На головну

Від автора

  1. Види прав автора
  2. від автора
  3. Інші роботи автора
  4. Задають тон роздумів автора, дозволяють зрозуміти суть поставлених в тексті проблем ».
  5. Коротке післямова автора
  6. ОБРАЗ АВТОРА
  7. ВІД АВТОРА
 ?аза?стан Республіккасини? Констітуціяси (1995 жил?и 30 тамизда ?ткізілген Республікали? референдумда ?абилдан?ан), (1998 жил?и 7 ?азанда?и ?аза?стан Республікаси за?имен тіісті ?згерту енгізлген)
 «?аза?стан Республікасини? ?лтти? Банкі турали» 1 995 ж.30 науризда?и ?аза?стан Республікасини? за?и (со??и ?згерістер 2005 ж. 8 шілдедегі ?аза?стан Республікаси за?имен енгізлді).
 «?аза?стан Республіксинда?и банктер ж?не банк ?изметі турали» +1995 ж. 31 тамизда?и ?аза?стан Республікасини? за?и (со?и ?згерістер 2005 ж. 8 шілдедегі ?аза?стан Республікаси за?имен енгізілді).
 ?. с. сейіт?асимов. «А?ша, Несіе, Банктер» / Алмати, 2005ж /
 Б. а. к?шенова. «А?ша, несіе, банктер, валюта ?атинастари» / Алмати, 2000ж /
 Ж?нісов Б., М?мбетов?., Байжомартов ?. «Нари?ти? економіка негіздері» / Алмати, «Економіка» - 2000ж /
 С. б. Ма?иш, «Коммерціяли? банк операціялари» II басилим, / Алмати, 2004ж /
 «?Р-да?и банктер ж?не банк мекемлері» Негізгі за? актілері. 2002 ж. 1 мамиринда. / Алмати: Юрист, 2002ж /
 ?. Д. Шелекбай, Н. А. ?лмереков, «Банк ісіндегі т?уекел-менеджмент: теоріяси, ?лемдiк практика, ?аза?стан т?жiрібесi: О?у ??рали», / Алмати, «Економіка», 2007 ж /
 С. б Ма?иш, А.? Іліас «Банк ІСІ о?у ??рали», / Алмати, 2004ж /
 www.minfin.kz
 Банк секторин т?ра?тандиру ж?ніндегі Одан ?ргі шаралар турали // Егемен ?аза?стан-№326, 26 ?азан, С?рсенбі 2008 жил.
 www.akorda.kz
 Н.?. назарбаев «Да?даристан ши?у кілті» 2008 жил
 http://kz.government.kz
 «Банки Казахстану», «Банківська система» 2003р., №12
 «Банки Казахстану», «Про деякі аспекти розвитку» 2004р., №1

 

Від автора

У складному і суперечливому світі на початку ХХ1 століття кожній людині доведеться повсякденно вирішувати нестандартні завдання як на виробництві, так і в суспільному житті. Творчість стає іманентною характеристикою життєдіяльності сучасної людини. Л. с. Вигодський підкреслював, що «саме творча діяльність людини робить його істотою, зверненим до майбутнього, творить і видоизменяющим своє сьогодення». (Вигодський Л. с. Уява і творчість в дитячому віці. - М., 1991. - С.93). До того ж зміни, що відбуваються в соціально-політичному житті, їх стрімкість і непередбачуваність надають найбезпосередніший вплив на систему освіти. Стало бути, щоб молоде покоління було в змозі самостійно в усьому розібратися, необхідно цілеспрямовано навчати його творчому підходу до різних соціально-економічних явищ життя. Багато проблем вирішуються насамперед педагогом з високим почуттям нового, ерудованим, професійно грамотним. Виникла соціальна потреба в творчому педагога, педагога-дослідника, здатного зв'язати розвиток суспільства і розвиток особистості, досвід минулого з перспективи майбутнього.

Але, на жаль, процес формування педагога дослідника відбувається не так легко і просто, як хотілося б.

Наше багаторічне спостереження показує, що педагог далеко не завжди вміє розставити акценти на головному, т. Е. На те, що забезпечує йому успіх у діяльності, що впливає на її результат.

Посилаючись на приклад. Що приваблює Вас у праці педагога? Таке питання ми задавали великому числу майбутніх наставників - студентам університету, педагогам шкіл, гімназій, ліцеїв, профтехучилищ. Відповіді були найрізноманітніші. Але нас привернуло увагу те, що тільки менше чверті опитаних відповіли: творчість, нестандартність рішень навчально-виховних завдань, постійний дослідницький підхід в навчанні і вихованні. Так, як часто ще педагоги за зовнішньою повторюваністю тим, опитування домашнього завдання і вправ не бачать творчого начала! Деякі з них все ще не пізнали радість відкриття нового, радість творчості, майстерності.

Ці проблеми гранично актуальні і необхідні для розвитку освіти в нашій республіці. Але поки, на жаль, в наших навчальних закладах ще мало дослідників-педагогів.

Цілком очевидно, настала пора створювати творчі колективи (групи) в навчальних закладах, ефективніше залучати студентів, педагогів до науково-дослідницької діяльності.

Зауважимо, що здібності до пошуково-дослідницької діяльності не з'являються з народженням людини, з першими його кроками на освітянській ниві. Методики дослідження необхідно вчитися. Досвід і спостереження показують, що труднощі, невдачі в процесі дослідження виникають у людей не тільки і не стільки від нестачі «дослідницьких здібностей», «дослідницького таланту», скільки від відсутності необхідних знань, умінь і досвіду в області наукового дослідження. До того ж дуже багато людей, втягнуті в орбіту наукових досліджень, здійснюють свою роботу самостійно, не маючи можливості систематично користуватися допомогою досвідчених вчених.

Літератури же за методологією і методикою педагогічного дослідження дуже мало.

Дана книга - спроба створення такого посібника.

Книга не претендує на вичерпне висвітлення всіх питань методології та методики педагогічного дослідження.

У ній більше освітлення отримали ті методи педагогічних досліджень, які були використані нами в науково-дослідній роботі зі студентами, аспірантами, педагогами. Незважаючи на це, ми вважаємо, що наша скромна праця в такому вигляді принесе певну допомогу тим, хто займається науковими дослідженнями. Ознайомившись з ним, люди, захоплені наукою, безсумнівно зможуть проводити науково-педагогічне дослідження досить якісно, ??здійснювати більш впевнено наступні кроки в ньому.Пайдаланил?ан ?дебіеттер тізімі | Що таке методологія педагогічної науки?

Що таке педагогічне дослідження і що значить бути педагогомісследователем? | Що таке методологічна культура педагога-дослідника? | Основні методологічні принципи педагогічного дослідження. | Основні методологічні підходи до педагогічного дослідження. | Етапи педагогічного дослідження. | Стадії процесу педагогічного дослідження. | Загальне поняття про методи і методики педагогічного дослідження. | Педагогічний експеримент. | Педагогічне спостереження. | Діагностична бесіда. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати