Головна

Числові характеристики струму фідерів контактної мережі.

  1. V1: Комп'ютерні мережі. Основи захисту інформації.
  2. WAN є мережею передачі даних, яка працює за межами географічного охоплення мережі.
  3. А. Закон розподілу дискретної випадкової величини і її числові характеристики.
  4. А. Закон розподілу неперервної випадкової величини та її числові характеристики.
  5. Акустичні характеристики звуків мови.
  6. Аналізатори людини, їх складові частини. Основні характеристики аналізаторів. Закон Вебера-Фехнера.
  7. Оренда нерухомості. Основні характеристики договору найму житлового приміщення.

Початкові моменти струму фідера КС:

n

· 1-ий початковий момент струму фідера або середній струм фідера КС Iф1 = ? IФК1 ,

к = 1

де IФК1 - 1 початковий момент струму к-го перегону, середній струм К-го перегону.

· 2-ий початковий момент струму фідера КС або середнє значення квадрата струму фідера КС

n

I2 ф2 = I2 ф1 + ? (I2 фк2 - I2 фк1 ),

к = 1

де I2 ФК2 - 2-ий початковий момент К-го перегону.

· 3-ий початковий момент струму фідера КС

n

I3 ф3 = 3 Iф1 I2 ф2 - 2 I3 ф1 + ? 2I3 фк1 -3 Iфк1 I2 фк2 + I3 фк3),

к = 1

де I3 ФК3 - 3-ий початковий момент К перегону.

· 4-ий початковий момент струму фідера КС

n

I 4 ф4 = 6 I 4 ф1 - 12 I2 ф1 I2 ф2 +3 I 4 ф2 + 4 Iф1 I3 ф3 - ? (6 I 4 фк1 - 12 I2 фк1 I2 фк2 +

К

+ 4 Iфк1 I3 фк3 +3 I 4 фк2 - I 4 фк4 ),

деI 4 фк4 -4-ий початковий момент К-го перегону.

У формули початкових моментів входять моменти складових струмів від окремих перегонів. Початкові моменти перегонів визначаються за результатами тягових розрахунків за умови, що на перегоні знаходиться тільки один поїзд. З урахуванням цього початкові моменти струмів перегонів в загальному вигляді

Vк

Ir фкr = (1 / Т) ? Ngk Igкr tgк ;

g = 1

Початкові моменти струмів перегонів:

Vк

IФК1 = (1 / Т) ? Ngk Igк1 tgк ;

g = 1

Vк

I2 фк2 = (1 / Т) ? Ngk I2 gк2 tgк ;

g = 1

Vк

I3 фк3 = (1 / Т) ? Ngk I3 gк3 tgк ;

g = 1

Vк

I4 фк4 = (1 / Т) ? Ngk I4 gк4 tgк ;

g = 1

де T - розрахунковий період; Vк - Число типів поїздів, що проходять по перегону; Ngк - число поїздів типу g, що проходять по перегону До; Igкr -середні значення r - го ступеня складової струму поїзда типу g, що припадає на даний фідер за час ходу по перегону До; tgк - Час ходу поїздів типу g по перегону К.Закони розподілу інтервалів між поїздами. | Числові характеристики поїзного струму

Особливості роботи магістральних залізниць. | Ряд розподілу. | Функція розподілу СВ. | Початкові моменти СВ. | Центральні моменти СВ. | Середні і ефективні поїзні струми фідерів контактної мережі при одному поїзді на ділянці. | Одностороннє харчування МПЗ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати