На головну

завдання

 1. I частина завдання
 2. I. Завдання для самостійної роботи
 3. II частина завдання
 4. II. практичні завдання
 5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
 6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
 7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

Завдання 1.Протягом робочого дня в банку зроблено такі операції:

- Прийнято рішення про капіталізацію частини власних коштів, тис.руб .:

Фонду спеціального призначення - 500;

Емісійного доходу - 300;

Фонду накопичення - 400;

- З поточного валютного рахунку клієнта списані кошти в якості комісії банку - 80;

- Створений резерв за наданими міжбанківськими кредитами - 250;

- Списаний раніше створений резерв при поверненні кредиту фізичною особою - 120;

- Отримані грошові кошти за реалізовані власні векселі - 600;

- Врахована купівельна ціна придбаного банком векселя іншого банку - 55;

- Сума дисконту зарахована до складу доходів банку - 70;

- Врахована сума коштів, сплачена за балансовою вартістю - 500;

- Отримані грошові кошти в погашення виданої раніше банківської гарантії - 800.

Завдання 2. По особовому рахунку +4070281050000036319 АТ «Калібр», відкритого в КБ «Уралсиб», протягом дня проведені наступні операції, руб .:

- Зараховані кошти від іногороднього платника - 250 000;

- Оплачені за дорученням клієнта ТМЦ іногороднього постачальника - 100 000. За особовим розрахунковому рахунку відображено платіжне доручення АТ «Калібр» на 70 000. Кошти на кореспондентському рахунку КБ «Уралсиб», відкритого в установі РКЦ, на момент платежу були відсутні;

- Списані кошти для депонування на чековому рахунку - 300 000;

- З особового рахунку клієнта списані кошти в оплату пред'явленого чека - 300 000;

- Списані кошти, видані клієнту з каси банку - 150 000;

- З рахунку клієнта списані суми комісійних за надані інкасаторські послуги - 80 000;

- Списані суми отриманого ПДВ, нарахованого на суму комісійних - 18%;

- Інкасовані готівку зараховані на розрахунковий рахунок клієнта АТ «Калібр» - 350 000.

Завдання 3.У КБ «альфа» откриваютсятекущіе рахунки редакції газети «Исток», розрахунковий рахунок торговельної фірми «Спорттовари» для зарахування виручки її філією.

Розкрити порядок відкриття поточних, розрахункових рахунків і субрахунків; порядок засвідчення підписів і печаток в експонованих банку картках зразків підписів і печаток. Пояснити як присвоюються номери знову відкритими рахунками. Охарактеризувати порядок ведення книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів.

Завдання 4.До розрахунковому рахунку клієнта № 40502 пред'явлені наступні претензії:

- 4 лютого - платіжне доручення іногороднього покупця - 420 тис.руб .;

- 4 лютого - Розпорядження кредитного відділу про видачу кредиту - 320 тис.руб .;

- 5 лютого - грошовий чек на виплату заробітної плати - 250 тис.руб .;

- 5 лютого - платіжне доручення про перерахування внесків до позабюджетних фондів - 20 тис.руб .;

- 6 лютого - платіжне доручення на ТМЦ, оплачувані в порядку планових платежів;

- 6 лютого - чек на видачу заробітної плати - 150 тис.руб .;

- 6 лютого - доручення на перерахування місцевих податків - 140 тис.руб .;

- Залишок коштів на розрахунковому рахунку на початок дні - 1 210 тис.руб.

Розкрити порядок черговості платежів з рахунку клієнтів у банку. Оформити проводки.

Завдання 5.АТ «Сфера» представило в обслуговуючий банк такі документи, які підлягають сплаті з розрахункового рахунку, залишок коштів на рахунку - 255 тис.руб.

 1. Платіжне доручення на перерахування філії в Г. Москва коштів для виплати заробітної плати та поточних господарських витрат - 52 тис.руб.,
 2. Заява на відкриття акредитива - 18 тис.руб.,
 3. Грошовий чек на виплату заробітної плати - 68 тис.руб.,
 4. Платіжне доручення на перерахування податків до бюджету - 11 тис.руб.,
 5. Платіжне доручення на перерахування філії в м Тамбов частини коштів фонду матеріального заохочення - 36 тис.руб.

Скласти проводки за операціями.

Завдання 6.Касиру операційної каси видано аванс в сумі 160 тис.руб. і 10 бланків чекових книжок під звіт. Протягом дня з каси, руб .:

- Клієнтові-юридичній особі на виплату заробітної плати - 70 тис.руб .;

- Закриті і часткові затребувані депозити фізичних осіб - 45 тис.руб .;

- Отримані грошові кошти у вигляді платежів від клієнтів-фізичних осіб - 32 тис.руб .;

- Отримані від фізичних осіб суми в погашення заборгованості по кредитах, раніше їм виданими - 34 тис.руб.

В кінці дня залишки готівки і документи передані завідувачу касою. Викласти порядок оформлення видачі авансу касиру про повернення залишку грошових коштів з каси. Розкрити порядок контролю і реєстрації видаткових та прибуткових касових операцій. Скласти проводки.

Завдання 7.На основі касового прогнозу банк визначив, що станом на 27.08 поточних надходжень в касу банку буде недостатньо для забезпечення видач з каси готівкою в сумі 750 тис.руб. Перерахувати джерела поповнення операційної каси. Викласти порядок дій банку в разі нестачі касової готівки для поточних виплат. Викласти порядок отримання готівки в РКЦ. Скласти проводки.

Завдання 8.Комерційним банком отримано підтвердження філії про зарахування в операційну касу готівки, отриманої від РКЦ. Розкрити призначення рахунку банку по касовому обслуговуванню філій. Скласти проводки.

Завдання 9.У вечірню касу банку надійшли готівкові гроші від універмагу в сумі 45 тис.руб. для зарахування на його рахунок. Скласти проводки.

Завдання 10.Комерційним банком зараховано на рахунок кафе і універмагаінкассірованная виручка після її перерахунку. Результати перерахунку підтвердили суми, зазначені в супровідних відомостях. Розкрити порядок обліку інкасованого виторгу, оформлення документами нарахування інкасованого грошової виручки на рахунки після її перерахунку. Скласти проводки.

Завдання 11.У вечірню касу банку надійшли готівкові гроші від фірми (виручка від основної діяльності) в сумі 235 тис.руб., Які зараховані на її рахунок на наступний операційний день на рахунок фірми. Скласти проводки.

Завдання 12.Протягом операційного дня банком здійснені наступні операції з приймання готівки в сумі 434, 5 тис.грн., З видачі - в сумі 82,3 тис.грн. Залишок грошей в касі на початок дня - 1137,8 тис.грн. Ліміт каси - 1150 тис.руб. Скласти проводки.

завдання 13. На поточному валютному рахунку юридичної особи - клієнта банку знаходиться 50 тис.доларів США. Офіційний валютний курс ЦБ РФ на поточну дату - 33,03 руб., На наступний календарний день - 33,08 руб. Розкрити порядок аналітичного і синтетичного обліку операцій з іноземною валютою. Визначити рублевої еквівалент валютного рахунку на поточну дату. Розкрити порядок переоцінки валютного рахунку. Скласти проводки.

Завдання 14.У касі банку є залишок в сумі 15 тис.доларів США. Офіційний курс ЦБ РФ на поточний день - 33,03 руб., На наступний день - 33,08 руб. Відобразити переоцінку засобів каси у валюті.

Завдання 15.Комерційний банк №1 направив банку №2 відомість нарахованих відсотків по його рахунку в банку №1. Пояснити, як відображаються суми нарахованих відсотків по рахунках банку. Розкрити порядок повідомлення іноземного банку про нараховані відсотки.завдання | Ключові поняття

Міністерство освіти і науки Російської Федерації | РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ | Результати освоєння дисципліни | структура дисципліни | Організація та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів | Ключові поняття | контрольні завдання | Ключові терміни | контрольні завдання | Ключові терміни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати