Головна

проміжна атестація

  1. IV. Підсумкова атестація випускників. ДПА і ЄДІ.
  2. АТЕСТАЦІЯ з синтаксису
  3. Атестація робочих місць за умовами напруженості праці
  4. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПО ФАКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)
  5. Підсумкова атестація
  6. Підсумкова атестація. Критерії оцінки сформованості компетенцій.
  7. проміжна атестація

К заліку допускаються студенти, які виконали контрольні роботи і здали залік по текстам в обсязі, передбаченому програмою, тобто в обсязі текстів підручника або навчальних посібників з німецької мови за фахом вузу.

Для отримання заліку студент повинен вміти:

а) читати зі словником незнайомий текст на німецькій мові, що містить вивчений граматичний матеріал (форма перевірки розуміння - письмовий або усний переклад, норма перекладу - 600-800 друкованих знаків на годину письмово або 1000-1200 друкованих знаків на годину усно);

б) читати без словника текст, що містить вивчений граматичний матеріал і 5-8 незнайомих слів на 500-600 друкованих знаків (форма перевірки розуміння - передача змісту прочитаного російською мовою, час підготовки - 8-10 хвилин).

К іспиту з німецької мови допускаються студенти, які мають залік за I курс, виконали письмові контрольні роботи і здали навчальний матеріал з читання за II курс.

На екзамен з німецької мови перевіряються вміння: а) читати зі словником текст за фахом вузу (форма перевірки розуміння - письмовий або усний переклад, норма перекладу - 1000 друкованих знаків на годину письмово або 1200-1500 друкованих знаків на годину усно);

6) читати без словника текст, що містить вивчений граматичний матеріал і 5-8 незнайомих слів на 600-800 друкованих знаків (форма перевірки розуміння - передача змісту прочитаного російською мовою, час підготовки - 8-10 хвилин).

В процесі виконання контрольних робіт студенти повинні вивчити певні розділи курсу німецької мови в обсязі, передбаченому програмою.

 Вступ | Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання

мовний матеріал | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 5-й. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно; потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 3, 5-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати