Головна

Тема 24. Організація лізингових операцій

  1. I. Організація класу
  2. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  3. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  4. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  5. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі
  6. V. Організація діяльності комісії
  7. VI. ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

план

Вступ.

1. Лізинг: поняття, види і сутність.

2. Механізм лізингових операцій.

3. Лізинг в розвинених країнах.

4. Проблеми та перспективи розвитку в Росії.

висновок

Методичні вказівки

Слід відрізнити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі ця тема широко відображена. Але вивчення слід почати з законодавчих актів і нормативних документів, скласти схему за видами лізингу, усвідомити принципову різницю між фінансовим, поновлюваних і оперативним лізингом. Не слід розписувати види лізингу. Досить об'єднати їх в вільну таблицю. Загострити увагу на відмінностях в поняттях "кредит", "оренда" і "лізинг".

Після аналізу переваг і недоліків лізингу в порівнянні з іншими формами кредитування логічно перейти до різних способів організації і техніці даної операції. Слід описати порядок організації лізингових операцій (можна у вигляді схем - тристороннього, множинного лізингу, зміст договору про лізинг, обов'язки і відповідальність сторін. Необхідною частиною роботи є розрахунок лізингових платежів. Слід привести практичний розрахунок вартості операцій з лізингу, скласти графік, визначити періодичність, термін дії договору та порядок його розірвання.

Зупиняючись на міжнародному лізингу, слід звернути увагу на переваги міжнародного лізингу. Рекомендується не захоплюватися викладом зарубіжного досвіду, краще враховувати вітчизняні інтереси, можливості взаємного розвитку лізингу спільно з країнами СНД.

Необхідною умовою впровадження лізингових операцій в Російській Федерації є стабілізація грошової і фінансово-кредитної системи подолання і зміцнення курсу рубля, зміна податкової політики. Ці проблеми треба пов'язати з перспективами розвитку лізингових операцій при викладі четвертого питання теми.

рекомендована література

1. Балабанов І. Т. Банки та банківська справа: підручник для бакалаврів / І. Т. Балабанов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт, 2013. - 688 с.

2. Валютні операції: навчальний посібник / Т. П. Варламова, М. А. Варламова. - 2-e изд., Перераб. і доп. - М .: Дашков і К, 2011. - 272 с.

3. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник / М. А. Варламова, Т. П. Варламова, Н. Б. Ермасова. - М .: РІОР, 2011. - 128 с.

4. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник / О. І. Лаврушин. - М .: КноРус, 2010. - 320 с.

5. Гроші. Кредит. Банки: підручник для вузів / Є. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Л. Т. Литвиненко; під ред. проф. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с.

6. Гроші, кредит, банки: підручник / за ред. О. І. Лаврушина. - 7-е вид. - М .: КноРус, 2008. - 558 с.

7. Гроші. Кредит. Банки. Цінні папери. Практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями економіки і управління / під ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 432 с.

8. Жуков Е. Ф. Банківська справа: підручник для бакалаврів / Є. Ф. Жуков [и др.]. - М .: Юрайт, 2012. - 591 с.

9. Костеріна Т. М. Банківська справа: підручник для бакалаврів / Т. М. Костеріна. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Издательство Юрайт, 2013. - 332 с.

10. Меркулова І. В. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник / І. В. Меркулова, А. Ю. Лук'янова. - М .: КноРус, 2010. - 352 с.

11. Тавас А. М. Банківська справа: підручник для бакалаврів / А. М. Тавас. - М: Юрайт, 2013. - 647 с.

додаткова література

12. Галицька С. В. Гроші, кредит, фінанси: підручник / С. В. Галицька. - М .: Ексмо, 2009. - 496 с.

13. Гроші, кредит, банки: підручник / за ред. Г. Н. Бєлоглазова. - М .: Вища освіта, 2009. - 392 с.

14. Гроші, кредит, банки. Експрес-курс: навчальний посібник / під ред. О. І. Лаврушина. - 34е вид., Стер. - М .: КНОРУС, 2010. - 320 с.

15. Лаврушин О. І. Банківська справа: підручник / О. І. Лаврушин. - М .: КНОРУС, 2009. - 352 с.

16. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: підручник / за ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 639 с.

 Тема 23. Іпотечний кредит | Нормативні акти

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо виконання курсових робіт з банківської справи | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Тема 8. Форми забезпечення повернення кредиту | Тема 9. Управління кредитними ризиками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати