На головну

I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

  1. D) основні ознаки права.
  2. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  3. I Загальна характеристика роботи
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. Завдання для самостійної роботи
  6. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

У цьому розділі плану роботи формулюються ті завдання, над виконанням яких ЦБС (МОБ) буде працювати в поточному році, і не більше того. Обрана по певному напряму діяльності завдання повинна бути короткою і чіткою, не треба формулювати об'ємні і довгі фрази завдань, свідомо нездійсненних протягом року.

Завдання, які бібліотека визначить як пріоритетні, повинні бути сформульовані, виходячи з проблем, що стоять перед бібліотечним співтовариством в цілому:

- Забезпечення вільного доступу до інформації та інформаційних ресурсів,

- Соціокультурного забезпечення жителів району,

- Формування інформаційної культури всіх груп населення району;

- Участь у формуванні та збереженні базових цінностей національної та світової культур, залучення громадян до культурам народів, що населяють Росію (!!!)

наприклад, як можна сформулювати більш конкретні цілі:

а) виховання культури міжнаціональних і міжетнічних відносин у дітей і молоді;

б) формування в дитячій і молодіжному середовищі порозуміння та толерантності, доброзичливого ставлення один до одного;

в) формування інтересу до культури, національних традицій і звичаїв різних народів;

г) ознайомлення з традиціями і звичаями народів, що проживають на території Гороховецком району

- Просування книги і читання в суспільстві - як і раніше залишається першочерговим завданням бібліотеки

наприклад, «Реалізація заходів в рамках єдиного плану з проведення Року літератури в бібліотеках Гороховецком району

- Робота в рамках цільового партнерського проекту "Назустріч 70-річчю Великої Перемоги. 1945-2015 р.р."

Кожна, поставлена ??задача, повинна підкріплюватися заходами в інших розділах плану роботи. Поставили завдання: сприяти підвищенню інформаційної культури читачів. Отже, в інформаційно-бібліографічному розділі повинна бути передбачена школа інформаційної культури, університет бібліографічних знань, бібліографічний лекторій і т.д.

Приклад формулювання «Головних завдань і напрямів роботи» бібліотеки

Робота бібліотеки повинна бути спрямована на:

? безумовне виконання основних контрольних показників роботи і залучення нових читачів в бібліотеку і до читання;

? підвищення комфортності бібліотечного середовища, формування позитивного іміджу бібліотеки, розвиток реклами;

? допомога в розвитку історичного мислення, залучення користувачів до читання історичної літератури;

? поширення краєзнавчих знань і виховання у читачів інтересу до історії своєї малої батьківщини, формування патріотичних почуттів;

? виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу, формування активної гуманної позиції по відношенню до природи, створення умов для читання природничо літератури;

? прилучення користувачів до читання правової та моральної літератури, сприяння підвищенню рівня етичної грамотності, виховання культури спілкування;

? залучення користувачів до кращих зразків класичної вітчизняної і зарубіжної літератури, створення умов для читання і різних літературних занять і т.д.

 ПІДГОТОВЛЕНО НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ВОЛОДИМИРСЬКІЙ ОБЛАСНИЙ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ | Даний розділ складається з 3-х великих підрозділів.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ | Додаток № 1. | дні фахівця | ділові ігри | Дискусії в малих групах | VI. Видавнича діяльність | Організація бібліотечного обслуговування. | Проектне розвиток бібліотеки. | Відображаються заходи щодо переведення фондів на нові технології і організація електронного каталогу, створення електронної бази даних. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати