Головна

I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Методичні вказівки з підготовки

Самостійна робота студентів полягає у вивченні нормативної, технічної та навчально-методичної літератури з обстеження та випробування будівельних конструкцій, підготовці до лабораторних робіт, підготовці до здачі заліку.

ГОУ СПО Ярославський містобудівна коледж

Методичні ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Англійська мова»

Для студентів заочної форми навчання

усіх спеціальностей

 Ідентифікаційний номер ДСМК-2.4 ОГСЕ.03
       
   Номер копії:    
       
   Місце зберігання:    
       
 

Ярославль 2014 р

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри МТІ

Протокол № ___ від ___

Керівник кафедри:

___ С. В. Мартинова

укладач:

Викладач Девлітянс О. В.

анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання. В методичні вказівки включені 10 варіантів контрольних завдань, в доступній формі подано рекомендації щодо самостійної роботи з лексичним і граматичним матеріалом. Методичні вказівки складені відповідно до вимог програми з англійської мови.

I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи студенту рекомендується уважно вивчити граматичний матеріал на всі розділи англійської граматики, представлені в завданнях контрольних робіт.Обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд. | Тема 2. ДІЙСНИЙ ЗАПОРУКА (THE ACTIVE VOICE)

Тема 3. пасивного стану (PASSIVE VOICE) | Тема 4. Модальні дієслова (MODAL VERBS) | Тема 6. Інфініті (THE INFINITIVE) | Тема 7. герундій (THE GERUND) | Тема 8. ПРИЧАСТЯ (THE PARTICIPLE) | V. Прочитайте, перепишіть і письмово переведіть текст. | VARIANT 2 | V. Прочитайте, перепишіть і письмово переведіть текст. | VARIANT 3 | DEMOCRACY |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати