановлює реальний стан справ в педагогічному процесі, називається. . . . . . . . . . . . . . . .Методи дослідження | Реєстрація, ранжування, шкалювання відносяться до ___ методам науково-педагогічних дослідження.

Родиков Олександр Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, сот. 8 902-855033035 (короткий. 553-335), р. т. 24-37-34 | За електронною адресою завдання не приймаються. | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА | ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ | З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ | Педагогіка як наука | Предмет педагогіки - це утворення як реальний, цілеспрямовано організований цілісний педагогічний ___. | Лекція 2. Освіта як суспільне явище і цілеспрямований педагогічний процес | Структурні компоненти педагогічного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати