На головну

Принципи рубрикації наукового тексту

  1. II. Принципи державної національної політики
  2. II. Цілі, основні принципи та напрямки
  3. III. Літературний твір як цілісність. Принципи його наукового розгляду
  4. III. Процес написання основного тексту курсової роботи
  5. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  6. IV. Технічне оформлення тексту курсової роботи
  7. MS Access. Дані якого типу можуть містити текст або комбінацію тексту та чисел? Максимальне значення даного типу до 65535 символів

Під рубрикацією тексту розуміється його розбиття на логічно самостійні складові частини. Рубрикація наукової роботи повинна служити оптимальному розкриттю теми.

Якщо введення і висновок зазвичай бувають цільними, то основна частина піддається рубрикації на глави і параграфи. Вона здійснюється за допомогою нумерації і формулювання заголовків.

Заголовки розділів і підрозділів визначають загальну перспективу викладу на даному відрізку тексту. Кожен заголовок повинен строго відповідати змісту наступного за ним тексту. При цьому необхідно, щоб кожна глава за змістом була логічну суму смислових змістів параграфів.

Назви розділів і підрозділів не «слід робити ні занадто багатослівними, ні короткими. Довгі заголовки виглядають громіздкими і важко сприймаються. Дуже короткі назви втрачають будь-яку конкретність і сприймаються як гранично загальні. У заголовок небажано включати вузькоспеціальні терміни, скорочення, абревіатури, формули.

Крім виділення частин тексту, що мають назви і номера, існує і більш дрібна рубрикація без використання номерів і назв. Цей поділ тексту на абзаци, тобто періодичне логічно обумовлене виділення фрагментів написаного один від одного відступом вправо на початку першого рядка фрагмента. Абзаци полегшують сприйняття тексту при читанні і осмисленні.

Рідкість відступів робить текст монотонним, а надмірна їх частота заважає зосередитися на думки автора. Науковий текст, як правило, прагне до безособовості і констатації фактів. Його зміст буває досить складним і вимагає вдумливого читання, тому занадто часті відступи для нього неприйнятні.

Між абзацами обов'язково повинен існувати логічний зв'язок, що об'єднує їх в цілісне оповідання. Для того щоб зробити цей зв'язок більш очевидною, необхідно посилювати рубрикацію використанням спеціальних оборотів на початку абзацу, які дають можливість підкреслити, як саме пов'язані попередній і наступний абзаци (чи є наступний висновком з попереднього, узагальненням кількох попередніх абзаців або запереченням на що містяться в них аргументи ).

 Загальні вимоги до композиції наукового тексту | Загальні вимоги до стилістики

Основи наукових досліджень | Наука і наукові дослідження | Класифікація наукових досліджень | Місце творчості в процесі дослідження | Класифікація методів наукового дослідження | Методи емпіричного (практичного) дослідження | Моделювання в теоретичних дослідженнях | Економіка як наука | Особливості наукових досліджень в економіці | Тема наукового дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати