На головну

XI. Випишіть з 1-го абзатца пропозицію з розділовим генітивів (Genitiv) і переведіть його.

  1. II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.
  2. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.
  3. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиція переведіть.
  4. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  5. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  6. III. Перепишіть речення і підкресліть в них присудок, переведіть, звертаючи увагу на часові форми модальних дієслів.
  7. III. Перепишіть речення і підкресліть в них присудок, переведіть, звертаючи увагу на часові форми модальних дієслів.

XII. Дайте відповідь на питання ко 2-му і 5-му абзацах:

1. Wann und wie entstand Hannover?

2. Welche Zerstorungen waren wahrend des Zweiten Weltkrieges?

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2

Опрацювати наступні розділи підручника:

1 Причастя I (Partizip I) і причастя II (Partizip II) (освіта, вживання і переклад).

2. Невизначено-особовий займенник man.

3 Man з модальними дієсловами.

4. Займенник es.

5. Відносні займенники.

6. Складносурядні пропозицію і сурядні сполучники.

7. Складнопідрядна пропозицію і підлеглі союзи. Всі види підрядних речень.

8. Словотвір іменників.

Після опрацювання зазначеного вище матеріалу приступайте до виконання Вашого варіанту письмового контрольного завдання.

Й варіант

I. Перепишіть і перекладіть пропозиції.

1. Dieses Museum besucht man sehr gern. Man darf es am Abend besichtigen.

2. In diesem Gebiet entdeckte man zahlreiche Mineralien. Man kann an einer neuen Expedition teilnehmen.

3. In dieser Arbeit beschreibt man Edelsteine. Man muss diese Monographie veroffentlichen.

II. Перепишіть речення, підкресліть Partizip I однією рисою, Partizip II двома рисами, визначте їх функції в реченні. Пропозиції переведіть.

1. Die lesenden Studenten sitzen im Lesesaal. 2. Er las sitzend. 3. Die

ubersetzten Texte waren leicht. 4. Die Texte waren ubersetzt.

 X. Прочитайте текст і переведіть його усно; потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 3, 5-й. | V. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 2, 3-й.

Вступ | проміжна атестація | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання | мовний матеріал | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати