Головна

Розрахунок точки беззбитковості

  1. II. Равнопеременное движение материальной точки
  2. II. Равнопеременное движение материальной точки
  3. IV. Равномерное движение материальной точки (тела) по окружности
  4. N При сварке плавлением цепная реакция растекания с выделением энергии поверхностного натяжения увеличивает площадь контакта вокруг каждой точки взаимодействия.
  5. А) конструктивний розрахунок одиночного циклону;
  6. Алгоритм та числовий приклад розв'язування прямої геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).
  7. Б) конструктивний розрахунок батарейного циклону;

Мета аналізу беззбитковості - визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює витратам. Коли обсяг продажів нижчий цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює витратам, фірма веде бізнес беззбитково.

Тобто аналіз беззбитковості проекту- це дослідження зв'язку обсягу виробництва, собівартості продукції й прибутку при зміні цих показників у процесі виробництва.

Аналіз беззбитковості проекту дозволяє визначити вплив на прибуток зміни наступних чинників:

- обсягу реалізації,

- асортименту продукції, що реалізують,

- ціни реалізації,

- постійних витрат,

- змінних витрат

Аналіз беззбитковості передбачає наступні допущення:

- ціна продукту є незмінною протягом циклу проекту;

- постійна частка продажу продукту в обсязі виручки;

- не враховують зміни виробничих запасів з періоду в період ;

- обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації;

- наявність єдиної точки критичного обсягу виробництва;

- постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;

- змінні витрати змінюють пропорційно обсягу виробництва.

Зазначені обставини хоча й знижують можливості застосування даного методу, але простота розрахунків робить його досить популярним на практиці. Обсяг продажу у точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткового продажу, а ціна одиниці продукції в цьому разі є беззбитковою ціною продажу. Якщо виробнича програма включає різноманітні продукти, то для будь-якого беззбиткового обсягу продажу існуватимуть різні варіанти цін на вироби, але не буде єдиної беззбиткової ціни.

Точка беззбитковості (ТБ) -це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам.

ТБ = Ипост /Кмп

Різницю між ціною одиниці продукції й середніми змінними витратами називають маржинальним доходом на одиницю продукції. Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу (Кмп)- це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність беззбитковості проекту?

2. Які види витрат за проектом Вам відомі?

3. Охарактеризуйте основні ознаки класифікації витрат проекту.

4. Яку роль відіграє структура витрат у питанні управління проектом?

5. Визначить зв'язок між поняттями точка беззбитковості й запас фінансової міцності.
Структура витрат проекту | Сутність економічного аналізу проекту

Тема1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна | Предмет і мета проектного аналізу. | Еволюція проектного аналізу. | Принципи проектного аналізу | Поняття проекту. Методологічні підходи до визначення поняття «проект». Загальні ознаки проекту. Характеристика проекту, як системи, визначення його елементного складу. | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | Класифікація проектів за різними ознаками: класом, типом, видом, тривалістю, масштабом, складністю. | Оточення проекту і його учасники | Концепція життєвого циклу проекту як складова проектного аналізу. | Складові проектного циклу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати