Головна

Друга стандартна форма

  1. A) джерела потрібної і корисної інформації
  2. Data Information / General (Інформація про дані).
  3. E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка
  4. E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка
  5. E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка
  6. E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка
  7. E. Форма державного устрою

f (x) c1x1+ c2x2+ ... + Cnxnamax

a11x1+ a21x2+ ... + An1xn<= B1

a12x1+ a22x2+ ... + An2xn<= B2

...

a1mx1+ a2mx2+ ... + Anmxn<= Bm

xi> = 0, V i = 1, n

двоїста задача

 g (y) = b1y1+ b2y2+ ... + Bmymamin

a11y1+ a12y2+ ... + A1mym> = C1

a21y1+ a22y2+ ... + A2mym> = C2

...

an1y1+ an2y2+ ... + Anmym> = Cn

yj> = 0, V j = 1, m

Чи не семерична пара двоїстих задачАлгоритм симплекс методу | Вихідна задача в канонічній формі

Математичне формулювання завдань дискретного програмування | Метод відсікань. Формулювання вірного відсікання. алгоритм методу | Переваги та недоліки алгоритму. | Формування нижніх і верхніх оцінок цільової функції | алгоритм методу | комбінаторні методи | Метод лексикографічного перебору | Метод неявного перебору по векторної решітці | наближені методи | Xi |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати