Головна

Лекція 5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

  1. Web із зворотним зв'язком (для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  2. Аналіз одержаних результатів
  3. Аналіз одержаних результатів
  4. Аналіз результатів дослідження
  5. Аналітична обробка результатів експерименту
  6. Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?
  7. Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає?

1. Критерії диференціації школярів за рівнем здоров'я в процесі фізичного виховання.

2. Розподіл школярів на основну, підготовчу та спеціальну групи.

3. Диспансерному обліку школярів.

4. Завдання фізичного виховання дітей з ослабленим здоров'ям.

Література:

1. Матвеев Л. п. Теория и методика физической культуры.-М.: ФиС, 1991.

2. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Ашмарина Б. а.-М.,1980.

3. Шиян Б. м. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.1.-Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2010.

За результатами медичних оглядів, що проводяться в школах України наприкінці XX-початку XXI ст., До категорії здорових можна віднести не більше 10% учнів. Решта страждають тими чи іншими відхиленнями у стані здоров'я.

До причини спостережуваного неблагополуччя відносяться:

- погіршення екології (в Україну одна тільки Чорнобильська аварія

збільшила число вроджених вад в 5,7 рази);

- соціально-економічні проблеми і обумовлене ними стан хронічного стресу у більшості населення;

- низький духовний і культурний рівень суспільства: зростання алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, інфекційних захворювань, обумовлюють високий рівень захворюваності батьків;

- гіпокінезія, зниження інтересу до занять фізичною культурою і спортом;

- нераціональне харчування;

- погані побутові умови.

Навчання в школі значно збільшує навантаження на організм дитини, знижує рухову активність, викликає дефіцит м'язової діяльності і підвищує статичні напруги. У процесі навчання зростає кількість різноманітної інформації для засвоєння і переробки, відзначається перенапруження зорового аналізатора. Чергування занять фізичними вправами з розумовою працею забезпечує більш швидке відновлення працездатності, що особливо важливо для ослаблених дітей, у яких швидше наступає стомлення.

Диференційований підхід у фізичному вихованні і поняття спеціальні медичні групи виникли в Радянському союзі в 60-і роки у зв'язку з інтенсивною розробкою теорії та практики дитячої лікувальної фізкультури. Тоді в дослідженні фізичного виховання дітей з ослабленим здоров'ям виділилася тема конкретного пошуку реального впливу на ситуацію шляхом цілеспрямованої допомоги дітям даної категорії безпосередньо під час занять фізкультурою в школі.

Диференційоване фізичне виховання в школі здійснюється наступним чином. На початку навчального року служба медичного забезпечення загальноосвітньої школи проводить поглиблений огляд учнів і виявляє дітей з відхиленнями у стані здоров'я. Комплексна оцінка здоров'я кожної дитини проводиться з урахуванням 4 критеріїв: рівня функціонального стану основних систем; ступеня опірності і реактивності організму; рівня фізичного та нервово-психічного розвитку хронічної (в тому числі вродженої) патології.

Рівень здоров'я школярів встановлюється на підставі антропометричних вимірювань (маса, довжина тіла), динамометрії, визначення життєвої ємності легень, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, функціональних проб (проба Руф'є тощо) і огляду лікарями-спеціалістами: окулістом, отоларингологом, хірургом, ортопедом, невропатологом і педіатром. Загальний висновок про рівень здоров'я підсумовує педіатр. Розрізняють рівні здоров'я: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Таким чином, діти розподіляються на 5 груп.

I група - здорові діти, з нормальним фізичним і нервово-психічним розвитком, без вроджених аномалій та функціональних відхилень, які потребують корекції.

II група - діти, у яких немає хронічних захворювань, але є деякі відхилення у рості і розвитку, функціональному стані окремих систем організму, які перенесли різні інфекційні хвороби, що мають схильність до частих захворювань (більше 4-5 разів на рік), а також мають ознаки загрози розвитку ревматичних хвороб, туберкульозу та інших. Діти цієї групи характеризуються зниженими функціональними і адаптаційними можливостями організму, потребують оздоровлення, лікування, активної профілактиці.

III-V групи - хворі діти із хронічною патологією в стані компенсації, суб-і декомпенсації, що вимагають постійного спостереження та лікування, а також спеціальних заходів профілактики, спрямованих на запобігання подальшому розвитку хвороби і ускладнень.

Висновок про стан здоров'я учнів фіксується в шкільній медичної документації: індивідуальної карті розвитку, карті диспансерного спостереження та ін.

За станом здоров'я школярів поділяють на основну, підготовчу та спеціальну групи. Такий розподіл дозволяє диференційовано дозувати фізичні навантаження. Організм ослабленого дитини потребує рухової активності не менше, а частіше навіть більше, ніж організм здорової, але при цьому йому потрібно якісно інша рухова активність.

До основної групи належать учні без відхилень у фізичному розвитку та стані здоров'я, а також з незначними відхиленнями функціонального характеру, але мають достатню фізичну підготовленість. Заняття з фізичного виховання з ними проводять за шкільною програмою в повному обсязі. Вони здають контрольні нормативи з диференційованою оцінкою. Додатково їм рекомендують заняття різними видами спорту.

До підготовчої групи входять діти з незначними відхиленнями у фізичному розвитку, без істотних функціональних змін і без достатньої фізичної підготовленості. Сюди ж належать і часто хворіють. Заняття з фізичного виховання ця група відвідує разом з основною, але з частковими обмеженнями в бігу, стрибках, роботі на снарядах. Дітям рекомендують додаткові оздоровчі фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості.

Школярі, які перенесли захворювання, у тому числі ГРЗ, до занять з фізичної культури допускаються відповідно до термінів, зазначених лікарем у спеціальній довідці, із зазначенням обмежень у вправах і фізичному навантаженні.

У спеціальні медичні групи (СМГ) направляються школярі, які мають відхилення у стані здоров'я тимчасового або постійного характеру, які не є перешкодою для занять фізичною культурою, але потребують обмеження фізичних навантажень. Показання для СМГ - захворювання із стійкою стадією хвороби при відсутності загострення і загрози загострення під впливом навантажень, при відсутності ознак вираженої функціональної недостатності хворого органу або системи, збереженням лише деяких клінічних ознак захворювання, хорошим загальним самопочуттям, відсутністю скарг, сприятливою реакцією організму на фізичні навантаження , досягнутої завдяки заняттям фізичними вправами. Методика занять фізичними вправами з дітьми в СМГ залежить від конкретних завдань, загальних і приватних.

У спеціальну медичну групу включають школярів, у яких виявлено: ревматизм з поразкою і без ураження клапанного апарату серця; рецидиви ревмокардиту; вроджені пороки серця; дистрофія міокарда, хронічний тонзиліт з ураженням серця; гнійні і змішані форми синуситів (гайморити, фронтити); рецидиви після операцій навколоносових пазух; захворювання гортані з порушенням дихання або годосообразованія; хронічні гнійні запалення вуха; хронічне запалення легенів з явищами бронхосклероза; бронхіальна астма з частими нападами; активна форма туберкульозу; стійке підвищення артеріального тиску; виражені дефекти опорно-рухового апарату; нервової і ендокринної систем ; анемія; міопатія та інші виражені порушення зору; наслідки гострих хронічних захворювань та їх загострень.

Диспансерному обліку підлягають школярі:

- часто хворіють і відстають у фізичному розвитку, зі зниженою працездатністю, видужуючі після гострих інфекцій;

- хворі на хронічний тонзиліт;

- з ризиком захворіти на ревматизм і хворі ревматизмом;

- контактні по туберкульозу та інфіковані туберкульозом;

- страждають карієсом;

- з дефектами опорно-рухового апарату, зору, слуху, мови та ін;

- з відхиленнями в нервово-психічному розвитку;

- із захворюваннями печінки, жовчних шляхів, нирок;

- із захворюваннями крові та іншими хворобами, які вимагають спостереження та лікування.

Залежно від характеру та тяжкості захворювань в спеціальній медичній групі рекомендується підрозділяти дітей на дві групи: А і Б. До групи А відносять дітей, що мають відхилення у стані здоров'я оборотного характеру. До групи Б виділяють дітей з органічними, незворотними змінами в органах і системах (ураження серцево-судинної, мочевиделітельноі систем, печінки, висока ступінь порушення зору).

Кількість учнів у спеціальній медичній групі не повинна перевищувати 15 осіб.

При формуванні груп для занять фізичною культурою дітей з порушеннями зору враховують такі чинники: патологію очей, ступень зорового дефекту, рівень фізичної підготовленості, захворювання інших органів і систем.

Повне звільнення від занять фізичною культурою має місце тільки при наявності протипоказань, якими є:

- всі захворювання в гострій або підгострій стадіях;

- важкі органічні захворювання нервової системи та психічні захворювання;

- злоякісні новоутворення;

- хвороби серцево-судинної системи:

- хвороби дихальної системи: бронхіальна астма, важкі форми бронхо-ектатіческой хвороби;

- загострення хронічних захворювань;

- захворювання печінки, що супроводжуються нирковою недостатністю;

- хронічна ниркова недостатність;

- хвороби ендокринної системи з вираженим порушенням функції залоз внутрішньої секреції;

- хвороби органів руху з різко вираженим порушенням функції суглобів і наявністю больового синдрому;

- кровотечі будь-якої етіології.

Належність до певної групи повинна бути відзначена в індивідуальній карті розвитку, а також у навчальному журналі викладача фізичного

Одна з найбільш часто зустрічаються помилок в роботі спеціальних медичних груп - недостатнє приділення уваги розвитку найбільш важливих рухових вмінь і навичок, спрямованих на відновлення організму після перенесених захворювань, фізичного і розумового перевтоми.

Завдання фізичного виховання дітей з ослабленим здоров'ям

Цілі і завдання фізичного виховання ослаблених дітей повинні враховувати як потреби соціуму, оскільки проблема охорони здоров'я підростаючого покоління, будучи основною складовою проблеми збереження генофонду нації, завжди є однією з головних і постійних турбот суспільства, так і мотивацію самих дітей до занять фізичною культурою.

Завдання фізичного виховання ослаблених дітей у школі

- Підвищити рівень і гармонійність фізичного розвитку.

- Оптимізувати функціональний стан організму.

- Підвищити рівень специфічних і неспецифічних факторів захисту організму.

- Ліквідувати захворювання і дефекти розвитку, підвищити рівень морально-вольових цінностей і розвинути потреба в здоровому способі життя.

- Підібрати такі засоби фізичної культури і спорту, які б надали оздоровчий вплив на всі функціональні системи та організм в цілому

Розглянуті завдання досягаються формуванням в дитячому віці комплексу спеціальних життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо зміцнення та відновлення здоров'я, усвідомленої відношенню до реальності і своїм можливостям, подолання психологічних і фізичних навантажень, розвитку потреби у здоровому способі життя, в тому числі достатньої фізичної активності. Основні завдання фізичного виховання в підготовчих групах:

- поліпшити суб'єктивний стан, підвищити опірність організму;

- розвинути і вдосконалити пристосувальні механізми організму до фізичних навантажень;

- поліпшити функціональний стан організму;

- попередити повторні захворювання. Приватні завдання:

- навчити правильному диханню;

- зміцнити м'язи рук, плечового пояса, грудної клітки і спини;

- відкоригувати порушення постави;

- нормалізувати лімфо-і кровообіг носа і гортані. Загальні завдання занять в спеціальних медичних групах:

- виробити у школярів активне ставлення до подолання відхилень у стані здоров'я;

- дати знання про причини виникнення захворювань і відставання у фізичному розвитку, властивості хворого і ослабленого організму, про оздоровчі засоби і методи, способи самоконтролю;

- сформувати у дітей стійку звичку до загартовування і систематичних занять фізичними вправами;

- підібрати і використовувати індивідуальні найбільш раціональні засоби і методи фізичного виховання, що відповідають рівню фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

- забезпечити необхідний рівень рухової активності, який відповідає загальним та індивідуальним вимогам по тривалості, інтенсивності, спрямованості фізичних вправ;

- суворо дотримуватися медичні рекомендації, не використовувати протипоказані засоби фізичного виховання;

- уникати перевантажень, забезпечити профілактику травм;

- забезпечити раціональний відпочинок і відновлення оптимального функціонального стану і працездатності.

Контрольні питання

1. Що означає диференційний підхід у навчанні?

2. Що означає проба Руф'є?

3. На які групи за станом здоров'я поділяються молодші школярі під час занять з фізичного виховання? Охарактеризуйте кожну з них.

4. Охарактеризуйте цілі і завдання фізичного виховання ослаблених дітей.

Лекція 5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬТема 10: Фізичне виховання школярів з відхиленнями в стані здоров'я. | Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях

Довірчий інтервал характеризує точність вимірів даної вибірки, а довірча імовірність - достовірність виміру. | При подальшому проведенні експерименту число вимірів не повинне бути меншим за Nmin. | Методи графічної обробки результатів експерименту | Аналітична обробка результатів експерименту | У науковій практиці найбільшого поширення набув цілісний прийом викладення наукових матеріалів. | Науковий стиль відрізняється використанням спеціальних термінів, суворістю та діловитістю викладення. | Отже, у науковому тексті вся увага зосереджується на змісті та логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. | Усне повідомлення без попереднього ознайомлення учасників обговорення з основними матеріалами є малоефективним. | Впровадження результатів наукових досліджень | Ефективність наукових досліджень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати