На головну

Модульний принцип побудови програм.

  1. E) проведення принципу націоналізму в державному устрої
  2. II. Принципи державної національної політики
  3. II. Цілі, основні принципи та напрямки
  4. III. Літературний твір як цілісність. Принципи його наукового розгляду
  5. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  6. N При розробці ТП необхідно враховувати принцип суміщення технічних, економічних і організаційних завдань, що вирішуються в даних виробничих умовах.
  7. VII. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Спеціалізоване ПО - це складний комплекс програм, що нараховує десятки сотні тисяч операторів алгоритм. мов.

Для успішного створення такого складного комплексу його поділяють на модулі в певній мірі самостійні програмні компоненти.

Переваги модульного принципу.

1) Ступінь автономності модулів повинна забезпечувати їх розробку незалежно один від одного.

Тоді програмування модулів по сформованому ТЗ виконують паралельно в часі кілька програмістів.

Однак модулі не повинні бути занадто дрібними, тому що зайве дроблення, тобто ускладнення структури, призведе до збільшення числа міжмодульних зв'язків.

2) Модульна побудова спец. ПО ділять чіткої і легше уяснімой його структуру. Це зменшує число допускаються при програмуванні помилок і спрощує налагодження програм.

3) Модульна побудова спец. ПО робить його більш гнучким, універсальним і легко адаптуються до зменшуваним умов застосування САПР в порівнянні з немодульность.

У різних маршрутах проектування має місце велика кількість близьких за змістом операцій, які можуть бути реалізовані за типовими програмами.

Тому при модульному побудові спец. ПО створюють обмежене число як типових, так і нетипових модулів.

Різний зміст таких модулів забезпечує велика кількість маршрутів проектування.

Будь-який новий заздалегідь непередбачений маршрут вдається реалізувати на основі вже наявних модулів або взагалі без розробки.

Модульна структура спец. ПО має властивість ієрархічності. Це означає, що будь-яку сукупність модулів доцільно вважати окремим модулем. Для цього вказівки сукупність повинна мати ознаки самостійної програми або входити як складова частина в кілька поєднань модулів, що реалізують маршрути проектування.

 Класифікація ПЗ САПР за функціональним значенням. | Інформаційні потоки в САПР.

лекція 14 | Класифікація мов САПР | Діалогові мови. | Організація діалогу в САПР. | Діалогові обміни. | Способи взаємодії людини і ЕОМ. | Склад ПО. | Вимоги до БзД. | Структура БД (моделі даних). | Функції ТО (Технічних засобів (ТЗ)) (Завдання, які вирішуються). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати