На головну

додаток

  1. Користуючись типологічних таблицею (Додаток 2) розкрийте характеристику будь-якої культури Нового або Новітнього временіпо тим же параметрам.
  2. додаток
  3. додаток
  4. додаток
  5. додаток
  6. додаток
  7. ДОДАТОК

Вступ

У даній дипломній роботі ми маємо по можливості найбільш докладно розглянути тему "Аналіз фінансових результатів на підприємстві". На наш погляд дана тема є дуже цікавою для вивчення і актуальною.

Перехід економіки Росії на ринкові відносини і пов'язані з цим процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення і розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств. Ці зміни зачепили всі сторони діяльності підприємств.

Підприємства отримали самостійність в управлінні та веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці і несуть всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії. В таких умовах благополуччя і комерційний успіх підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність.

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре знати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки в умовах переходу до ринкових відносин, а й тонко розуміти прояви загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, своєчасно помічати тенденції і можливості підвищення ефективності виробництва. Він повинен володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин, їй властиві три функції:

- Економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства;

- Стимулюючої функції, що виявляється в процесі її розподілу і використання;

- Одного з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства [1].

Прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення і розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування доходної частини бюджетів різних рівнів.

Суб'єктивні чинники: організаційно-технічний рівень управління підприємницькою діяльністю, конкурентоспроможність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, витрати на виробництво і реалізацію продукції, рівень цін на готову продукцію.

Об'єктивні чинники: рівень цін на споживані матеріали і енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон'юнктура ринку.

Метою написання даної курсової роботи є виявлення резервів збільшення прибутку і рентабельності на основі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та пропозиція заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарської діяльності та, відповідно, фінансових результатів.

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

1) Розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, а саме, викласти завдання, послідовність і методику аналізу;

2) Показати застосування викладеної методики на практиці, а саме, розглянути на прикладі діяльності виробничого підприємства ВАТ "Якутська птахофабрика". Проаналізувати формування, динаміку і виконання плану прибутку, розрахувати показники рентабельності, провести факторний аналіз прибутку і рентабельності.

Черговість поставлених нами завдань буде повністю відповідати структурі роботи.

 Кафедра бухгалтерського обліку і аналізу | Завдання і цілі аналізу фінансових результатів

Аналіз складу і динаміки балансового прибутку. Фактори її формування | Аналіз рентабельності діяльності підприємства | Організаційно-економічна характеристика підприємства. | Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати