На головну

Юридичний склад правопорушення, характеристика його елементів.

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 3 сторінка

Склад правопорушення включає в себе чотири злементов. Необхідно мати на увазі, що відсутність хоча б одного з них позбавляє протиправне діяння значення правопорушення.

Елементами правопорушення є:

об'єкт правопорушення - Певна різновид суспільних відносин, врегульованих правом, на яку посягается протиправне винне діяння. При цьому у правопорушення поряд з об'єктом може бути свій конкретний предмет (матеріальний, духовний, особистісний).

суб'єкт правопорушення - Особа, яка вчинила протиправне винне діяння. Ця особа повинна бути деліктоздатної. Деліктоздатної визнаються, по-перше, всі осудні фізичні особи, які досягли певного віку. Поруч складів правопорушень передбачений спеціальний суб'єкт посадова особа, військовослужбовець, медичний працівник.

об'єктивну сторону правопорушення утворюють всі ті елементи протиправного діяння, які характеризують його з зовнішнього боку, з точки зору його об'єктивного прояви.

У своєму повному стані об'єктивна сторона правопорушення включає в себе:

суб'єктивна сторона правопорушення складається з елементів психічного характеру, що представляють собою внутрішнє ставлення правопорушника до свого протиправного діяння, до його результатами, до засобів досягнення злочинних цілей.

До цих елементів відносяться:Поняття, ознаки, види правопорушень. | Поняття, ознаки та види правомірної поведінки.

Поняття і елементи форми держави | Орган держави - структурно відособлене ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього владними повноваженнями. | Поняття і принципи правової держави. | Забезпеченість можливістю державного примусу. | Поняття, види, характеристика основних джерел права | Поняття юридичних фактів і їх класифікація | Основні правові системи сучасності і їх характеристика | Поняття, ознаки та принципи юридичної відповідальності, її види | Поняття системи права, її структура і характеристика елементів | Поняття нормотворчості, його види, стадії, принципи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати