Головна

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. IV. Виконання тестових завдань
  2. VІ. Практичне застосування учнями знань. Виконання з'єднань деталей аплікації.
  3. Аварійно-відновлювальні роботи при повені.
  4. Актуальність, мета, завдання, предмет та об'єкт психологічного дослідження.
  5. Аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми(відповідно до обраної теми роботи).
  6. Безпека банківської діяльності: поняття, мета і завдання
  7. Безпека праці при виконанні основних видів робіт (вибирається один з пунктів у відповідності до теми роботи).

Завдання для виконання контрольної роботи є індивідуальним для кожного студента і складається з шести теоретичних питань, на які необхідно дати грунтовні реферативні відповіді та двох практичних питань.

Контрольні питання до індивідуальних завдань для контрольних робіт зведені у вісім тем дисципліни. Склад питань кожним студентом визначається самостійно таким чином. Спочатку з таблиці 1 визначається варіант індивідуального завдання на перехрещенні строчки, що вибирається по початковій літері прізвища, і стовпця, що вибирається по останній цифрі номера залікової книжки. Наприклад: студент Павленко Г. Н., який має залікову книжку з номером 92896, повинен виконувати контрольну роботу по дев'ятому варіанту. Довільна зміна варіанту не допускається.

Після цього по таблиці 2 визначається сукупність з п'яти контрольних питань, які складають теоретичну частину індивідуального завдання. Номери питань визначаються на перехрещенні строчки (вибирають по початковій літері імені) і стовпця, який вибирається по номеру варіанта, визначеного з таблиці 1.

Номери контрольних питань у кожному індивідуальному завданні розміщені у відповідності з порядковими номерами тем. Приклад: студент Павленко Г. Н., що має залікову книжку з номером 92896, буде виконувати теоретичну частину контрольної роботи, яка складається з таких питань:

Тема 1, питання 3. Внутрішнє середовище організації.

Тема 2, питання 1. Наукові школи, що передували класичній теорії.

Тема 3, питання 15. Формування структурних підрозділів апарату управління. Суть менеджменту персоналу і особливості управлінської праці.

Тема 4, питання 18. Переваги і недоліки демократичного стилю (типу) керівництва.

Тема 5, питання 4. Оцінка і прийняття рішень.

Відповідь на кожне питання має бути конкретною. В кінці контрольної роботи подається список літератури, опрацьований студентом, дата і підпис студента.

Титульна сторінка оформлюється згідно додатку 1


Таблиця 1МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ | НОМЕРИ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ІV. Організація і методи менеджменту | VІ. Функції та організаційні засади управління | ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати