На головну

завдання 2

  1. друге завдання
  2. Для відповідей учасників використовуйте спеціальний бланк OGP_бланк ответов_8-9 класс.doc з архіву із завданням олімпіади.
  3. Домашнє завдання
  4. Домашнє завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання
  7. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання виконується студентом самостійно у вигляді побудови структурно-логічної схеми на основі викладеного в частині першій роботи матеріалу. При цьому схема повинна бути виконана на одному (двох) аркушах, містити пояснення, логіку викладу, не порушувати загальну структуру викладу (подання) матеріалу. Приклад схеми наведено на малюнку 1.


Рис.1 - Структурно-логічна схема "Платіжний баланс"

ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ

Питання до іспиту

1. Світова економіка як система: сутність, етапи формування

2. Теорії світової економіки: часткові технологічно-факторні теорії, комплексні теорії

3. Теорії світової економіки: ірраціонально-еволюційна теорія, теорії стадій економічного зростання, теорії єдиної цивілізації, зіткнення цивілізацій і занепаду імперій

4. Класифікація країн світу: ознаки класифікації, характеристика і тенденції розвитку, перспективи зміни сил в світовому господарстві

5. Основні показники оцінки рівня розвитку країн світу, розрив у рівнях розвитку країн світу

6. Тенденції розвитку світового господарства: Постиндустриализация (сутність, риси постіндустріальної економіки, проблеми постіндустріального суспільства, вплив на світове господарство)

7. Тенденції розвитку світового господарства: інтернаціоналізація (сутність, показники оцінки рівня інтернаціоналізації національної економіки)

8. Тенденції розвитку світового господарства: транснаціоналізація, глобалізація, регіоналізація, лібералізація

9. Тенденції розвитку світового господарства: міжнародна економічна інтеграція (сутність, етапи, форми, наслідки, приклади інтеграції)

10. Інтеграційні об'єднання: НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН і АТЕС

11. Інтеграційні об'єднання: ЄС і СНД

12. Ресурсний потенціал світового господарства: природно-ресурсний потенціал (види, забезпеченість, розподіл між країнами світу, роль в МЕ)

13. Ресурсний потенціал світового господарства: наукові ресурси (сутність, показники розвитку науки в країні, основні тенденції розвитку ресурсного потенціалу в світі, класифікація країн за рівнем розвитку науки, країни-лідери в НДДКР, вплив на МЕ)

14. Ресурсний потенціал світового господарства: трудові ресурси (динаміка і розподіл населення світу, сутність трудових ресурсів, основні показники оцінки якості і кількості трудових ресурсів МХ, основні тенденції розвитку та розподілу трудових ресурсів між країнами світу)

15. Ресурсний потенціал світового господарства: фінансові (сутність, основні тенденції переміщення в світовому господарстві)

16. Ресурсний потенціал світового господарства: підприємницькі (сутність, чинники, що впливають на підприємницький потенціал, тіньова економіка - сутність, причини виникнення та поширення, масштаби, негативні наслідки)

17. Міжнародний поділ праці (сутність, причини виникнення, види, фактори поглиблення МРТ, показники участі в МРТ)

18. Тенденції розвитку міжнародного поділу праці: міжнародне виробниче кооперування (сутність, характеристики (риси), форми)

19. Глобальні проблеми МХ

20. Сутність і форми міжнародних економічних відносин

21. Теорії міжнародної торгівлі: меркантилистская теорія, теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг

22. Теорії міжнародної торгівлі: теорія співвідношення факторів виробництва (Хекшаре-Оліна), «Парадокс Леонтьєва», теорія специфічних факторів виробництва (Самуельсон)

23. Основи міжнародної торгiвлi (основні показники оцінки розвитку зовнішньої торгівлі, чинники, що впливають на зовнішню торгівлю, наслідки зовнішньоторговельних бар'єрів, вигоди торгівлі)

24. Зовнішньоторговельна політика (сутність, обмеження, методи регулювання міжнародної торгівлі, протекціоністська політика)

25. Міжнародна торгові організації: СОТ / ГАТТ, ЮНТКТАД

26. Торгові союзи та зони вільної торгівлі (сутність, приклади)

27. Особливості міжнародної торгівлі послугами

28. Особливості зовнішньої торгівлі Росії: динаміка, структура і методи державного регулювання

29. Міжнародний рух капіталу: причини та форми

30. Міжнародні фінансові організації: МВФ, МБРР, ЄБРР, МАР (сутність, цілі створення, основні функції)

31. Транснаціональні корпорації в МХ (сутність, структура, цілі створення, особливості діяльності, приклади)

32. Міжнародна міграція робочої сили: сутність, види, масштаби, наслідки, регулювання

33. Росія і міжнародний ринок праці

34. Міжнародна валютно-фінансова система і її еволюція

35. Світові валютні ринки: характеристика, види

36. Валютні операції та валютний курс

37. Міжнародні кредитні відносини і їх форми

38. Платіжний баланс

39. Валютно-фінансова система Росії

40. Роль і особливості розвитку економіки США в МЕ і МО

41. Роль і особливості розвитку економіки Японії в МЕ і МО

42. Роль і особливості розвитку економіки Китаю в МЕ і МОЗавдання 1 | Основним економічним ресурсом в постіндустріальному суспільстві є

ПРОГРАМА КУРСУ .. 6 | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | Вимоги до рівня освоєння дисципліни | МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТУ) | Оформлення контрольної роботи (реферату) | Загальні риси економіки країн, що розвиваються | Наявність нафти в Саудівській Аравії дозволяє вести її видобуток і виробляти нафтопродукти і визначається як | Компанію, що знаходиться в структурі ТНК, частково або повністю контролює активи інших компаній за кордоном називають | До торговим міжнародним організаціям відносять | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати