Головна

III Механізація, Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва

  1. A) немає, т. К. гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  4. I. Спеціальні показники відтворення
  5. N Підготовка проводів в залежності від типу виробництва виконується вручну або за допомогою автоматів.
  6. А) відшкодування зношених засобів праці в грошовому вираженні і в натурі, створення фонду накопичення для розширення виробництва;

3.0 У колоні водіїв відомі: відстані перевезень (км), кількість перевезеного вантажу (тонн). Визначити кількість виконаних тонно-кілометрів на перевезення вантажів за заданими показниками.

3.1 Розрахувати вартість доставки різних видів с.- х. продукції за наступними відомими даними: фізична маса (т) продукції, тариф за 1 т продукції (тис. крб.).

3.2 У бригаді водіїв розрахувати вартість перевезень с.-г. вантажів по відомим: кількості перевезеного вантажу (т), вартості перевезення (тис. руб. / т) за кожен вид вантажу.

3.3 Розрахувати суму амортизаційних відрахувань (тис. Крб.) На технічні засоби, якщо відомі первісна вартість даних засобів (тис. Крб.), Відсоток амортизаційних відрахувань.

3.4 Відомо кілька видів палива, їх обсяг споживання (т), калорійний еквівалент для перекладу і розрахунку обсягу спожитого палива в умовні одиниці. Розрахувати розмір спожитого в звітному періоді палива (ум. Єдін.).

3.5 Вартість перевезення 1 т вантажу - 240,8 руб. Відомо також кількість перевезеного вантажу (т) у кожного з передбачуваних водіїв. Визначити вартість (грн.) Перевезеного вантажу кожним з водіїв.

3.6 Задані по різних виробничих процесів й операцій річний обсяг (т) механізованих робіт і їх годинна продуктивність (т). Визначити число годин роботи машин на рік.

3.7 Розрахувати переріз каналу водотоку турбін гідростанції (м2), Якщо відомі: ширина направляючого апарату турбін (м) і їх висота (м).

3.8 Обчислити зовнішній діаметр (D, м) колеса у різних турбін, який обчислюється за формулою: , Де Q - витрата води (м3/ Сек), H - висота греблі (м). Q і H задати для різних турбін.

3.9 Розрахувати опору діодів (Ом) при послідовному з'єднанні, якщо відомі різні величини сили струму (А) і напруги (В).

3.10 Бригаді механізаторів нарахована премія в розмірі 50% від основної заробітної плати. Визначити суму заробітної плати і премію кожного працівника бригади за такими відомими даними: годинної тарифної ставки (руб.), Кількості відпрацьованих за місяць годин.

3.11 Для різних видів робіт і відомих величин виконаних робіт (фіз. Одиниць) - загальних і виконаних машинами, визначити рівень механізації даних видів робіт (%).

3.12 Визначити число виконаних рейсів (шт.) Кожної відомої автомашиною парку з перевезення будматеріалів, якщо відомі також: вантажопідйомність на грунтових дорогах (т), маса перевезеного матеріалу (т).

3.13 У господарстві відомі найменування силососховищ, кількість силососховищ відповідно, місткість кожного сховища (т),

витрати праці на 1 т (чол / год). Визначити загальні витрати кожного силососховище (чол / год).

3.14 Розрахувати вартість перевезень с.-г. вантажів за наступними відомими даними для кожного з водіїв: кількість перевезеного вантажу (т), вартості перевезення (тис. крб / т).

3.15 У бригаді є 10 працівників, у кожного працівника своя годинна тарифна ставка (руб.) І певну кількість відпрацьованих годин на місяць. Розрахувати суму основної заробітної плати (руб.) І суму премії (руб.) Працівникам, яка нараховується в розмірі 30% від суми основної оплати.

3.16 3.16пределіть суму заробітної плати (руб.) І виконання плану вироблення (%) робітників-механізаторів по площі оброблюваних земель (га), обсягом виконаних робіт (га), за розцінками за виконані роботи (руб. / Га).

3.17 Розрахувати витрати по фонду заробітної плати (річну з / плату, руб.) Для кожного працівника будівельної фірми за спеціальностями, якщо відомі: число одиниць кожної спеціальності, тривалість роботи

на рік (міс.) і заробітна плата 1 людину кожної спеціальності на місяць (грн.).

3.18 Обчислити додатковий дохід (руб.), За рахунок посіву по різним видам культур на всю площу і на 1 га відповідно, якщо відомі площа (га) культур, вартість валової продукції (руб.) - На посіві і без посіву.

3.19 Визначити витрату пального на весь обсяг (л) при виконанні робіт за такими заданим показниками: обсягом виконаних робіт (га), витраті пального на одиницю роботи (л / га).

 II ТППЖ, Ветеринарія | Додаток Б

Завдання до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Порядок виконання | Методичні рекомендації | Економіка та управління. Бухгалтерський облік, аудит і фінанси. | Завдання для вирішення в Pascal | додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати