На головну

КОНТРАКТ

  1. Вербальні контракти. Стипуляция.
  2. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
  3. Глава 3 договорів контрактації
  4. Державні закупівлі сільськогосподарської продукції. Договір контрактації. Поняття, порядок укладення, права і обов'язки сторін.
  5. Документація з кадрово-Контрактовій вопросам
  6. Документи з кадрово-Контрактовій вопросам.
  7. Заява про прийом на роботу або трудовий контракт

Дата № ___________

Москва
 Фірма (найменування) в особі директора _____________________________

(Прізвище, ініціали) який діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому "Наймач", з одного

боку, і громадянин______________ , Який діє від свого

(прізвище ім'я по батькові)

імені, надалі іменований "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт про наступне.

1. Предмет контракту

2. Умови праці

3. Оплата праці

4. Дисципліна праці

5. Умови відпочинку працівника

6. Соціальне страхування і забезпечення

7. Термін дії та порядок розірвання контракту

8 .________________________________________________________________________

9. _____________________________ інші умови

10. Юридичні адреси сторін

Наймач: Працівник

Юридична адреса Домашня адреса,

паспортні данні

Посада

Особиста Особиста

підпис / ініціали та прізвище / підпис / ініціали та прізвище /

М. П.

Дата Дата

апа


 структура тексту | додаток 40

Документування управлінської діяльності | Склад і реквізити управлінських документів | СКЛАД І РЕКВІЗИТИ управлінських ДОКУМЕНТІВ | ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ | Поняття документообігу та його основні етапи. | ВИДАННЯ НАКАЗІВ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ | Особливості заповнення дубліката трудової книжки. | Заява про прийом на роботу або трудовий контракт | Титульні списки; | Форма книги руху трудових книжок і вкладишів до них |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати