На головну

Розрахунок річного фонду заробітної плати працівників тягових підстанцій.

  1. A) боргове зобов'язання, що дає його власнику право вимагати сплати боргу при наступ терміну;
  2. CTI-плати
  3. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  4. III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття
  5. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  6. IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
  7. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії

Оплата праці працівників, зайнятих в основний діяльності залізниць, здійснюється на основі «Єдиних тарифних ставок» для робітників посад визначаються з мінімальної оплати праці. Певною в галузі і тарифних коефіцієнтів, передбачених галузевою тарифною сіткою з оплати праці робітників. Фонд оплати праці складається з:

- Основного заробітку, залежить від окладу і годинної тарифної ставки працівника;

- Компенсаційних доплат (за умови праці, роботу в нічний час та святкові дні, керівництво бригадою);

- Стимулюючих виплат (премії, суміщення професій)

Оплата праці керівників і фахівців здійснюється за місячними посадовими окладами. Діапазони посадових окладів за посадами диференційовані з урахуванням складності і важливості виконуваних трудових функцій.

- Начальник тягової підстанції:

при стажі роботи на посаді не менше 3-х років 30102 - 34283 руб.

при стажі роботи на посаді не менше року 27426 - 30938 руб.

без пред'явлення вимог до стажу роботи на посаді 25085 - 28095 руб.

-електромеханік на ділянці:

1 група дистанції 17392 - 22409 руб.

2 група дистанції 17392 - 20402 руб.

3 група дистанції 15887 - 18730 руб.

Розрахунок заробітної плати зробити за формулою:

Мінімальний розмір оплати праці приймається за рішенням ВАТ «РЖД» на період розрахунку курсового проекту. (Видається викладачем)

Мінімальний розмір оплати праці ? Т. К. (тарифний коефіцієнт) = оклад працівника

Таблиця 1 Тарифні ставки по оплаті праці робітників

 розряд
 2 -ої рівень оплати (тарифні коефіцієнти)  1,14  1,37  1,63  1,89  2,2  2,31  2,5  2,69

1. Розрахунок фонду заробітної плати для працівників тягових підстанцій (для однієї людини)

Розрахунок проводиться для кожного розряду.

2. Розрахувати річний фонд заробітної плати працівників тягових підстанцій (для одного працівника)

Для цього оклад одного працівника за розрахунковий місяць помножити на 12 місяців розрахункового року.

Розрахунок проводиться для кожного розряду.

3. Розрахувати оклад всіх працівників тягових підстанцій за формулою:

Річний фонд * кількість працівників визначеного розряду = оклад працівників зазначеного розряду.

Для проведення даного розрахунку нам необхідно визначити кількість працівників з певними розрядами.

Отримані дані звести в таблицю.

Таблиця 2 Розрахунок фонду оплати праці

 Посада працівника  Стаж / група  тарифний коефіцієнт  Кількість працівників  Оклад одного працівника за місяць  Оклад працівників за місяць  Оклад одного працівника за рік  Оклад працівників за рік  Премія середня 20%  Різні види доплат середня 30%  всього
 начальник  Більше 3-х років                  
 начальник  Більше 1 року                  
 начальник  без стажу                  
 електромеханік  Група                  
 електромеханік  Група                  
 електромеханік  Група                  
 електромонтер                  
 електромонтер                  
 електромонтер                  
 електромонтер                  
 черговий                  
 черговий                  
 Разом                    

У таблиці розраховані оплати працівникам тягових підстанцій за середнім відсотком. Припускаємо, що преміальний фонд складе 20% до заробітної фонду, на різні види доплат 30% (умови праці, робота в нічний час і святкові дні).

Графи 2-8 заповнюються відповідно до розрахунків даного розділу, розрахованих раніше.

Графа 9 розраховується за формулою (графа 8/100) * 40

Графа 10 розраховується за формулою (графа 8/100) * 30

 Розрахунок чисельності персоналу тягових підстанцій. | Розрахунок річних експлуатаційних витрат дистанції електропостачання

Пояснювальна записка | Споживання електроенергії на тягу поїздів. | Вибір відстані між тяговими підстанціями, визначення кількості районів контактної мережі. | Економічна ефективність при впровадженні нових пристроїв електропостачання | теоретичний питан |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати