Лекція 4,5 Програмне забезпечення | Класифікація програмних засобів | Ієрархія програмних засобів | Загальна характеристика | Призначений для користувача і програмний інтерфейси | Процесорний час і організація пам'яті | Структура операційної системи | файлова система | Захист інформації |

загрузка...
загрузка...
На головну

інструментальні системи

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. D) формування системи соціологічної освіти
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  5. lt; question> Яке з перерахованих умов є головним для існування демократичної політичної системи?
  6. N Під елементом будемо розуміти складову частину складної системи, яка може характеризуватися самостійними вхідними та вихідними параметрами.
  7. N Технологічні системи мають властивості, які полегшують завдання забезпечення встановлених показників якості її функціонування.

інструментальна система - Це програмний продукт, що забезпечує розробку інформаційно-програмного забезпечення.

До інструментальних систем відносяться: системи програмування; системи швидкої розробки додатків і системи управління базами даних.

система програмування призначена для розробки прикладних програм за допомогою деякого мови програмування.

До її складу включаються:

§ компілятор і / або інтерпретатор;

§ редактор зв'язків;

§ середовище розробки;

§ бібліотека стандартних підпрограм;

§ документація.

компілятор [Compiler] - це програма, яка виконує перетворення початкової програми в об'єктний модуль, тобто файл, що складається з машинних команд. інтерпретатор [Interpreter] - програма, що безпосередньо виконує інструкції мови програмування.

редактор зв'язків [Linker] - це програма, яка збирає кілька об'єктних файлів в один виконуваний файл.

Інтегроване середовище розробки [Integrated development environment - IDE] - сукупність програм, що включає в себе текстовий редактор, засоби управління файлами програмного проекту, відладчик [Debugger] програм, яка автоматизує весь процес розробки програм (див. Рис. 3.8).

Бібліотека стандартних підпрограм [Standard library] - набір об'єктних модулів, організованих в спеціальні файли, які надаються виробником системи програмування. У таких бібліотеках є зазвичай підпрограми введення-виведення тексту, стандартні математичні функції, програми управління файлами. Об'єктні модулі із стандартної бібліотеки зазвичай автоматично підключаються редактором зв'язків до призначених для користувача об'єктним модулів.

 
 

 Мал. 3.8 Етапи розробки програм

Системи швидкої розробки додатків [Rapid application development - RAD] являють собою розвиток звичайних систем програмування. У RAD-системах багато в чому автоматизований сам процес програмування. Програміст не пише сам текст програми, а за допомогою деяких наочних маніпуляцій вказує системі, які завдання повинні виконуватися програмою. Після чого RAD-система сама генерує текст програми.

приклад

Серед найбільш відомих систем програмування можна назвати системи Borland C ++, Microsoft Visual C ++. Відомі RAD-системи загального призначення: Borland Delphi, Microsoft Visual BASIC, Borland C ++ Builder, Sybase PowerBuilder.

g

Система управління базами даних - СУБД [database management system - DBMS] - це комплекс програм, призначених для створення, ведення і спільного використання бази даних багатьма користувачами. До складу СУБД може входити система програмування, доповнена засобами, специфічними для управління БД.


Питання до теми 3

1. Які види програмного забезпечення Ви знаєте.

2. У чому відмінність між прикладним і стандартним ПО.

3. Що таке машинно-залежна програма.

4. Що розуміється під перенесенням програм.

5. Яка роль операційних систем.

6. Що таке для користувача і програмний інтерфейси. Як вони реалізовані засобами операційної системи.

7. Які операційні системи Ви знаєте.

8. Які завдання сервісних систем.

9. Для чого призначені інструментальні системи.

 Сервісні системи | Вступ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати