На головну

Склад і реквізити управлінських документів

  1. II. Складання таблиць істинності.
  2. II. Скласти схему для догляду за особами похилого віку.
  3. III рівень. Клініко-експертна комісія органу управління охороною здоров'я території, що входить, до складу суб'єкта Федерації
  4. IV. Використання даних управлінського обліку для аналізу і прийняття управлінських рішень.
  5. IV. Повноваження осіб, які входять до складу комісії
  6. IV. скласти схему
  7. N Основу ТП виготовлення деталей становлять дії спрямованого формування радіотехнічних, хімічних, механічних та інших властивостей вихідного матеріалу заготовки

Підготовка та оформлення основних видів документів

Основні поняття і термінологія документаційного забезпечення управління.

1.4 Нормативне регулювання документаційного забезпечення. Стандартизація та уніфікація документів.

Організація роботи з документами

Поняття документообігу та його основні етапи.

2.2 Реєстрація та організація раціонального руху документів всередині організації; індексація документів.

Обробка виконаних і відправляються документів. Виконання документів.

Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

Систематизація документів. номенклатура справ

Підготовка документів до архівного зберігання

архівні фонди

Склад архіву і формування архівної документації.

Документування трудових правовідносин

Видання наказів по особовому складу

Ведення трудових книжок працівників

Особливості заповнення дубліката трудової книжки.

Видача трудової книжки при звільненні

Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання

Формування та ведення особових справ


ПЕРЕДМОВА

Необхідність документування управлінських процедур, встановлена ??чинним законодавством, призводить на практиці до створення численних форм фінансової, первинної облікової, розрахунково-грошової, звітно-статистичною, організаційно-розпорядчої та інших систем документації. Особливу роль серед управлінських документів грає організаційно-розпорядча документація (ОРД), що застосовується при оформленні розпорядчої і виконавчої діяльності апарату підприємства. Необхідність придбання практичних навичок в розробці, узгодженні і контролі грамотно оформлених з технічної і, отже, правової позиції управлінських документів, викликала потребу у вивченні даного курсу в вищих навчальних закладах. В якості обов'язкової літератури рекомендується вивчення нормативних джерел, склад яких наведено в кожному розділі посібника. Структура посібника відповідає робочій програмі предмета, закріпленого за кафедрою менеджменту СГУТіКД і освітнього стандарту з даного кола питань, в тому числі: документування управлінської діяльності: склад управлінських документів, їх оформлення, складання текстів документів, уніфікація і стандартизація управлінських документів; організація роботи з документами: порядок обробки вхідних і вихідних документів, правила реєстрації та індексація документів та їх оперативне зберігання, формування справ, складання номенклатури справ, підготовка до передачі в відомчий архів; система документації з особового складу; установчі документи, документування виробничо-господарської діяльності; документація по договірно-правових відносин економічної діяльності.

Метою є ознайомлення студентів з нормативно-законодавчими вимогами і сформованою господарською практикою документування, систематизації, зберігання і використання та архівування, швидкий пошук при необхідності пред'явлення документів. У процесі вивчення передбачені практичні заняття, на яких повинні бути отримані практичні навички зі складання, оформлення документів, проведено ознайомлення з порядком роботи з документацією.
Документування управлінської діяльності | СКЛАД І РЕКВІЗИТИ управлінських ДОКУМЕНТІВ

ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ | Поняття документообігу та його основні етапи. | ВИДАННЯ НАКАЗІВ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ | Особливості заповнення дубліката трудової книжки. | Заява про прийом на роботу або трудовий контракт | Титульні списки; | структура тексту | КОНТРАКТ | додаток 40 | Форма книги руху трудових книжок і вкладишів до них |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати