На головну

III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиція переведіть.

  1. Data Information / General (Інформація про дані).
  2. II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.
  3. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.
  4. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  5. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  6. III. Сестринський аналіз лабораторних та інструментальних даних

зразок:

 Das Buch ist interessant (lesen) .Кніга цікава (читати).  Das zu lesende Buch ist interessantКніга, яку слід прочитати, цікава.

1. Das Thema auf der Konferenz war fur alle Konferenzteilnehmer sehr interessant (beschreiben).

2. Die Ware ist von schlechter Qualitat (zuruckgeben).

IV. Перепишіть і перекладіть речення, що містять відокремлені причетні обороти. Причастя підкресліть.

1. Die neue Technologie eingesetzt, erzielte diese Firma eine hohe Arbeitsproduktivitat.

2. Die Moglichkeiten der modernen Messtechnik nutzend, konnen die Gelehrten gegenwartig die elektromagnetische Strahlung untersuchen.

V. Поставте питання до виділених членам пропозиції, вживаючи в якості питальних слів займенникові прислівники; переведіть пропозиції і питання до них.

зразок:

 Die Rechenmaschine wird fur die Ubersetzung der Texte gebraucht. Wofur wird die Rechenmaschine gebraucht?
 Обчислювальна машина вживається для перекладу текстів.  Для чого використовується обчислювальна машина?

1. Die Fernstudenten mussen einen Artikel aus der Zeitung ubersetzen

2. Die auslandischen Gaste zeigten gro?es Interesse fur die Architektur der Stadt.

 VII. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово 1, 2, 3, 5-й абзаци тексту. | VII. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово 3, 4, 5-й абзаци тексту.

Вступ | проміжна атестація | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання | мовний матеріал | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати