Головна

Банк ж?йесіні? м?ні мен мазм?ни

  1. A) Файлдарди? мазм?нин ?згертпей, оларди? кластерлерін ретімен орналастиради
  2. Аза?стан Республікасини? банк ж?йесіні? економікали? м?ні мен Сипатого.
  3. Азаматти? ???и?ти? ?атинастарди? мазм?ни.
  4. Банк ж?йесіні? ??рилими
  5. Банк ж?йесіні? даму таріх
  6. Демократія м?ні, Пайда болу ж?не ерте заманда?и демократія жайли ??имдар

1 Стрілка ЕЦ проста

 А = 102 ? 1,34 / 10 = 13,66т. О.Б = 67 ? 1,40 / 10 = 9,38т. Е.В = 84 ? 1,40 / 10 = 11,76т. Є.Г = 45 ? 1,25 / 10 = 5,62т. О.Д = 71 ? 1,34 / 10 = 9,51т. е.  АБ = 80 ? 1,34 / 10 = 10,72т. е.БВ = 144 ? 1,40 / 10 = 20,16т. е.ВГ = 90 ? 1,25 / 10 = 11,25т. Е.В ВД = 110 ? 1,34 / 10 = 14,74т. е.

2 Автоблокування на ділянках

 
 АБ = 90 ? 1,8 / 10 = 16,2т. е.БВ = 110 ? 2,0 / 10 = 22т. е.  ВГ = 130 ? 1,07 / 10 = 13,91т. е.ВД = 120 ? 1,12 / 10 = 13,44т. е.

3 АЛС як самостійний засіб сигналізації

ВГ = 130 ? 0,92 / 10 = 11,96т. е.

ВД = 120 ? 0,92 / 10 = 11,04т. е.

4 Пристрої ДК

2 * 0,8 = 1,6 т. е.

5 Лінійні пристрої ДК і ДЦ релейних систем

 АБ = 90 ? 0,17 / 10 = 1,53т. е.БВ = 110 ? 0,17 / 10 = 1,87т. е.  ВГ = 130 ? 0,11 / 10 = 1,43т. е.ВД = 120 ? 0,11 / 10 = 1,32т. е.

6 Автоматична локомотивна сигналізація

 АБ = 96 ? 0,3 / 10 = 2,88т. е.БВ = 96 ? 0,3 / 10 = 2,88т. е.  ВГ = 40 ? 0,3 / 10 = 1,2 т. е.ВД = 40 ? 0,3 / 10 = 1,2 т. е.

7 Переїзд з автошлагбаумів Переїзд з АПС

АБ = 4 ? 1,02 / 10 = 0,4т. е. АБ = 5 ? 0,8 / 10 = 0,4т. е.

БВ = 5 ? 1,02 / 10 = 0,51т. е. БВ = 6 ? 0,8 / 10 = 0,48т. е.

ВГ = 6 ? 0,9 / 10 = 0,54т. е. ВГ = 7 ? 0,77 / 10 = 0,53т. е.

ВД = 4 ? 1,02 / 10 = 0,4т. е. ВД = 6 ? 0,8 / 10 = 0,48т. е.

Сума технічних одиниць дорівнює 215т. е. Дистанція відноситься до 3группе.

 
 


2.2 Розрахунок адміністративно-управлінського і виробничо-технічного штату для технічного обслуговування і ремонту пристроїв автоматики і телемеханіки

Для чіткого нормування робіт потреба в ШН і ШЦМ розраховується для кожного обсягу обслуговування (станція, група перегонів і т. П.) За нормативами.

ШНС і ШЧУ керують більшими об'єктами. Кількість об'єктів, що включаються в їх зону обслуговування, практично визначається не тільки нормативом, а й місцевими умовами. Тому штат ШН і ШЦМ визначається для кожного об'єкта або групи об'єктів, а штат ШЧУ і ШНС для дистанції в цілому. Штат ШЧУ визначається за нормативами.

Межі виробничих ділянок ШЧУ і ШНС найдоцільніше встановлювати за територіальною ознакою (від ст. А до ст. Б).

При розрахунку штату для обслуговування пристроїв СЦБ потрібно враховувати також і додаткові витрати праці на ділянках з підвищеною інтенсивністю руху поїздів (з огляду на поправочний коефіцієнт).

Визначення штату дистанції включає:

- Розрахунок штату управління;

- Розрахунок виробничо-технічного штату;

- Розрахунок штату ремонтно-технологічного ділянки (РТУ).

Чисельність працівників апарату управління дистанції визначається з урахуванням штатних нормативів в залежності від групи дистанції і від контингенту працюючих (Таблиця 5).

Розрахунок виробничо-технічного штату зводиться до визначення кількості ШЦМ, ШН, ШНС, ШЧУ для обслуговування лінійних і станційних ділянок СЦБ (Таблиця 6).

РТУ проводить перевірку і ремонт пристроїв автоматики і телемеханіки, і зв'язку, вимірювання та ремонт кабельних ліній, ремонт вимірювальних приладів, оформлення та відновлення технічної документації, аналіз відмов і ряд інших відповідальних робіт (Таблиця 8).

До складу РТУ входять кілька спеціальних бригад. Штат бригад визначається в залежності від технічної оснащеності дистанції і встановлених вимірників.

 Таблиця 5 - Штат апарату управління

 Найменування посад  Кількість штатних одиниць в дистанції
 начальник дистанції
 Заступник начальника дистанції
 Головний інженер дистанції
 Спеціаліст з управління персоналом
 Інженер з організації та нормування праці
 діловод
 Інженер з СЦБ
 Головний бухгалтер
 Бухгалтер

Таблиця 6 - Розрахунок виробничо-технічного штату

 Наіменованіеустройств  вимірювач  колічествоізмерітелей  Кількість ізмерна людини  Розрахунок штату дільницями
 А - Б  Б - В  В - Г  В - Д
 ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ
 шн  ШЦМ  шн  ШЦМ  шн  ШЦМ  шн  ШЦМ  шн  ШЦМ
 Перегінні пристрої АБА - ББ - ВВ - ГВ - Д  кмкмкмкм        5,32 - - -  2,66 - - -  -7,73 - -  -3,86 - -  - -4,38 -  - -2,34 -  - - -4,46  - - -2,23
 ЕЦ на проміжний. станціяхА - ББ - ВВ - ГВ - Д  стрстрстрстр        3,46 - - -  2,5 - - -  -6,75 - -  -4,62 - -  - -3,24 -  - -2,62 -  - - -4,56  - - -3,3
 ДКА - ББ - ВВ - ГВ - Д  кмкмкмкм      - - - -  1,58 - - -  - - - -  -1,93 - -  - - - -  - -2,19 -  - - - -  - - -2,02  - - - - -
 Переездная сигнал-я з АША - ББ - ВВ - ГВ - Д  переездпереездпереезд переїзд        0,16 - - -  0,1 - - -  -0,2 - -  -0,13 - -  - -0,23 -  - -0,15 -  - - -0,16  - - -0,1
 Переездная сигн-ція без авто. шлагб.А - ББ - ВВ - ГВ - Д  переездпереездпереезд переїзд        0,13 - - -  0,11 - - -  -0,16 - -  -0,14 - -  - -0,17 -  - -0,15 -  - - -0,15  - - -0,13
 Разом - - - -
 
 


1 Розрахунок перегінних пристроїв АБ

Для ШН Для ШЦМ

АБ = 90 ? 1,125 / 19 = 5,32 АБ = 90 ? 1,125 / 38 = 2,66

БВ = 110 ? 1,125 / 16 = 7,73 БВ = 110 ? 1,125 / 32 = 3,86

ВГ = 130 ? 1,08 / 32 = 4,38 ВГ = 130 ? 1,08 / 60 = 2,34

ВД = 120 ? 1,08 / 29 = 4,46 ВД = 120 ? 1,08 / 58 = 2,23

2 Розрахунок ЕЦ на проміжних станціях

Для ШН Для ШЦМ

АБ = 80 ? 1,125 / 26 = 3,46 АБ = 80 ? 1,125 / 36 = 2,5

БВ = 144 ? 1,125 / 24 = 6,75 БВ = 144 ? 1,125 / 35 = 4,62

ВГ = 90 ? 1,08 / 30 = 3,24 ВГ = 90 ? 1,08 / 37 = 2,62

ВД = 110 ? 1,08 / 26 = 4,56 ВД = 110 ? 1,08 / 36 = 3,3

3 Розрахунок диспетчерського контролю

для ШН

АБ = 90 ? 1,125 / 64 = 1,58

БВ = 110 ? 1,125 / 64 = 1,93

ВГ = 130 ? 1,08 / 64 = 2,19

ВД = 120 ? 1,08 / 64 = 2,02

4 Розрахунок переїзної сигналізації з АШ

Для ШН Для ШЦМ

АБ = 4 ? 1,125 / 28 = 0,16 АБ = 4 ? 1,125 / 42 = 0,1

БВ = 5 ? 1,125 / 28 = 0,2 БВ = 5 ? 1,125 / 42 = 0,13

ВГ = 6 ? 1,08 / 29 = 0,23 ВГ = 6 ? 1,08 / 44 = 0,15

ВД = 4 ? 1,08 / 28 = 0,16 ВД = 4 ? 1,08 / 42 = 0,1

5 Розрахунок переїзної сигналізації з АПС

Для ШН Для ШЦМ

АБ = 5 ? 1,125 / 42 = 0,13 АБ = 5 ? 1,125 / 48 = 0,11

БВ = 6 ? 1,125 / 42 = 0,16 БВ = 6 ? 1,125 / 48 = 0,14

ВГ = 7 ? 1,08 / 44 = 0,17 ВГ = 7 ? 1,08 / 50 = 0,15

ВД = 6 ? 1,08 / 42 = 0,15 ВД = 6 ? 1,08 / 48 = 0,13

Таблиця 7 - Розрахунок штату для обслуговування станційних пристроїв СЦБ

 Найменування пристрої в  вимірювач  Кількість виміряє.  К-воізм. начитав.  Кількість штату по станції
А Б В Г Д
 ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ  ШН  ШЦМ
 Ст. А  Стор  4,51  4,26 - - - - - - - -
 Ст. Б  Стор - -  3,21  2,20 - - - - - -
 Ст. В  Стор - - - -  4,02  2,76 - - - -
 Ст. Г  Стор - - - - - -  1,67  1,35 - -
 Ст. Д  Стор - - - - - - - -  3,05  2,2
 Разом - - - -

Для ШН Для ШЦМ

А = 102 ? 1,151 / 26 = 4,51 А = 102 ? 1,151 / 36 = 3,26

Б = 67 ? 1,151 / 24 = 3,21 Б = 67 ? 1,151 / 35 = 2,20

В = 84 ? 1,151 / 24 = 4,02 В = 84 ? 1,151 / 35 = 4,02

Г = 45 ? 1,118 / 30 = 1,67 Г = 45 ? 1,118 / 37 = 1,35

Д = 71 ? 1,118 / 26 = 3,05 Д = 71 ? 1,118 / 36 = 1,2,20

 
 


 Таблиця 8 - Розрахунок штату РТУ

 № п / п  Найменування бригад і пристроїв  вимірювач  кількість вимірників  Кількість вимірників на людину  Нормативний штат
 ШНС  ШЧІ  ШН  ШЦМ  ШНС  ШЧІ  ШН  ШЦМ
   Бригада пір ремонту приладів СЦБ: - ЕЦ- АБ однопутная- АБ двухпутная 3-знач- АБ двухпутная 4-знач- АПС  ШН ШЦМстркмкмкмпереезд            0,71    5,661,660,851,220,26  3,630,590,490,15
   Разом - - - - - - -
 Бригада по комплектної заміні приладів  ШН ШЦМпрібор            0,88    2,87  5,7
   Разом - - - - - - -
   Бригада по вимірюванню кабелю СЦБ, захисних засобів, безконтактної аппаратури- вимір і ремонт кабелю СЦБ- випробування захисних засобів і інструментовізмереніе опору-леніялін. заземлювачів  ШН ШЦМ жив. км дістан- ція            0,14    0,83  0,41
   Разом - - - - - - - -
 Бригада з ведення технологічної документації та паспортизації вуст-в СЦБ  стор, сигнал, переїзд            1,31    
   Разом - - - - - - - - -
 Бригада по надежностіобеспеченію безперебійної роботи пристроїв АТМ і зв'язку  дист., дист. 3 группистр.сігнал, переїзд                0,94  
   Разом - - - - - - -
   Всього по РТУ - - - - - -

Розрахунок штату ремонтно-технологічного ділянки

Ремонтно-технологічний ділянку (РТУ) проводить перевірку і ремонт пристроїв автоматики і зв'язку, вимірювання та ремонт кабельних ліній, ремонт вимірювальних приладів, оформлення та відновлення технічної документації, аналіз відмов та інших відповідальних робіт.

Для розрахунку штату РТУ необхідно кількість вимірювачів поділити на кількість вимірювачів на людину, взятого з програми 1методіческого допомоги.

Таблиця 9 - Розрахунок обчисленого виробничого штату виробничо-технічного апарату

 Наіменованіеустройств і підрозділів  Найменування ділянки  Розрахунок штату дільницями
 Начальники ін. Уч-ка  Ст. електромеханіки  Інженери  електромеханіки  електромонтери  Разом
 АБ з ЕЦ на проміжних станціях  А-ББ-ВВ-ГВ-Д  - - - -
 ЕЦ на великих станціях  А Б В Г Д  - - - - -  - - - - -
 РТУ  
 всього  

2.3 Розрахунок фонду заробітної плати для всіх підрозділів дистанції

Всякий праця повинна бути оплачена. Заробітна плата повинна безпосередньо залежати від кількості і якості праці. Визначальним фактором оплати праці є кваліфікація працівника, т. Е. Його здатність виконувати роботу певної складності. Рівень кваліфікації працівника визначається трьома факторами: загальним освітою, спеціальної (професійної) підготовкою і виробничим досвідом (стажем практичної роботи). Праця кваліфікований повинен оплачуватися вище, ніж некваліфікований.

Оплата праці повинна бути вище у віддалених і малообжитих, але перспективних з розвитку районах та районах з важкими природно-кліматичними умовами.

За розрахованим штату працівників апарату управління і виробничо-технічного розраховується фонд заробітної плати працівників дистанції сигналізації. У фонд заробітної плати слід включити також премії працівникам дистанції.

Розрахунок фонду заробітної плати проводиться таким чином. Річний фонд з / п визначається твором окладу одного працівника за місяць на кількість осіб і на кількість місяців (12). Премія нараховується в розмірі 20% від річного фонду з / п.

 
 


 Таблиця 10. - Розрахунок фонду заробітної плати.

 Найменування пристроїв і виробничих підрозділів  Професія, посада, розряд  кількість  Ставка заробітної плати на місяць, руб.  Річний фонд заробітної плати за ставкою, тис. Руб.  Премії, тис. Руб.  Загальний фонд заробітної плати за рік, тис. Руб.
 Автоблокування з електричною централізацією на проміжних станціях  Начальник виробничого участка.Старшій електромеханік.Електромеханік.Електромонтер.          
   Разом
 Електрична централізація великих станцій  Старший електромеханік.Електромеханік.Електромонтёр.
   Разом
 РТУ  Начальник участка.Старшій електромеханік. Електромеханік.Інженер.Електромонтёр.  
   Разом
   всього
  Апарат управління  1. Начальник дістанціі2. Заступник начальника дістанціі3. Заступник начальника дистанції по управлінню персоналом4. Головний інженер дістанціі5. Спеціаліст з управління персоналом6. Інженер з організації та нормування труда7. Інженер з охорони праці та техніки безопасності8. Інженер з СЦБ9. Інспектор з кадрам10. діловод          
   РАЗОМ
   ВСЬОГО

 2.4 Розробка чотиритижневого нормованого графіка технологічного процесу

Основою роботи технічного штату дистанції сигналізації, централізації і блокування є виконання процесу технічного обслуговування пристроїв. Цей процес передбачає регулярну періодичну перевірку пристроїв, апаратури, ліній AT і т. П. Відповідно їх встановленим нормам і допусків, необхідних регулювань, а також усунення виявлених несправностей і відхилень.

Для забезпечення робіт з технічного обслуговування пристроїв складається нормований чотиритижневий план-графік технологічного процесу. Графік є нормованим, т. К. Планування робіт виконується на основі розрахунку трудовитрат на обслуговування за нормами часу для конкретного обсягу пристроїв.

Форма графіка визначається інструкцією ЦШ-720, яка є прийнятною для всіх пристроїв, що обслуговуються дистанцією. У графіку вказуються роботи, які виконуються з певною періодичністю.

Чотиритижневий план-графік складається з постійної і змінної частин. У постійній частині вказується найменування робіт з технічного обслуговування пристроїв, що знаходяться в межах ділянки електромеханіка (бригади), періодичність їх виконання, виконавці, кількість пристроїв і норми часу обслуговування в годинах; в змінної частини - календарні терміни виконання робіт. В кінці кожного року змінна частина замінюється новою.

Побудова плану графіка проводиться в два етапи. Спочатку проводиться розрахунок трудовитрат на обслуговування кожного виду пристроїв. Потім проводиться розподіл робіт по днях місяця.

Роботи розподіляються по днях місяця в наступній послідовності: спочатку плануються роботи з більшою періодичністю. При цьому роботи, що виконуються електромеханіком і електромонтером спільно, плануються в одне і теж час.

Доцільно встановлювати одні і ті ж дні тижня для виробництва часто повторюваних робіт. Крім того, в графіку передбачаються резервні дні для виконання непередбачених робіт, робіт з підвищення надійності та модернізації, проведення технічних занять.

На вихідні та святкові дні роботи не плануються. Планування час робіт не повинна перевищувати 7 годин на день. Якщо робочий день виявився не повністю завантаженим, то на цей же день планується виконання робіт за річним графіком.

Чотиритижневий план-графік складається старшим електромеханіком, узгоджується з начальником дільниці і затверджується начальником дистанції.

 2.5 Розробка графіка змінної роботи

Т. к. Станція А є великою, на ній застосовується цілодобове чергування електромеханіків.

Для організації змінного чергування складається графік змінної роботи електромеханіків. Чергують позмінно 4 електромеханіка.

Складання графіка полягає в наступному: спочатку в графік виписують дні відповідного місяця, потім розподіляють години роботи електромеханіків по днях. Чергування проходить по 12 годин (з 8.00 до 20.00 і навпаки). Кожен електромеханік працює 3 дні, після чого у нього 1 вихідний.

Після розподілу робочих годин по днях місяця підраховують суму робочих годин за цей місяць. Отримане кількість робочих годин порівнюють з нормою робочого часу на даний місяць.

2.6 Вибір методу технічного обслуговування пристроїв СЦБ

На підставі вихідних даних, технічної оснащеності дистанції, призначення і розміщення цехів, місцевих умов слід вибрати метод обслуговування пристроїв СЦБ.

Впровадження раціональних методів технічного обслуговування пристроїв є одним з умов забезпечення зростання продуктивності праці і підвищення надійності праці та підвищення надійності роботи пристроїв.

Найбільш поширеними методами технічного обслуговування пристроїв є:

- Індивідуальний;

- Груповий;

- Комбінований.

При індивідуальному методі дистанція ділиться на околиці, пристрої яких обслуговуються електромеханіком і електромонтером.

При груповому методі передбачається розподіл дистанції на великі ділянки (укрупнені околиці), де весь комплекс робіт з технічного обслуговування пристроїв виконує бригада з 4-6 чоловік, очолювана електромеханіком-бригадиром (при великій кількості працівників у бригаді - старшим електромеханіком).

При комбінованому методі передбачається розподіл дистанції на укрупнені околиці, де основна робота з технічного обслуговування пристроїв виконується працівниками околотків, а роботи, що вимагають більш високої кваліфікації, виконуються централізованої бригадою КВП-а.

Крім перерахованих методів для обслуговування малих станцій та перегонів можуть застосовуватися такі методи:

- Метод місцевих бригад;

- Комплексний;

- Централізований;

- Вахтовий.

Перші 2 методи застосовуються, якщо персонал проживає на малих станціях, інші 2 - при відсутності персоналу або його низькою укомплектованості.

Прогресивними в даний час є групові та комбіновані форми організації праці, так як вони мають великі переваги.

Наявність 4-6 чоловік дозволяє робити будь-яку трудомістку роботу без сторонньої допомоги, а відсутність одного з працівників менш відчутно. У бригаді сильно підвищується кваліфікація кожного працівника, т. К. Бригада обслуговує різноманітні пристрої. Велику користь бригадний метод приносить молодим, ще не досвідченим працівникам. Загальна потреба в інструментах і вимірювальних приладах при бригадному методі менше, ніж при індивідуальному. Усунення несправностей виробляється більш досвідченими працівниками, а відволікання електромеханіка та електромонтера працівниками інших служб не зриває виконання графіка технологічного процесу. У бригаді людина відчуває велику відповідальність.

Для великих станцій даної дистанції доцільно застосовувати груповий метод, так як особливістю ЕЦ великих станцій є територіальна зосередженість об'єктів. З точки зору технічного обслуговування до великих відносяться ЕЦ з числом стрілок більше 30, т. Е. Коли на їх обслуговування потрібно 3 і більше осіб.

2.7 Розробка схеми організації технічного обслуговування

В даному курсовому проекті використовується бригадний метод обслуговування пристроїв, як найраціональніший і економічний. При цьому методі пристрої обслуговуються бригадою з 5 - 6 чоловік.

На основі цього методу обслуговування розробляється схема методів обслуговування.

Схема методів обслуговування - це графічне зображення, моделювання всієї організації технічного персоналу на ділянці. В результат моделювання визначаються ділянки для об'єднання в єдині бригади, а також зони і об'єкти обслуговування лінійних і централізованих бригад.

позначення:

 - Бригада автоматики;

 - Централізована бригада автоматики;

 -зміна чергування на об'єкті;

 -старший електромеханік і зона його обслуговування;

 -начальник виробничої дільниці і зона його обслуговування.

 Вступ

Економіка залізничного транспорту вивчає транспорт з точки зору виробничих відносин в процесі виробництва. При цьому економіка орієнтується на людину як на головну продуктивну силу, на його інтереси і управління ними.

Транспорт, зокрема залізничний, пов'язаний з усіма галузями народного господарства, з населенням країни, з підприємствами, трудовими колективами.

Найважливішими напрямками роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки, перш за все, слід вважати перехід на найбільш економічні та прогресивні технології, істотне підвищення ефективності виробництва і приведення технічного потенціалу галузі відповідно до потреб економіки країни в перевезеннях, прагнення зміцнити соціальну стабільність в трудових колективах шляхом підвищення добробуту залізничників.

Найважливішою складовою економіки залізничного транспорту та його галузей є проблеми планування і вдосконалення організації праці - технічного нормування і організація заробітної плати.

Залізничний транспорт - багатогалузеве господарство. Пристрої автоматики, телемеханіки - найважливіший елемент технічних засобів залізничного транспорту. Подальше обладнання залізниць автоблокуванням, електричною і диспетчерською централізацією сприятиме нарощуванню їх пропускної спроможності, забезпечення безпеки руху поїздів, дозволить повніше і продуктивніше використовувати всі технічні засоби та на цій основі забезпечити зростання продуктивності праці.

Широке впровадження пристроїв автоматики і телемеханіки дозволило при невеликих витратах істотно збільшити пропускну спроможність залізниць, забезпечити безпеку руху поїздів, підвищити продуктивність і поліпшити умови праці залізничників. До засобів організації, регулювання рухом поїздів і забезпечення безпеки руху поїздів відносяться автоблокування і автоматична локомотивна сигналізація. Крім цього пристрою автоблокування доповнюються автоматичної переїзної сигналізацією і диспетчерським контролем за рухом поїздів.

Господарство сигналізації призначено для того, щоб утримувати пристрої сигналізації в справному стані, тим самим не тільки регулювати руху поїздів, а й забезпечувати безпеку руху поїздів.

Дистанція сигналізації централізації та блокування є основним галузевим виробничим підрозділом господарства сигналізації, діє як структурна одиниця відділення або управління дороги відповідно до чинного законодавства, ознаками, вказівками та іншими нормативними актами.

Банк ж?йесіні? м?ні мен мазм?ниПереклад в технічні одиниці | Банкті? Пайда болу, ?алиптасу таріх мен даму.

Банк ж?йесіні? даму таріх | Банк ж?йесіні? ??рилими | Аза?стан Республікасини? банк ж?йесіні? економікали? м?ні мен Сипатого. | Лтти? Банк - ?аза?стан Республікасини? Ортали? банкі | Аза?стан Республікасинда?и коммерціяли? банктер | Жетілдіру жолдари | Оритинди | Пайдаланил?ан ?дебіеттер тізімі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати