Головна

Поняття правового режиму земель

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.
  6. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  7. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі

Правовий режим земель = соціальний режим земель, закріплений нормами ЗП, що визначає правила володіння, користування, розпорядження і управління, спрямований на раціональне використання земель, збереження і поліпшення природного середовища.

Правовий режим як категорія дозволяє визначити титули прав на землю, порядок і умови користування землею, організацію управління, заходи юридичної відповідальності. На правовий режим впливають титули, еколого-економічний характер землі, мета, для якої потрібна земля, а також завдання економічного і соціального розвитку. Завдання економічного і соціального розвитку динамічні, отже, і правовий режим буде змінюватися.

Поняття і зміст правової охорони земель

Правова охорона земель - інститут земельного права та система правових норм, що містять вимоги та заходи, спрямовані на охорону землі як складової частини природного комплексу, її раціональне використання, припинення необґрунтованого вилучення земель сільськогосподарського призначення та лісогосподарського обороту, на відновлення і підвищення родючості грунту.

Отже, зміст правової охорони включає в себе наступні елементи:

1. Закріплення в законодавстві вимог щодо раціонального використання та охорони земель. Їх можна розділити на загальні і спеціальні. (Ст п.1 ст 13 ЗК)

2. Встановлення та проведення різних заходів і заходів, спрямованих на дотримання зазначених вимог.
 За характером заходи можна розділити на:

a. організаційні;

b. економічні;

c. технологічні;

d. Ідеологічні.

3. Заходи контролю і нагляду;

4. Юридична відповідальність.

Заходи діляться за спрямованістю:

1. Заходи, спрямовані на відновлення і підвищення родючості грунтів;

2. Заходи щодо захисту земель від забруднення та зараження, від заростання і бур'янами і т.д .;

3. І інші.

Правова охорона земель пов'язана з охороною окремих об'єктів природи і пов'язана з охороною навколишнього середовища в різних сферах господарської діяльності.Управління в галузі використання і охорони земель. | Юридична відповідальність за правопорушення в галузі охорони та використання земель

Земельне право (Покатова Віра Павлівна). | Предмет і система земельного права. | Джерела і історія земельного права. | Право власності на землю. | Право землекористування. | Захист і гарантії прав власників земельних ділянок, користувачів, орендарів. | Плата за землю. | Поняття і склад земель СХН | Землі для особистого підсобного господарства | Землі для селянсько-фермерського господарства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати