Головна

IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами.

  1. II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.
  2. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.
  3. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиція переведіть.
  4. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  5. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  6. III. Перепишіть речення і підкресліть в них присудок, переведіть, звертаючи увагу на часові форми модальних дієслів.
  7. III. Перепишіть речення і підкресліть в них присудок, переведіть, звертаючи увагу на часові форми модальних дієслів.

1. Wohin wollen Sie im Urlaub fahren? 2 Ich kann heute nicht ins Theater gehen. 3. Er muss den Brief mit Luftpost schicken. 4. Das Werk soll neue Maschinen erzeugen.

V. Поставте письмово питання з питальними словами до виділених членам пропозиції.

1. In Hannover leben 500 000 Einwohner.

2. Viele Touristen aus In- und Ausland besuchen diese Stadt.

VI. Дайте відповідь письмово на наступні питання:

1. Welche Stadt ist gro?er: Moskau oder Ekaterinburg?

2. In welchem ??Monat sind die kurzesten Tage?

VII. Перепишіть складні іменники, підкресліть в них основне слово, потім переведіть їх письмово (при аналізі та переказ враховуйте, що останнє слово є основним, а попереднє пояснює його).

Der Hauswirt, das Wirtshaus, die Hochschule, die Eisenbahn, das Lehrmittel, die Stadtgeschichte.

VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників mit і durch.

1. Ich gehe mit meinem Freund. Fahren Sie mit dem Bus? Fahren Sie mit? Er schreibt mit dem Bleistift.

2. Durch das Zimmer, durch den Wald, durch das Fenster sehen.

IX. Напишіть прописом числівники в наступних реченнях:

1. Friedrich Schiller ist am 10. November 1759 geboren.

2. Im Jubilaumsjahr kamen in Leipzig 597 000 Besucher aus 87 Landern an.

 VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й.

Вступ | проміжна атестація | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання | мовний матеріал | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 5-й. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно; потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 3, 5-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати