На головну

III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.

  1. Data Information / General (Інформація про дані).
  2. II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.
  3. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.
  4. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиція переведіть.
  5. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  6. III. Перепишіть речення і підкресліть в них присудок, переведіть, звертаючи увагу на часові форми модальних дієслів.

зразок:

 Das Buch ist interessant (lesen) .Кніга цікава (читати).  Das zu lesende Buch ist interessantКніга, яку слід прочитати, цікава.

1. Der Computer wird 11 Milliarden Operationen pro Sekunde ausfuhren. (Installieren)

2. Die Werkstucke sind von hoher Qualitat (ermitteln).

IV. Перепишіть і перекладіть речення, що містять відокремлені причетні обороти. Причастя підкресліть.

1. Auf die Entwicklung der Rechentechnik eingehend, verglich der Professor die Leitung der allerersten und der heutigen Computer.

2 Auf die Finanzierung des neuen Projekts zuruckkommend, betonte der Wissenschaftler seine Wichtigkeit fur die Industrie.

V. Поставте питання до виділених членам пропозиції, вживаючи в якості питальних слів займенникові прислівники; переведіть пропозиції і питання до них.

зразок:

 Die Rechenmaschine wird fur die Ubersetzung der Texte gebraucht. Wofur wird die Rechenmaschine gebraucht?
 Обчислювальна машина вживається для перекладу текстів.  Для чого використовується обчислювальна машина?

1 Die Studienfreunde sprechen uber die Sehenswurdigkeiten Berlins.

2. Die jungen Manner unterhalten sich gern mit den jungen Frauen.

 VII. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово 3, 4, 5-й абзаци тексту. | VII. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово 1, 3, 5-й абзаци тексту.

Вступ | проміжна атестація | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання | мовний матеріал | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати