Головна

II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.

  1. D) Місцева дія ФОС
  2. D) Місцева дія ФОС
  3. Data Information / General (Інформація про дані).
  4. I. Вкажіть номери пропозицій, в яких присудок стоїть в групі простих часів
  5. II. КИДОК В ДІЮ
  6. II. Вкажіть номери пропозицій, в яких дієслово-присудок стоїть в групі тривалих часів

1 Wir nahmen an der Diskussion teil. 2. Die Studenten arbeiten oft in der Bibliothek. 3. Die .Gruppe hatte sich zum Seminar vorbereitet. 4. Die Studentendelegation wird heute die Ausstellung besichtigen. 5. Die Studenten haben die Lehrbucher in der Bibliothek bekommen.

III. Випишіть з вправ I і II пропозиції, дія яких відбудеться в майбутньому, і переведіть їх.

IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами.

1. Wir durfen an der Studentenkonferenz teilnehmen. 2. Mein Freund will nach Moskau fahren. 3. Dieser Student kann wissenschaftliche Texte ohne Worterbuch ubersetzen. 4. Gestern sollten wir die Prufung in Mathematik ablegen.

V. Поставте письмово питання з питальними словами до виділених членам пропозиції.

1. Die BRD steht nach den USA an zweiter Stelle im Welthandel. 2. Vor zwei Jahrenhat mein Freund unsere ingenieurpadagogische Hochschule absolviert.

VI. Дайте відповідь письмово на наступні питання:

1. Welche Stadt ist gro?er: Jekaterinburg oder Moskau?

2. Welche Jahreszeit ist die kalteste?

VII. Перепишіть складні іменники, підкресліть в них основне слово, потім переведіть їх письмово (при аналізі та переказ враховуйте, що останнє слово є основним, а попереднє пояснює його).

Die Tagesordnung, die Ordnungszahl, die Wirtschaftsfakultat, der Lehrstoff, der Fernstudent, das Machtorgan, der Bundeskanzler

 КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | Die Bundesrepublik Deutschland

Вступ | проміжна атестація | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання | мовний матеріал | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 5-й. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно; потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 3, 5-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати