Головна

Поняття, ознаки та принципи юридичної відповідальності, її види

  1. D) основні ознаки права.
  2. II. Принципи державної національної політики
  3. II. Цілі, основні принципи та напрямки
  4. III. Літературний твір як цілісність. Принципи його наукового розгляду
  5. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  6. V2: Генетика статі. Типи хромосомного визначення статі. Статеві ознаки. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю
  7. VII. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Юридична відповідальність - особлива (пов'язана з правопорушенням) суб'єктивна обов'язок правопорушника зазнати передбачені законодавством несприятливі, що карають його наслідки вчиненого ним протиправного винного діяння.

Прізнакіюрідіческой відповідальності:

1) Це суб'єктивна, тобто особистий обов'язок конкретної особи відповідати за скоєне.

2) Юридичним фактом, що зумовлює перетворення статутної відповідальності в суб'єктивну є правопорушення.

3) Юридична відповідальність як особлива юридична обов'язок полягає в необхідності зазнати карають правопорушника правові санкції. Тобто це особлива додаткова обов'язок зазнати покарання за протиправні дії.

4) Заходи юридичної відповідальності припускають доведеність вини правопорушника (на відміну від заходів захисту, профілактики і т.д.)

5) Юридична відповідальність передбачає державне і суспільний осуд правопорушників за посягання на захищаються правом суспільні відносини.

6) Заходи юридичної відповідальності, будучи засобом примусового впливу, одночасно виконують превентивну роль.

Принципи юридичної відповідальності:

1) Принцип законності. Тобто відповідальність настає тільки на підставі правової норми і в разі вчинення протиправного винного діяння.

2) Принцип обгрунтованості притягнення до відповідальності і її реалізації.

3) Принцип справедливості юридичної відповідальності.

4) Невідворотність покарання за правопорушення.

5) Принцип неприпустимість повторного покарання за одне й те саме правопорушення.

6) Принцип доцільності. Особа, визнана винною в скоєнні правопорушення, може бути за передбаченими в законі підстав звільнено від відповідальності або покарання.

7) Принцип своєчасності реалізації відповідальності.

8) Принцип забезпечення права на захист особи, залученого до відповідальності.

Право на захист - комплекс передбачених законодавством правомочностей особи, залученого до відповідальності, що дає йому можливість брати участь в дослідженні обставин справи, відстоювати свої права і законні інтереси.

З правом на захист пов'язана презумпція невинності (Згідно з якою кожен суб'єкт права, який притягається до відповідальності, вважається невинною, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку (що набрало законної сили вироком чи рішенням суду).

Юридична відповідальність може бути класифікована за такими підставами.

Залежно від приналежності до певної галузі права: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну наймачеві.Основні правові системи сучасності і їх характеристика | Поняття системи права, її структура і характеристика елементів

Поняття і елементи форми держави | Орган держави - структурно відособлене ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього владними повноваженнями. | Поняття і принципи правової держави. | Забезпеченість можливістю державного примусу. | Поняття, види, характеристика основних джерел права | Поняття, ознаки, види правопорушень. | Юридичний склад правопорушення, характеристика його елементів. | Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. | Поняття юридичних фактів і їх класифікація | Поняття нормотворчості, його види, стадії, принципи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати