Головна

ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖЕРА І ПАСПОРТ ФАХІВЦЯ

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 3 сторінка

Проблемам визначення комплексу знань, здібностей, особистих і ділових якостей, які повинні мати менеджери, приділяється в даний час велика увага. Багато дослідників, представники різних наукових шкіл, що займаються розробкою методів і форм управління виробництвом, намагалися сформулювати найважливіші вимоги, якими повинен володіти ідеальний менеджер. Але виявилося, що знайти такі конкретні вимоги практично неможливо, оскільки запити до менеджеру не можуть бути однаковими при будь-яких умовах, а залежать від умов середовища, в якій менеджеру доводиться працювати. У той же час особливості роботи в процесі розвитку підприємства можуть і повинні змінюватися, і внаслідок цього менеджеру важливо володіти здатністю модифікувати методи і стиль керівництва залежно від створюються умов. В цьому і полягає, зокрема, здатність менеджера при будь-яких умовах успішно управляти бізнесом.

Важливим для менеджерів є розуміння потреб і вимог людей, вміння правильно оцінювати потенціал і персональні особливості робочих, Прислухатися до думки, радам і рекомендаціям членів колективу, сприяти розвитку їх ініціатив і оптимально використовувати їх в практичній роботі.

Організаторські навички допомагають менеджерам формувати і підтримувати в колективі дисципліну, без якої підприємство не могло б нормально працювати. Така дисципліна формується не покараннями, що не частою заміною підлеглих, які не брутальністю, а справедливою вимогливістю, умінням мотивувати людей до продуктивної діяльності, правильним вихованням, добрим ставленням до людей, персональним прикладом керівника. Вона базується на взаємній повазі підлеглих і менеджерів.

Організаторські здібності менеджера обумовлюються цілим комплексом його особистих і ділових якостей, особливостями характеру, здатністю до виконання управлінської роботи.До основних рис характеру, які настільки важливі для менеджера, можна віднести самостійність і творчий характер мислення, ініціативу, цілеспрямованість. Успіх в організаторській роботі багато в чому визначається аналітичними можливостями, гнучкістю у відносинах з людьми, а також відповідальним відношенням до роботи, ділової ініціативністю. Здібності кожного менеджера найкраще виявляються на практиці. Тільки так можна перевірити, чи може він використати існуючі можливості, долати труднощі і досягати успіху.

Дуже важливі для керівника такі риси, як тактовність, врівноваженість, самовладання і т.д. Ці типові якості менеджера допомагають йому досягти авторитету, як серед своїх підлеглих, так і серед усього колективу підприємства. Наявність авторитету є найбільш значущим умовою для успішного керівництва підприємством.

Необхідно розділяти поняття «Знання», «вміння», «ділові та особисті якості менеджера». Різницю між ними можна визначити наступним чином:Економіка знань | Вміння і навички дають можливість усвідомити, як це зробити;

ФГОС ПО | Менеджер - це фахівець з управління. | Завдання і цілі менеджменту | види менеджменту | Менеджмент в мікро- і макроекономіці | Кваліфікаційна характеристика менеджера | Організатор повинен бути функціонально грамотним в області комп'ютерних технологій, права та фінансів. | Менеджер (управитель) з функціями керівництва діяльністю колективом співробітників | Менеджер і його посадові обов'язки | паспорт фахівця |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати