Головна

САПР. Інформаційно-довідкові системи. бібліотеки

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. V1: Екосистеми. Екологія спільнот.
  5. VIII. ТЕХНІКА ЗМІНИ ОСОБИСТОГО ІСТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ візуали НОЙ СИСТЕМИ.
  6. Агроекосистеми. Їх класифікація і відмінності від природних екосистем.
  7. Аналіз вимог і попереднє проектування системи.

Інформаційно-довідкова система ІДС «ГОСТ» служить для пошуку нормативно-довідкової інформації. ІДС «Куплені вироби» служить для підбору стандартних покупних виробів, оформлення відомостей покупних ГОСТірованних і негостірованних виробів.

ІДС «Технологія» надає інформацію про цей наявності на даному, сусідньому або родинному підприємстві технологічних процесів, обладнання, спеціального оснащення і інструменту і т. п.

Бібліотека науково-технічних розрахунків (БНТР) містить розрахункові схеми і програми розрахунків для наявних аналогів. ІДС «Архів» дає довідку про місце зберігання, складі архівних матеріалів за обраним аналогу. Підсистема машинної геометрії та графіки забезпечує проведення необхідних геометричних перетворень і візуалізацію зображень на екрані графічного дисплея і графопостроителя.

ІПС «Аналог» забезпечує пошук аналогів розроблюваних конструкцій, вузлів, деталей за запитом користувача, складеним на обмеженій природній мові. Ця система призначена для роботи в системі автоматизованого проектування машинобудівного підприємства, у зв'язку з чим має інтерфейс, розрахований на користувача (конструктора). Зручність роботи користувача забезпечується діалогової системою, яка передбачає:

· Вибір варіанта роботи за допомогою меню, які формують екрані алфавітно-цифрового дисплея;

· Наявність елементів навчальної системи (підказок, пояснень), що викликаються на екран в разі потреби;

· Можливість виходу з режиму пошуку з будь-якого екрану;

· Відсутність будь-яких системних повідомлень, викликаних різними аварійними ситуаціями (переповнення розрядної сітки, брак інформації, помилковий введення даних і т. П.);

· Стандартну форму екрану, розділеного на інформаційний, директивний і сервісний розділи, що забезпечує стереотипну реакцію користувача.

 Основні вимоги при розробці САПР | Традиційний спосіб створення САПР

Донецьк 2014 | Лекція № 1 | Загальні відомості про ПРОЕКТУВАННІ | Операції, процедури і етапи проектування. | Необхідність створення і розвитку САПР | Системний підхід створення САПР | Цілісність і комунікативність САПР | користувачі САПР | Створення оболонки майбутньої САПР | Етапи моделювання та оцінки ефективності майбутньої обчислювальної системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати